Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 18. marts 2015

Dato:d. 18. marts 2015
Tilstede:Jan Peiter, Ole Winther, Thomas Eriksson, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Kenneth Sørensen
Dagsorden:1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser
3. Forslag om ansættelse af Ole
4. Hjælpende hånd til fadere
5. Færdiggørelse af regnskab for 2014
6. Forsikringer inkl. vejhjælp
7. Klargøring til nyt bookingsystem
8. Næste møder
Ad 1. Godkendelse af referat

Referat fra forrige bestyrelsesmøde den 25.2.2015 blev godkendt. 

Ad 2. Meddelelser

Steen vil deltage i generalforsamling i Danske Delebiler den 23.3.2015, hvor der er ændring af vedtægterne på dagsordenen bl.a. om en definition på delebilisme samt kriterier for optagelse af medlemmer. Steen indstilles til at fortsætte i bestyrelsen for Danske Delebiler, som repræsentant for Munksøgård Delebilforening.

Bestyrelsen underskrev dokument fra banken vedr. nedsættelse af kassekreditten. 

Ole har købt en ny lille lader til ladning af startbatterierne, når der er problemer med dem. Den betjenes af Ole.

Ad 3. Forslag om ansættelse af Ole

Ole har stillet forslag om en egentlig ansættelse, da han ikke længere kan få arbejdet med delebilerne til at hænge sammen med hans deltidsarbejde som tilkaldevagt for buskørsel, og derfor ikke længere kan køre bus. Forslaget er 12.000,- kr/mdr. + pension. Det affødte en lang diskussion af fordele og ulemper ved egentlig ansættelse kontra vores nuværende ordning, hvor princippet er frivillighed dog med kompensation for nogle opgaver. Diskussion af en løsning på dette vil blive genoptaget på endnu et bestyrelsesmøde den 8. april hos Ole kl. 20.00.  

Ad 4. Hjælpende hånd til fadere

Flere medlemmer har henvendt sig uopfordret til at hjælpe fadderne i situationer, hvor en bil er meget beskidt, og der kræves en ekstra indsats. Det er Stig Ekblom, Jette Hagensen og Mathias Brodka. Vi takker meget for denne opbakning. De vil blive kontaktet af Ole eller fadderne når særlige behov opstår. 

Ad 5. Færdiggørelse af regnskab for 2014

Jan fortsætter arbejdet med at afklare de spørgsmål, som Lars havde stillet til regnskabet.

Steen har været i kontakt med if Forsikring, som for 2014 har opkrævet 150.000 kr. i præmier, men kun burde have opkrævet omkring 83.000 kr. Der er også en regning fra et tidligere forsikringsselskab, som tyder på at forsikring herfra ikke overført korrekt til nyt selskab, da vi skiftede forsikingsselskab. if Forsikring er endnu ikke kommet med en redegørelse. Da det påvirker regnskabet skal det afklares inden generalforsamlingen. 

Ad 6. Forsikringer inkl. vejhjælp

Vi har if Forsikring, hvor der også er 3 års vejhjælp inkluderet. Det er kun den hvide elbil som via leasingen har et andet forsikringsselskab for (Tryg), mens sort elbil også har if Forsikring. Fremover vil vi dog forsøge kun at have if Forsikring også for elbilerne. 

Citroen i Roskilde vil fremover sørge for at checke at bilerne bliver korrekt tilmeldt og afmeldt til if Forsikring via deres erhvervskonsulent i if Forsikring, og vi vil forsøge at få samme kontaktperson for vores forsikringer.

Thomas vil udarbejde en lille guide som skal ligge i bilerne og kort beskrive, hvad man gør som medlem, hvis uheldet er ude. 

Ad 7. Klargøring til nyt bookingsystem

Den store knast før det nye bookingsystem kan tages ibrug er at vi får en aftale med NETS om tilladelse til brug af betalingsdelen i bookingsystemet. Steen indsendte ansøgning den 11.2.2015 og har skullet indsende flere supplerende oplysninger efterfølgende på opklarende spørgsmål. NETS skulle nu have alle nødvendige oplysninger for at kunne behandle sagen. De har behandlingstider på 4-6 uger.

Kenneth har lavet et udkast til hjemmesiden i det nye bookingsystem. Steen og Kenneth vil sammen afstemme, hvad der skal stå på den normale hjemmeside, og hvad der skal stå inde i bookingsystemet efter login.

Thomas sørger for at de sidste skumfidusser under nøglebriklæsernen bliver sat i bilerne og bliver sat ordenligt fast.

Steen sørger for at bil- og medlemsoplysninger er opdaterede og synkron med vores nuværende bookingsystem.

Thomas arbejder videre med at få en afklring af om Skademosegård kan stille 2-P-pladser til rådighed for de 2 delebiler vi har planer om at opstille i Trekroner Øst. Alternativer kunne være en på Jernaldermarken og en på Svalin 2.

Ad 8. Næste møder

Ekstra bestyrelsesmøde den 8. april hos Ole, generalforsamling den 22. april i halmhuset, bestyrelsesmøde den 20. maj hos Steen. Alle møder kl. 20.00.


Referat ændret sidst d. 29.03.2015 kl. 19:35

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM