Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 17. februar 2016

Dato:d. 17. februar 2016
Tilstede:Ole Winther, Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Thomas Hvass Eriksson
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Forsikringspolicer
3. Årsregnskab 2015
4. Hvid elbil
5. Opsætning af skilte
6. Rente på kassekredit
7. Markering af p-pladser i Trekroner Øst
8. Fremtiden for Munksøgård Delebilforening
Ad 1. Meddelelser

Steen tager til bestyrelsesmøde i Danske Delebiler den 29.2.2016. Han har mandat til at arbejde for en brancheforening, som også kan inkludere bybiler som fx DriveNow i København.

Steen er blevet kontaktet af økolandsbyen Friland på Djursland, som ønsker at introducere delebiler. Steen skal muligvis holde et foredrag for dem omkring opstart af en delebilforening.

LetsGo er igang med at løse de forskellige ønsker vi havde til bookingsystemet og det administrative system bagved. Steen følger op med en status for fremdriften. 

Ad 2. Forsikringspolicer

Vores biler var først blevet samlet på een police, men er nu igen blevet oprettet med een police pr. bil. Lars vil tjekke, at vi har samme vilkår på alle policer fx selvrisiko på 10.000 kr. samt policer bliver frameldt på biler som sælges.

Vi har fået tilbagebetalt omkring 47.000 kr. i for meget betalt forsikring for 2015 efter en ihærdig indsats fra Lars. Denne sag er dermed afsluttet. 

Ad 3. Årsregnskab 2015

Lars har udarbejdet årsregnskab for 2015. Det mangler endnu intern revision. Lars rykker for intern revision. Regnskabet skal være revideret inden generalforsamlingen den 13.4.

Vi har gennem længere tid betalt en garantiprovision til banken i forbindelse med leasing af den første elbil gennem ChooseEV (nu CLEVER). Da vi ikke længere har denne bil er garantiprovision opsagt.

Ad 4. Hvid elbil

Hvid elbil har været usædvanligt meget på værksted. Vi har forespurgt leasingselskabet om vi kan få en gratis forlængelse af leasingaftalen svarende til den tid den har været på værksted og som ikke skyldes alm. service eller selvforskyldte skader. Vi har ikke fået endeligt svar endnu. Steen rykker igen.

Ad 5. Opsætning af skilte

Bestyrelsen vil mødes søndag den 3. april kl. 11-13 for opsætning af skilte. Steen køber udendørsskruer.

Ad 6. Rente på kassekredit

Vores nuværende rentesats på vores kassekredit er 12%. Lars vil tage et møde med banken for at få renten ned eller finde andre løsninger, hvor vi kan spare renteudgifter. 

Ad 7. Markering af p-pladser i Trekroner Øst

De to parkeringspladser ved Skademosegård savner en bedre markering. Vi må ikke sætte et permanet skilt op på grunden foran bilerne. Vi har snakket med kommunen om at få målet parkeringsbåse. Vi har en mundtlig aftale med Skademosegård omkring parkeringspladsen, men bør få udarbejdet en skriftlig aftale. Det aftales på næste møde, hvem der følger op på dette.

Ad 8. Fremtiden for Munksøgård Delebilforening

Vi havde en længere drøftelse af den fremtidige udvikling af Munksøgård Delebilforening med udgangspunkt i et skriftligt oplæg, som Steen havde lavet. Foreningen kan ikke fortsætte med at vokse uden at det har konsekvenser for, hvordan foreningen skal organiseres. Vores overvejelser går i retning af at fastlægge en øvre grænse for antallet af medlemmer og dermed introducere en venteliste. Endvidere kunne den geografiske afgrænsning for medlemsskab blive yderligere begrænset. Dette skulle i givet fald kun påvirke fremtidige medlemmer og ikke nuværende medlemmer. Der er ikke taget endelig beslutning herom, og det vil blive diskuteret på kommende bestyrelsesmøde den 9.3. Det vil munde ud i et konkret forslag, som vil blive forelagt på den kommende generalforsamling den 13.4.

Ad 9 Kommende møder

Alle møder er onsdage kl. 20.00 på følgende datoer: 9.3 (Jan), 13.4 (generalforsamling), 11.5 (Lars) og 8.6 (Steen).   


Referat ændret sidst d. 02.03.2016 kl. 20:09

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM