Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 10. august 2016

Dato:d. 10. august 2016
Tilstede:Ole Winther, Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Mike Wenøe
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Bank
3. Regnskab
4. Forsikring
5. Skilte ved Skademosegård
6. Erhvervsmedlemmer
7. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Ole meddelte at havde besluttet at gå på pension mht sine opgaver i delebilforeningen. Han forventer at det bliver 1. august 2017, hvilket giver os god tid til at finde en ny person. Ole har været med i foreningen siden 2003, og lagt et stort stykke arbejde med at holde bilerne kørende i tip top stand og stået til rådighed 24/7 i forbindelse med problemer eller skader på bilerne.

Vi får en ny hvid Zoe elbil som erstatning for den gamle til oktober. Leasingkontrakt blev underskrevet på mødet. Den er 400 kr. dyrere end den tidligere elbil vi leasede givet fordi der er kommet 20% af registreringsafgiften på i forhold til sidste år. Folketinget har besluttet gradvist at skrue op for registreringsafgiften på elbiler sådan at der er normal registreringsafgift over en 5 årig periode.

Steen har luget ukrudt ved delebilerne på Munksøgård. Dette kunne godt være en tjans på linje med andre mindre tjanser. Steen skriver ud omkring dette. Det vil blive værdsat med 3 flasker vin om året.

Steen kan skaffe et affaldsstativ af metal til store sække, som kan opstilles uden for ved delebilrummet. 

Steen havde været til bestyrelsesmøde i Danske By- og Delebiler den 21.6.2016. Der blev bl.a. diskuteret muligheden for at lave en fælles transport platform mellem delebilordningen og den kollektive trafik med tog og bus (DSB Erhverv og Movia). 

Udestående opgaver fra forrige bestyrelsesmøder:

Steen vil udarbejde et forslag til en forening med 100% miljøbiler.

Mike vil sammen med Cordula udarbejde et forslag til brug af Facebook i foreningen.

Ad 2. Bank

Lars har haft møde med Sparekassen for at forhandle nogle lavere renter på vores kassekredit. Vi betaler pt. 12% i rente. De vil dog ikke give os bedre vilkår. Han vil kontakte SparNord og Sydbank for at få et tilbud. 

Ad 3. Regnskab

Lars aflevererede regnskab til og med juli. Ingen overraskelser. 

Ad 4. Forsikring

Mike havde via email oplyst, at han ikke kunne få en forsikringsmægler til at komme med bedre forsikringer end vi allerede har.

Lars havde fået et tilbud om faste priser på de forskellige biltyper fra vores nuværende forsikringsselskab (if). Priserne var stort set ens med de nuværende priser, men vi besluttede at sige ja til dette, da der var faste priser på samme biltype, hvor det tidligere var lidt forskellige priser på fx C3, hvilket var forvirrende.  

Ad 5. Skilte ved Skademosegård

Jan havde uden held forsøgt at ringe til kommunen for at finde ud af, hvem der er formand for grundejerforeningen for parkeringspladsen, hvor vores biler på Skademosegård står. Han skal give tilladelse til, at vi kan sætte et skilt op med delebil. Jan vil skrive til Trekroner nyt for at finde ud af det.

Ad 6. Erhvervsmedlemmer

Vi har fået en henvendelse fra Energitjenesten, som har kontorer ved RUC. De vil gerne være medlem af delebilforeningen. Det er ikke muligt i følge vores vedtægter, da man skal være en privatperson bosiddende i Trekronerområdet.

Steen havde spurgt Køge Delebil og Albertslund delebil, hvordan de gør, da de giver mulighed for erhvervsmedlemmer.

Vi vil undgå, at det bliver en stor administrativ byrde for os at have erhvervsmedlemmer fx hvis vi skulle oprette mange medlemmer og uddele mange nøglebrikker.

Ligesom Køge Delebil kunne vi forestille os at indgå en erhvervsaftale med erhvervsmedlemmer, hvor de får udleveret et begrænset antal nøglebrikker, hvor man betaler afhængig af, hvor mange man vil have. Det kunne være 1-3 nøglebrikker. Ved 3 nøglebrikker ville det give adgang til 3 samtidige bookinger. Erhvervsaftalen vil pålægge erhvervsmedlemmet at sørge for at dem der udnytter bilerne har kørekort og føre log med, hvem der kører hvilke ture. Dette kan gøres i bookingsystemet ved at indtaste en note. Vi forestiller os, at fx indmeldelsesgebyr og mdr kontingent kunne være det dobbelte af, hvad privatpersoner betaler. km- og tidspriser skal være det samme. Der skal oprettes nye typer af medlemstyper i bookingsystemet, hvilket LetsGo kan gøre.

Steen vil udarbejde et konkret forslag. Der skal også udarbejdes et forslag til vedtægtsændringer. 

Ad 7. Næste møder

Alle møder er onsdage kl. 20.00. 7. september (Jan), 12. oktober (Lars), 16. november (Ole), 7. december (Steen). 


Referat ændret sidst d. 13.08.2016 kl. 17:39

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM