Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 2. juli 2015

Dato:d. 2. juli 2015
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Thomas Hvass Eriksson, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Lars Levin-Jensen
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Godkendelse af referat
3. Fakturering
4. Uddele nøglebrikker
5. Faddere
6. Vagtordning
7. Ferieliste
8. Fastgørelse af nøglebriklæsere
9. P-plads Skademosegård
10. Ønskeliste til nyt bookingsystem
11. Kommende møder
Ad 1. Meddelelser

Der blev afholdt lidt festivitas sødang den 28.6 kl 16-18, hvor medlemmer kunne se, hvordan nøglebriksystemet virker, og der var mulighed for at prøve elbilen. Omkring 15 medlemmer var forbi i perioden. 

Regnskab for 1. halvår er fremsendt af Lars.

Ad 2. Godkendelse af referat

Referat fra 20. maj 2015 blev godkendt.

Ad 3. Fakturering

Lars får besøg af person fra LetsGo den 9. juli, som vil vise ham, hvordan man fakturerer i det nye bookingsystem. 

Ad 4. Uddele nøglebrikker
Fra 11/7 og til og med 16/7 hos Lars Levin-Jensen.
Fra 17/7 og til og med 26/7 hos Ole Winther.
Fra 27/7 til og med 10/8 hos Lars Levin-Jensen
Herefter Steen hvis resterende nøglebrikker. 
Ad 5. Faddere
Faddere var i første omgang tildelt en fadderkonto, men fadderkonti er blevet slettet pga. nedenstående.

Vi havde for mange problemer med fadderkontoen. Nogle af fadderne har registreret deres dankort til fadderkontoen og ikke til deres private konto. Endvidere skal en fadder hver gang de reserverer en bil vælge ml. deres private og fadder, hvilket nogle også bytter om på. I vores system kører fadderne ikke gratis, da faddere kompenseres på anden vis, så de skal ikke kunne køre gratis ture.

Hvis faddere i sjældne tilfælde skal booke/køre gratis kan de gøre en note om dette, og kassereren lader være med at fakturere bookingen/turen. 

Ad 6. Vagtordning

Paolo Poggi indgår nu også i vagtordningen udover Thomas og Steen. Rækkefølgende man ringer i for hjælp er: Thomas, Steen og Paolo. Telefonnr. fremgår af huskekort og af Biler/Vagtordning under bookingsystemets hjemmeside. 

Steen henvender sig til LetsGo med henblik på at få en ordning, hvor vi kan bruge deres vagtordning, hvis medlemmer ikke kan få fat i ovenstående personer. Da igangsætning af booingsystemet har været meget langtrukket særligt pga. LetsGo og har ført til ekstra omkostninger for os skal vi forsøge at få ordningen gratis en periode og derefter til en fordelagtig pris fx pr. gang det bruges. Vi forventer ikke, at det bliver brugt meget, men det er en god ordning at have som nødbackup.  

Ad 7. Ferieliste

Der blev udarbejdet en ferieliste. Ole vil være hjemme hele sommeren.

Ad 8. Fastgørelse af nøglebriklæsere

Nøglebrik læserne sidder ikke godt nok fast og går tit løs, hvorved nøglebrik ikke kan åbne bilen. Ole finder en løsning på problemet. 

Ad 9. P-plads Skademosegård

Vi har mundtlig aftale omkring brug af p-plads på Skademosegård, men Thomas sørger for at vi også får en skriftlig aftale. Ejerforeningen som ejer haven lige foran delebilerne vil ikke at have at vi opsætter et skilt på deres grund. Thomas undersøger om vi kan banke et skilt ned i asfalten eller det er nødvendigt med optegning på asfalten. 

Ad 10. Ønskeliste til nyt bookingsystem

Uprioriterede ideer til forbedring af det nye bookingsystem:

- SMS service ved bookinger

- kalenderen: kunne styre rækkefølge af visning af biler, fylde mindre for bedre overblik

- hjemmebil skal max kunne bookes 24 timer

- smartere måde at registrere og vise passive medlemmer på

- undgå at skulle fjerne cookies på PC-tablet (fx Surface)

- emailadresser i bookingsystem synkroniseres automatisk med emaildistributionslisten (delebiler@munksoegaard.dk)

- mulighed for oprettelse af biler (herunder rækkevidde og ladetid for elbiler), priser og kontingent i frontend (dvs. af os og ikke af LetsGo)

- system til medlemsoprettelse som det sker via LetsGo hjemmeside 

- udvikling af en app til smartphones 

Ad 11. Kommende møder

Onsdag den 26.8 (Lars), onsdag den 23.9 (Jan), onsdag den 21.10 (Steen), onsdag den 18.11 (Thomas) og onsdag den 16.12 (Steen).


Referat ændret sidst d. 11.08.2015 kl. 21:54

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM