Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 9. marts 2016

Dato:d. 9. marts 2016
Tilstede:Ole Winther, Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Thomas Hvass Eriksson
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Fremtidige udvikling af foreningen
3. Generalforsamling 13.4.2016
4. Status for brugerønsker til bookingsystem
5. Gratis forlængelse af hvid elbil
6. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Steen deltog i bestyrelsesmøde i Danske Delebiler den 29.2.2016. Mødet mundede ud i et forslag om et nyt navn til Danske Delebiler, nemlig Danske By- og Delebiler, da der var enighed om at invitere bybiler (fx DriveNow) til at være en del af brancheforeningen. Endvidere var der enighed om at et politikområde som fx parkering i København skulle der være enighed om, hvad foreningen meldte ud ellers skulle der ikke meldes ud. Dette har især betydning for delebilordninger i København, som er afhængig af gratis parkeringspladser eller nedsat parkeringstakst fra Køhenhavns Kommune. Niveauet for kontingentet fra tidligere år bibeholdes. Generalforsamling afholdes den 31.3.2016 i Danske Delebiler, hvor Steen deltager.

Ole er på skiferie fra 15.-21. marts. Den øvrige bestyrelse dækker ind i perioden, hvis der skulle være problemer med bilerne.

Der er kommet en statistikfunktion i bookingsystemet, som gør at det er mulig at lave en oversigt over, hvor meget hvert medlem (konto) har haft af økonomisk aktivitet. Dette skal bruges til at fordele renteudgifter. Steen udarbejder en oversigt over fordeling af renteudgifter, som skal bruges til at medlemmerne kan trække renteudgifter fra på selvangivelse for 2015.

Lars vil tage et møde med banken for at få bedre vilkår for vores kassekredit. 

Ad 2. Fremtidige udvikling af foreningen

Steen havde lavet et oplæg om muligheder for den fremtidige udvikling af Munksøgård Delebilforening, da væksten ikke blot kan fortsætte som hidtil uden at foreningen skal organiseres på en anden måde.

1. Fortsætte væksten men med en anden organisering, hvor der er større aflønning af udført arbejde.

2. Uddelegere biludlejningen og medlemshåndtering til en professionel delebiludbyder fx LetsGo.

3. Bibeholde forening men fastsætte en øvre grænse for antal medlemmer og introducere venteliste. 

Bestyrelsen var enig om at etablere et loft for antal medlemmer og dermed også introducere en venteliste. I forslaget indgår også en yderligere afgrænsning af medlemsområdet for nye medlemmer til Trekroner området. Steen udarbejder på bestyrelsens vegne et forslag hertil til den kommende generalforsamling. 

Ad 3. Generalforsamling 13.4.2016

Steen sender indkaldelse til generalforsamlingen (senest 14 dage før) og fremsender bestyrelsens forslag om loft på antal medlemmer, venteliste og geografisk afgrænsning af medlemsområde for nye medlemmer (senest 8 dage før).

Lars sørger for at rundesende regnskab godkendt af intern revisor senest 8 dage før herunder budget.

Ad 4. Status for brugerønsker til bookingsystem

Steen havde udarbejdet en status for LetsGo implementering af vores ønsker til bookingsystemet. Mange af ønskerne er lavet, men der resterer stadigvæk nogle ønsker. Steen sender opgørelsen til LetsGo og rykker for tidsplan for gennemførelse af resten. 

Ad 5. Gratis forlængelse af hvid elbil

Vi har tidligere skrevet til ALD, hvor vi leaser hvid elbil, at vi forventer gratis forlængelse af elbilen svarende til den tid den har været på værksted ud over almindeligt service. Ole har skrevet til Renault, som også vil skrive til ALD om en eller anden aftale omkring dette. ALD og Renault bliver forhåbentlig enige om at tilbyde os en eller anden forlængelse. Ole følger op på Renaults svar til ALD. 

Ad 6. Næste møder

Alle møder er onsdage kl. 20.00 på følgende datoer: 13.4 (generalforsamling), 11.5 (Lars) og 8.6 (Steen). Møder for efteråret aftales på mødet den 8.6. 


Referat ændret sidst d. 20.03.2016 kl. 18:06

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM