Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 16. november 2016

Dato:d. 16. november 2016
Tilstede:Ole Winther, Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Grøn omstilling
3. Erhvervsmedlemmer
4. Regnskab
5. Afmærkning af P-plads ved Skademosegård
6. Næste møde
Ad 1. Meddelelser

Steen deltager i bestyrelsesmøde i Danske By- og Delebiler den 21.11.

Der er aftalt brugermøde om bookingsystemet hos LetsGo den 1.12 kl. 16.30.

Der har været problemer med QuickPay, som er den betalingsservice, som bruges i vores bookingsystem. Det har bl.a. berørt nogle medlemmer, hvor betalingen ikke kunne gennemføres. LetsGo vil muligvis overgå til en anden betalingsservice.

De nye C1'er kræver kun serviceeftersyn hvert 25.000 km eller hvert år. Det store dyre eftersyn bliver derved ved 100.000 km, hvor tandrem mv. skal skiftes. Dette har tidligere været ved 80.000 km. Vi regner derfor med at beholde disse bliver til de har kørt omkring 100.000 km, hvilket kan være op til 4 år.

Ole ønsker at fortsætte med opgaverne omkring bilerne frem til 1. april 2017, hvorefter Hanne og Kim vil overtage opgaverne. 

Ad 2. Grøn omstilling

Steen havde udarbejdet et udkast til en strategi for grøn omstilling af delebilforening til at være CO2 neutral i 2025. Der var tilslutning til strategien. Det vil blive rundsendt og lagt på hjemmesiden til orientering. Det vil også blive forelagt på kommende generalforsamling i foråret som beslutningsforslag.  

Ad 3. Erhvervsmedlemmer

Steen havde udarbejdet et forslag til optagelse af erhvervsmedlemmer efter inspiration fra Køge Delebil. Det kan være en fordel at have erhvervsmedlemmer, da de i højere grad vil trække på bilerne i arbejdstiden og ikke i weekender og ferier, hvor bilerne er hårdt booket. Energitjenesten ved RUC har ytret interesse i medlemsskab. Forslaget indebærer, at vi indgår en hovedaftale med et erhvervsmedlem, som bemyndiges til at udstede brugerlicenser til medarbejdere. Erhvervsmedlemmet skal også selv holde styr på hvem, som benytter bilerne, hvornår. Forslaget kræver også vedtægtsændringer, som der er lavet et forslag til. Forslaget om erhvervsmedlemmer vil blive forelagt på kommende generalforsamling i foråret som beslutningsforslag.  

Ad 4. Regnskab

Er udarbejdet men ikke fremsendt til bestyrelsen. Intet uventet ved regnskabet.  

Ad 5. Afmærkning af P-plads ved Skademosegård

Bolden ligger foreløbig hos kommunen, og Jan vil rykke, hvis der går for lang tid uden svar.  

Ad 6. Næste møde

Onsdag den 7. december hos Steen kl. 20.00. Traditionen tro er der gløgg og juleknas. 


Referat ændret sidst d. 29.11.2016 kl. 20:35

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM