Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 7. december 2016

Dato:d. 7. december 2016
Tilstede:Ole Winther, Lars Levin-Jensen,Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jan Peiter
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Kompensation for arbejdsopgaver
4. Opgaver i de nye år
5. Møder i foråret 2017
Ad 1. Meddelelser

Bestyrelsen holdte det årlige brugermøde med LetsGo den 1.12 omkring bookingsystemet. Det var et frugtbart møde, hvor vi fik diskuteret igennem, hvilke forbedringer af bookingsystemet, som har mest betydning for os. Steen opdaterer listen over ønsker til bookingsystemet.

Der er stadigvæk nogle problemer med den betalingsplatform, som vores bookingsystem anvender. Det betyder, at nogle betalinger fra medlemmer skal betales manuelt. Kassereren bliver derfor nødt til at kontakte nogle medlemmer for at betalingerne kan gennemføres.

Mike har lovet at indkalde medlemmerne til at deltage i en Facebook gruppe om Munksøgård Delebilforening. Steen kontakter Mike med hensyn til at sætte det i værk.  

2. Regnskab

Regnskabet frem til og med november viser et forventet underskud på omkring 50.000 kr. for hele året. Dette er væsentligt lavere end vi havde budgettet. Vi har budgetteret med underskud, da vores egenkapital ikke behøver at være så stor, som den pt. er. 

Ad 3. Kompensation for arbejdsopgaver

Der er en række personer, som kompenseres for nogle arbejdsopgaver. Det gældes dels bestyrelsesarbejdet, men også arbejde med hjemmeside, rengøring af delebilrum, lugning ved delebilerne samt intern revision af årsregnskabet. Steen og kassereren sørger for at disse personer kompenseres for 2016. 

Ad 4. Opgaver i de nye år

Konkretisere den grønne omstilling, Stille forslag om erhvervsmedlemmer ved kommende generalforsamling. Arbejde for flere nye bestyrelsesmedlemmer. Arbejde med kommunikation. 

Ad 5. Møder i foråret 2017

Alle dage er tirsdag kl. 20.00. 17.1 (Jan), 7.2 (Ole), 7.3 (Steen), torsdag den 4.4 (generalforsamling), 9.5 (Lars), 13.6 (Jan). 


Referat ændret sidst d. 18.12.2016 kl. 19:50

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM