Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 23. september 2015

Dato:d. 23. september 2015
Tilstede:Ole Winther, Lars Levin-Jensen, Jan Peiter, Thomas Hvass Eriksson, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat2. Meddelelser3. Bil med træk over 1300 kg4. Endnu en elbil5. Forsikringer6. Regnskab7. Brændstofkort8. Vejhjælp9. Forenede Danske Elbilster (FDE)10. Skilte til elbiler11. Nedtagning af nøgleskab mv.12. Møde med LetsGo omkring videreudvikling afbookingsystem13. Automatisk opdatering af emailliste14. Kommende møder
Ad 1. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde den 26.8.2015 blev godkendt. 

Ad 2. Meddelelser

Kodelås er opsat på dør til delebilrum den 23.9.2015. Koden er den samme som til brændstofskort. Der er opsat en lille vejledning i brug af kodelåsen på ruden i døren. Det er planen at nøgleskabet, som nu kun har nøgler til carboksene, bliver flyttet ind i delebilrummet, og det vil være ulåst. Fremover har vi derfor ikke brug for nøgle til delebilrummet. Nøglerne er dyre og besværlige at indsamle igen efter at medlemmer har meldt sig ud.

Ad 3. Bil med træk op til 1300 kg

Et medlem har ønsket at vi havde en bil som kunne trække en anhænger op til 1300 kg. Vi står snart overfor at skulle anskaffe endnu en Berlingo, og Ole har undersøgt om vi kunne få en Berlingo med træk op til 1300 kg. Man kan godt få en dieseludgave med disse egenskaber, men med automatgear, som gør den meget dyr. Det er muligt at få en benzinudgave, men her er brændstofsforbruget højere end for diesel, og det vil også være uheldigt at have 2 Berlingoer med forskel brændstof, da det desværre sker at medlemmer får byttet om på diesel og benzin ved tankning. Det blev derfor besluttet ikke at få nogen af disse biler, men hvis der senere kommer en diesel Berlingo med de ønskede egenskaber, som ikke er væsentligt dyrere end de nuværende modeller, kan vi købe en sådan bil.  

Ad 4. Endnu en elbil

De politiske signaler siger at fritagelse af elbiler for registreringsafgift sandsynligvis ikke fortsætter efter 31.12.2015. Vi er derfor interesseret i at få endnu en elbil i år. Steen har fået et leasing tilbud på en Renault Zoe. Den nye model har 30 km længere rækkevidde end vores nuværende model. Ole vil få et leasing tilbud på BWM i3 Hybrid. Steen opstiller økonomien i bilerne. Der bliver taget en endelig beslutning på kommende bestyrelsesmøde.  

Ad 5. Forsikringer

Vi har fået tilbagebetalt en meget stor del af de penge som vores forsikringsselskab skylder os, fordi de har opkrævet for meget af os. Lars mener stadigvæk at de skylder os omkring 22.000 kr., hvilket han følger op på. Der er også blevet oprettet en Erhvervsforsikring og en Netbankforsikring, så bestyrelsesarbejdet og betaling via bookingsystemet er nu forsikring. Disse forsikringer er relativt billige.

Ad 6. Regnskab

Lars havde udarbejdet regnskab for august, som ser fornuftigt ud. 

Ad 7. Brændstofkort

Vi har fornyligt været ude for at skulle spærre et brændstofskort, da det var forsvundet for bilen. Vi har en liste med hvilke brændstofskort, der er i hvilke biler, men det ville være hensigtsmæssigt at have disse oplysninger på hjemmesiden i bookingsystemet, så vi har nem adgang til disse oplysninger. Ole opdaterer listen, og Steen vil oprette den i bookingsystemet. Steen bestiller også nogle flere kort.

Ad 8. Vejhjælp

Der er nu kun eet telefonnr. til vejhjælp. Det er 70121242. Opret det fx i den mobiltelefon. Det står også på skyggen i bilerne. Nummeret står også hjemmesiden under Godt at vide/Forsikring og autohjælp. 

Ad 9. Forenede Danske Elbilster (FDEL)

Vi er blevet opfordret til at blive medlemmer af Forenede Danske Elbilster, som er en ny forbrugerorganisation for elbilister (fdel.dk). Vi takker dog nej, da vi ikke mener, at vi vil få så meget information ud af medlemsskabet, som vi ikke allerede ved om elbiler.

Ad 10. Skilte til elbiler

Det sker sommetider at medlemmer holder foran elladerne, således at der ikke er plads til at en elbil kan lade. Det er ikke så nemt som tidligere lige at flytte en bil, da den skal bookes først som almindeligt medlem. Der vil blive sat skilte op så det er helt tydeligt, hvor elbilerne skal stå. Det er plads 2 og 3 fra højre. Steen sørger for at der bliver sat skilte op. 

Ad 11. Nedtagning af nøgleskab mv.
Bestyrelsen mødes søndag den 4. okt. kl. 15.00 for at nedtage nøgleskabe og postkasser. Der bliver også luget ukrudt ved varmecentralen i samme ombæring. Nøgleskabet, som nu kun har nøgler til carboksene, bliver flyttet ind i delebilrummet, og det vil være ulåst.

Steen vil sørge for at samle nøglerne til delebilrummet ind. Der kommer særskilt besked om dette. Lars vil undersøge om det er muligt at sælge skabe/nøglerne.
Ad 12. Møde med LetsGo omkring videreudvikling af bookingsystem

Steen vil organisere et møde med LetsGo omkring fremtidige ønsker til videreudvikling af bookingsystemet (tirsdag eller torsdag efter 17.00 en gang i november). Medlemmerne vil også blive spurgt om ideer. Vi vil forsøge at lave en prioriteret liste inden mødet. Steen spørger medlemmer via email og samler en liste.

Ad 13. Automatisk opdatering af emailliste

Bestyrelsen har bedt Paolo om at undersøge muligheden for at de emailoplysninger, som er i bookingsystemet automatisk kunne blive overført til emaildistributionslisten til alle medlemmer for Munksøgård Delebilforening. I dag adminstrerer formanden emaildistributionslisten manuelt. Det ville have den fordel at ændringer i emailoplysninger, som medlemmer selv foretager vil blive overført til emaildistributionslisten automatisk, hvilket ikke sker i dag. Manglende manuel opdateringer i forbindelse med oprettelse af nye medlemmer og sletning af medlemmer pga forglemmelser vil også kunne undgås. Paolo har været i kontakt med LetsGo og de har diskuteret en teknisk løsning, men mangler at give en pris på opgaven.

Ad 14. Kommende møder

Torsdag den 22.10 (Steen), onsdag den 18.11 (Thomas) og onsdag den 16.12 (Steen) 


Referat ændret sidst d. 06.10.2015 kl. 19:25

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM