Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 25. februar 2015

Dato:d. 25. februar 2015
Tilstede:Jan Peiter, Ole Winther, Thomas Eriksson, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Kenneth Sørensen
Dagsorden:1. Godkendelse af referat fra forrige møde
2. Meddelelser
3. Regnskab
4. Bookingsystem
5. Vejhjælp
6. Forsikring
7. Renholdelse af biler
8. Generalforsamling
9. Brainstorming om ideer til fremtiden
10. Kommende møder
Ad 1. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referat fra forrige møde den 27. januar blev godkendt. 

Ad 2. Meddelelser

Der er flere elbiler på markedet, som også har en forbrændingsmotor til rækkeviddeforlængelse for ladning af batteri mens man kører (plug-in hydrid). De er desværre meget dyre. Renault barsler muligvis med en sådan, som måske bliver billigere.  

Intet nyt om mulighed for parkering på Skademosegård i Trekroner Øst. Thomas følger op på det. 

Ad 3. Regnskab

Lars Levin har udarbejdet et regnskab for 2014, men med en række spørgsmål til kassereren. Jan vil afklare disse spørgsmål med Lars, således at vi kan få regnskabet afsluttet inden kommende generalforsamling.

Sparekassen Sjælland har ønsket at vi nedsatte kassekreditten, fordi vi ikke har udnyttet den til fulde. Den vil blive nedsat til 600.000 kr., som er tilstrækkelig. Banken ønsker 1.500 kr. for nedsættelse, hvilket vi umiddelbart syntes var mærkeligt, da det er banken som ønsker nedsættelsen. Efterfølgende viser det sig dog at de 1.500 kr. betaler vi hvert år for kassekreditten, så det var ikke en ekstra udgift i forbindelse med nedsættelsen. Bestyrelsen vil derfor underskrive dokumenterne på nedsættelse af kassekreditten på kommende bestyrelsesmøde. 

Ad 4. Bookingsystem

Steen overtog opgaven på sidste bestyrelsesmøde med at få en aftale med NETS omkring betalinger i det kommende nøgleløse bookingsystem. Steen har indsendt en ansøgning, som krævede en række dokumenter heruder dokumentation for eksistens af vores bankkonto fra banken. NETS har efterfølgende udbedt sig yderligere oplysninger, som de har fået. Aftalen er lidt kompliceret, da betalinger skal køre igennem LetsGos system. NETS har en behandlingstid på 4-6 uger.

Ad 5. Vejhjælp

Vi er dækket af vejhjælp gennem Citroen/ifForsikring i 3 år. Hvis man har brug for vejhjælp skal man ringe til et af de telefonnr., som står på solskærmen ved førersædet. Man kan komme ud for at skulle lægge ud for nogle udgifter, men så vil man efterfølgende få dem refunderet af delebilforeningen. 

Ad 6. Forsikring

I forbindelse med regnskabet for 2014 har vi konstateret at vi har betalt forsikringer for 150.000 kr., hvilket er væsentligt mere end, hvad det burde være. if Forsikring har endvidere tilbagebetalt for meget betalt præmie i nogle tilfælde, men det går åbenbart ikke op. Steen følger op på det med en oversigt over vores forsikringer og præmier. Det skal på plads inden det endelige regnskab til generalforsamlingen.

Ad 7. Renholdelse af biler

Der har været en række sager med biler som er efterladt meget beskidte, og nogle faddere klager også over at bilerne er svære at holde rene. For at alle kan være tilfredse med at benytte bilerne skal man aflevere dem ryddelige dvs. uden affald, og hvis man har gjort dem særligt beskidte ryste automåtter og tørre fx mudder af. Fadderne vasker dem jævnligt dvs. omkring en gang om måneden. Medlemmer kan også vaske dem efter de samme regler dvs. 150 kr. for Berlingoen og 125 kr. for øvrige biler samt refundering af vaskeudgifter. Hvis man modtager en bil i uacceptabel beskidt stand så kontakt Ole Winther med det samme.

Ad 8. Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver onsdag den 22. april kl. 20.00 i blåt fælleshus på Munksøgård. Steen udsender indkaldelse. 

Ad 9. Brainstorming om ideer til fremtiden

Vi havde en brainstormning over ideer til fremtiden, som er listet nedenfor i uprioriteret rækkefølge.

Holde en fest for medlemmerne.

Forbedre mulighederne for at bilerne er rene og indbydende. Det kunne være belægning på parkeringspladsen på Munksøgård, særlig plads til at gøre en bil ren, en skraldespand ved delebilrum, flere til at deles om at vaske bilerne for at skabe øget ejerskab mv. 

Systematisk indsamle ideer fra medlemmerne fx en idegenerator på hjemmesiden.

Hvor stor kan delebilforeningen være? Der er grænser for hvor mange biler en forening baseret på frivilligt arbejde kan være. skal man fastsætte en maks antal biler og medlemmer fx establere venteliste hvis maks antal medlemmer nås. Fortsat udvide dækning med biler fx Trekroner Øst og Knolden.

Være Danmarks grønneste delebilordning med fortsat flere elbiler og plug-in hydrid biler. Skal vi sætte en målsætning for hvor mange procent elbiler og plug-in hydrid biler vi skal have i 2020 og 2025. 

Vi vil følge op på ideerne på kommende bestyrelsesmøder. 

Ad 10. Kommende møder

18. marts hos Ole. 22. april (generalforsamling), og 20. maj hos Steen. 

 


Referat ændret sidst d. 11.03.2015 kl. 21:56

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM