Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 26. oktober 2016

Dato:d. 26. oktober 2016
Tilstede:Ole Winther, Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Mike Wenøe
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Overtagelse af Ole Winthers opgaver
3. Opfølgning på bookingsystem
4. Dankortkrav til bookingsystem
5. Afmærkning af parkeringspladser ved Skademosegård
6. Regnskab
7. Udsatte emner
8. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Mike ønsker at udtræde af bestyrelsen, da han har fået nyt arbejde, som er meget krævende. 

Opdaterede medlemsvilkår er blevet lagt på den eksterne hjemmeside.

Vores bankforbindelse er nu overdraget fra Sparekassen Sjælland til Spar Nord. Der er et enkelt udestående, da der er en regning, der hænger fast på den gamle konto. Lars følger op på dette.

Der er hængt et ekstra sæt sæder op til vores Berlingo nr. 2, således at begge Berlingoer kan benyttes med 7 sæder på samme tid. Der er ligeledes hængt et ekstra sæt tagbøjler op, således at begge Berlingoer kan benyttes samtidig med tagbøjler. Steen søger for at Tagbøjle 2 til Berlingo oprettes i bookingsystemet.

Steen, Ole og Lars underskrev leasingaftale for ny hvid Zoe. Den kommer den 28.10. Ole orienterer medlemmerne.

Ole har bestilt to nye C1'er til udskiftning af de nuværende, når tid er.   

Ad 2. Overtagelse af Ole Winthers opgaver

Som tidligere orienteret om har Ole meddelt, at han har besluttet at gå på pension mht. sine opgaver i delebilforeningen senest pr. august 2017, men gerne tidligere.

Hanne Andersen og Kim Rasmussen, Munksøgård 94 vil gerne overtage opgaven i fælleskab. Ole vil overdrage opgaverne i løbet af november og december, og hjælpe Hanne og Kim igang. Hanne og Kim vil selv have ansvaret for opgaverne pr. 1.1.2017, samtidig med at Ole fratræder. Bestyrelsen vil holde en afslutningsmiddag for Ole i februar efter at han er tilbage fra ferie. Lars kontakter Hanne og Kim mht. at bestyrelsen har en aftale med Hanne og Kim om opgaverne. 

Ad 3. Opfølgning på bookingsystem

Bestyrelsen gennemgik ønsker til funktioner i bookingsystemet. Vi har tidligere fremsendt ønsker, som står på en lang liste, som LetsGo løbende forsøger at udbredre omend ikke så hurtigt, som vi godt kunne tænke os. Medlemmerne er også tidligere blevet bedt om at komme med ønsker. Steen renskriver listen og sender til LetsGo. Steen organiserer også vores årlige brugermøde med LetsGo. 

Ad 4. Dankortkrav til bookingsystem

Der er en person, som ønsker at blive medlem af foreningen, som bor inden for vores geografiske område, men vedkommende har ikke kunnet få et dankort, da han ikke er fra et EU land. Det er et krav, at man har dankort for at være med i foreningen. Bankerne er ikke villige til at give ham et dankort. En praktisk løsning kunne være at vedkommende benyttede en andens persons dankort, selvom det selfølgelig ikke er en optimal løsning. Det er muligt at have andre kreditkort knyttet til bookingsystemet fx Visa eller Mastercard, men det er koster ekstra. Endvidere kan man med et kreditkort lade være med at betale, hvilket ikke kan lade sig gøre med et dankort, hvor pengene trækkes med det samme. Af disse grunde har bestyrelsen fastholdt, at man skal have et dankort for at være med i foreningen.   

Ad 5. Afmærkning af parkeringspladser ved Skademosegård

Jan har fundet frem til den person i Roskilde Kommune, som kan behandle en sag om markering af P-pladser og opsætning af skilt på Skademosegård. Jan vil tage nogle billeder af stedet og sende til kommunen. Politiet skal endvidere godkende det.   

Ad 6. Regnskab

Lars havde fremsendt regnskab til og med september. Det ser godt ud med et forventet underskud i størrelsesordenen 100.000 kr. ved årets udgang mod et budgetteret underskud på omkring 190.000 kr. for at nedbringe vores egenkapital.  

Ad 7. Udsatte emner

Vi nåede ikke at behandle to emner, som blev udskudt til næste møde: grøn omstilling af foreningen samt mulighed for erhvervsmedlemmer.  

Ad 8. Næste møder

Alle møder er onsdage kl. 20.00. 16. november (Ole) og 7. december (Steen).   


Referat ændret sidst d. 17.12.2016 kl. 15:57

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM