Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 20. januar 2016

Dato:d. 20. januar 2016
Tilstede:Ole Winther, Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Thomas Hvass Eriksson
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Forsikring
4. Danske Delebiler
5. Hvid elbil længe på værksted
6. Bedre opsætning af nøglebrik læsere
7. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Bestilte 10 skilte og 5 holdere er færdige, og Steen henter dem den 22.1.

Vi har fået ny bankrådgiver i Sparekassen Sjælland, som er vores bank. Lars vil forsøge at forhandle lavere rente på kassekredit, og ophæve en bankgaranti vi betaler på.

Ole kommer med på vagtordningen mht. problemer med nøglebrikker mv., da medlemmerne allerede kontakter ham. Rækkefølgen hvis man har brug for hjælp til bookingsystem, nøglebrik mv. er Ole, så Steen, så Paolo. Se Biler/Vagtordning på hjemmesiden inde i bookingsystemet. 

Ad 2. Regnskab

Lars har udarbejdet årsregnskab og noter for 2015. Det er dejligt at have udkast til årsregnskab på nuværende tidspunkt. Der var enkelte ønsker i noterne om ind/ud moms over hele året samt bemærkning om at tilskud på 20.000 kr. var til elbil fra Copenhagen Electric.

Regnskabet sendes til intern revision. Det fremlægges på generalforsamlingen til april. 

Ad 3. Forsikring

Der er nu kun en forskel på 13.500 kr. mellem os og IF Forsikring. Lars er i fortsat dialog med dem for at nå til en endelig afklaring. 

Ad 4. Danske Delebiler

Der har igennem længere tid være uoverensstemmelse om fremtiden for Danske Delebiler. Danske Delebiler er en brancheorganisation for delebiler, som vi er medlem af. Uoverensstemmelsen handler om hvorvidt bybiler (DriveNow mv.) skal kunne være medlemmer af Danske Delebiler. Nogle er imod (bl.a. LetsGo, Københavns Delebiler) og andre er for. Dem der er imod synes ikke bybiler er rigtige delebiler og mener de har mindre miljøgevinst. Der er også et problem omkring parkering, hvor nogle brugere af bybiler parkerer på stampladser tildelt fx LetsGo selvom de selvfølgelig ikke må. Der er også en frygt for at parkering bliver meget dyrere i fremtiden, idet stampladser hidtil har været gratis. Dem der går ind for at lukke bybiler ind synes at en brancheorganisation skal kunne rumme alle typer delebiler og evt. problemer bedst drøftes og løses sammen. LetsGo har stillet et drastisk forslag om at Danske Delebiler skifter navn, ikke beskræftiger sig med parkering, og nedsætter kontingentet med 2/3. Det der herefter er tilbage en erfa forening, hvor man kan udveksle erfaringer. den nuæværende formand bedt de nuværende medlemmer om at tage stilling til om de ønsker en brancheorganisation inkl. bybiler eller en erfa forening. 

Vores bestyrelse går enstemmigt ind for brancheorganisationen. 

Ad 5. Hvid elbil længe på værksted

Hvid elbil har været plaget af problemer og har nu snart været samlet på værksted i omrking 4 mdr. mens vi har leaset bil. Vi synes det er en form for misligholdelse af kontrakten at vi ikke få hvad vi betaler for. Et andet spørgsmål er imidlertid det kontraktlige. Vi får en erstatningsbil stillet til rådighed (ikke en elbil), men vi kan ikke bruge dette, da vores biler nu kræver boks og læser installeret. I følge kontrakten kan vi ophæve kontrakten men det er dyrt, faktisk dyrere end fortsat at betale den restrerende leasingydelse. Steen vil forsøge om vi kan få kontrakten forlænget en tilsvarende tid som bilen har været på værksted, og få dette gratis som kompensation for at bilen har været længe på værksted.

Ad 6. Bedre opsætning af nøglebrik læsere

Ole vil sørge for at læserne i forruderne kommer til at sidde bedre fast, så de ikke så let falder ned. 

Ole kunne tænke sig at oplysninger om bilfarve og registreringsnr. indgik flere steder i bookingsystemet, da det ville lette hans brug af bookingsystemet i forhold til service, værksted mv. Det er et ønske, som vi skal have med fremover, og vi skal også præcist formulere, hvordan vi gerne vil have det. Foreløbigt kan den liste der findes under Biler/Faddere og registreringsnr. bruges for at få overblik. 

Ad 7. Kommende møder

Alle møder er onsdage kl. 20.00 på følgende datoer: 10.2 (Steen), 9.3 (Jan), 13.4 (generalforsamling), 11.5 (Lars) og 8.6 (Steen).  


Referat ændret sidst d. 25.01.2016 kl. 21:15

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM