Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 26. august 2015

Dato:d. 26. august 2015
Tilstede:Ole Winther, Lars Levin-Jensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jan Peiter, Thomas Hvass Eriksson
Dagsorden:1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser
3. Fadderes adgang til bilerne
4. Garantibil
5. Kodelås til delebilrum
6. Bil med træk til 1300 kg
7. Forsikringer
8. Regnskab
9. Opfølgning på bookingsystem
10. Endnu en elbil eller hybridbil
11. Næste møder
Ad 1. Godkendelse af referat

Referat fra forrige møde den 2. juli 2015 blev godkendt. 

Ad 2. Meddelelser

Der har været nogle eksempler på at Picasso har været åben selvom bilen burde låse automatisk, hvis et medlem glemmer at låse den med nøglebrik. 

Ole er på ferie i perioden 1.-20. september. Den øvrige bestyrelsen tager sig af problemer med bilerne i denne periode. 

Ad 3. Fadderes adgang til bilerne

2 faddere har klaget over at det ikke længere er så nemt lige at tilse en bil, som de er fadder for, da de nu skal booke den for at kunne åbne bilen. Nogle faddere kikker lige til deres bil, fjerner måske lidt affald eller tjekker oliestand. De er altså ikke ud at køre i den for at vaske den. Vi besluttede at alle faddere får en masterbrik som muliggør at de kan åbne en bil uden reservation. Vi evaluererer denne ordning efter et stykke tid for at se om det fungerer. Steen bestiller master nøglebrikkerne hos LetsGo.

Ad 4. Garantibil

Et medlem havde oplevet 2 gange med lang tids mellemrum, at vedkommende ikke kunne få en bil hos one2move under garantibilsordningen, da one2move ikke havde bil i det ønskede tidsrum eller henviste til en bil i Køge. Det er en forudsætning for garantibilsordningen at one2move har en bil i det ønskede tidsrum, hvilket også fremgår af betingelserne for denne ordning. Ideen har været at man kunne leje en bil i perioder, hvor vi kan have svært ved at stille bil til rådighed fx nogle weekender, højtider og sommerferien. Hvis man er ude i god tid bør det i de fleste tilfælde kunne lade sig gøre, og ordningen bliver også brugt. Hvis kan forsøger at booke med kort varsel er der større risiko fora t one2move ikke har den ønskede bil. På den baggrund fortsætter vi ordningen som den er, men vil gerne høre om medlemmer, som ikke kan få den ønskede bil og omstændighederne.

Vi har diskuteret om vi skulle have endnu en biludlejer, som man kunne bruge, hvis one2move ikke havde bil, men ser tiden an.

Ad 5. Kodelås til delebilrum

Vi har besluttet at få en kodelås på døren til delebilrummet. Koden til låsen bliver samme kode som til benzinkortet. Vi har ikke længere brug nøglen, da vi ikke længere skal bruge nøglen til nøgleskabet. Nøglerne til tagboks mv. vil blive hængt op i delebilrummet.

Det vil være en stor administrativ lettelse at slippe for at skulle indsamle nøglerne igen, når folk overgår til passive medlemmer eller melder sig ud. Når de overgår til passive medlemmer eller melder sig ud har de ofte ikke brugt delebil i lang tid, og nogle har svært ved at finde nøglen. Nogle er flyttet og det er besværligt for dem fysisk at aflevere nøglen. Der går derfor lang tid, og flere rykker mv. med det resultat at tilbagebetaling af depositum udsættes, da vi først udbetaler depositum når nøglen er afleveret.

En nøgle koster omkring 350 kr.  så på sigt vil delebilforeningen også spare denne udgift. 

Udgifterne til kodelås inkl. montering er omkring 4200 kr. Steen får tilladelse hertil opsætning af kodelås af Munksøgård Foreningen, og bestiller og sørger for montering.

Nøgleskabe og postkasser vil blive fjernet i løbet af efteråret.

Endvidere blev det besluttet at få et tilbud på automatisk oprettelse af emaildistributionslisten (delebiler@munksoegaard.dk), så emailadresser fra det nye bookingsystem automatisk blev opdateret på denne liste. I dag skal Steen oprette nye medlemmer manuelt, og hvis et medlem retter deres emailadresse i bookingsystemet bliver det ikke registeret. Steen undersøger via Paolo og LetsGo, hvad det vil koste at lave dette. Dette vil også lette administationen. 

Ad 6. Bil med træk til 1300 kg

Et medlem har ønsket at få en bil som kan trække en anhænger op til 1300 kg. Ole undersøger ved Citroën om det kan lade sig gøre med de biltyper vi har i dag og uden væsentligt ekstra udgifter. 

Ad 7. Forsikringer

Lars har lavet en systematisk oversigt over hvad vi har betalt på vores forsikringer, og hvad vi har betalt for meget. Vi har fået noget til bage fra forsikringsselskabet, men i følge Lars' oversigt mangler der stadigvæk noget. Lars og Ole følger op på dette med forsikringsselskabet. Det blev besluttet at få en bestyrelsesansvarsforsikring, Erhvervsansvarsforsiking og en netbankindbrugsforsikring, hvilket Ole får sat i værk.

Ad 8. Regnskab

Lars havde udarbejdet regnskab for januar-juli 2015, som ser fornuftigt ud.

Mht. de personer som får godtgørelse for bestyrelsesarbejde skal vi have indarbejdet en rutine om udbetaling af dette på samme tidspunkt, som bør være i december hvert år. 

Ad 9. Opfølgning på bookingsystem

Lars vil sende information rundt om at man skal huske af afslutte sin reservation med nøglebrik, at man kan forlænge sin booking uden at foretage en ny bookning, og aflevere til tiden. 

Vi vil gerne have et brugermøde med LetsGo, hvor vi kan drøfte erfaringer med bookingsystemet og drøfte forbedringsmuligheder. Det kunne være en gang i oktober. Medlemmerne vil også blive spurgt med til råds. Steen organiserer det. 

Ad 10. Endnu en elbil eller hybridbil

Steen foreslog at vi snarest overvejer at få endnu en elbil, da afgiftsfritagelsen på elbiler udløber den 31.12.2015, og der er politisk usikkerhed om afgiftsfritagelsen på elbiler fortsætter i 2016. Hvis den ikke fortsætter vil elbiler bliver MEGET dyrere næste år. Renault Zoe kan fås til rimelige leasingpriser. En anden mulighed eller supplement er at afprøve en hybrid bil som ud over at fungere som en elbil også har en lille hjælpemotor som trækker en generator som laver strøm til batteriet, når der ikke er mere strøm på batteriet. Den billigste hydrid på markedet er BMW i3 hydrid som på el har en norm på 160 km (i praktis lavere) og derud over kan køre omkring 140 km på hjælpemotor, da det kun er en 9 liters benzintank. Skulle man løbe tør kan man blot tank igen og få yderligere 140 km eller lade bilen på en ladestander og få flere km på strøm. En fordel ved hybrid bilen er således at man ikke er begrænset i rækkevidde og der er også mulighed for at endnu flere km ville blive kørt på strøm, når man ikke er bange for at løbe tør. BWM har nogle leasingstilbud, som ikke ser alt for skræmmende ud. Ole vil slå et slag omkring BMW og Steen se mere på Renault Zoe - også deres planner om endnu længere rækkevide.

Ad 11. Næste møder

Onsdag den 23.9 (Jan), onsdag den 21.10 (Steen), onsdag den 18.11 (Thomas) og onsdag den 16.12 (Steen).


Referat ændret sidst d. 31.08.2015 kl. 22:34

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM