Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 19. november 2014

Dato:d. 19. november 2014
Tilstede:Jan Peiter, Ole Winther, Kenneth Sørensen,Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Thomas Eriksson
Dagsorden:1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser
3. Status for nyt bookingsystem
4. Lanchering af nyt bookingsystem
5. Næste møder
Ad 1. Godkendelse af referat

Referat endnu ikke udarbejdet for forrige møde.

Ad 2. Meddelelser

Tro mod traditionen serveres der gløgg og lidt mundgodt til dette sidste møde inden jul. 

Jan har fået nødchipkort til scanner hos NETS, og kan igen tilgå NETS. Regning for oktober er netop udsendt og regninger for september (justeret for om medlemmer har afvist eller betalt disse regninger som var gentagelser af august regninger) vil blive udsendt senere. 

Der er nu vinterdæk på alle bilerne, så de er klar til de første frostgrader.

Computer ventiler på Sort Zoe driller med fejlvisninger. Ole skriver ud omkring dette.

CLEVER tilbyder gratis udskiftning af lader, hvis man skifter til anden elbil med anden type ladestik. Endvidere yder CLEVER mobilitetsgaranti, hvis man kommer til en CLEVER lader som er optaget. Man vil så få hjælp indenfor 45 min.  

Ad 3. Status for nyt bookingsystem

Alle medlemmer er implememteret som tilsendt til LetsGo. Mindre medlemsændringer siden kan Steen selv foretage. Steen får endvidere tilsendt en scanner, så han selv kan knytte nøglebrikker til nye medlemmer. Aller biler er implementeret rigtigt herunder elbiler. Kalendervisning fungerer. Dvs. LetsGo har lavet det som vi oprindeligt aftalte at de skulle lave.

Kortlæsere er installeret i alle biler. Der er til tider problemer med at startspærren aktiveres, så man ikke kan starte bilen. Kontakt Ole eller Steen som via LetsGo kan fjerne startspærringen.

Thomas har påbegyndt opsætning af skumfiduser til understøttelse af kortlæsere. Dette afsluttes senest den 1. december.

Kenneth står for at information indlægges på hjemmesiden under bookingsystemet via LetsGo. Dette afsluttes senest den 1. december. 

Jan er løbet ind i nogle problemer med NETS i udfyldelse af ansøgning om betaling via LetsGo betalingssystemet. Han følger op på dette. Der går 4-6 uger med behandling af ansøgningen og bookingsystemet kan ikke igangsættes inden dette er på plads.

Alle bestyrelsesmedlemmer som ikke allerede har gjort det, logger ind i bookingsystemet får at få lidt erfaring med det. 

Ad 4. Introduktion af nyt bookingsystem

I forbindelse med introduktion af nyt bookingsystem skal der ske følgende:

Der skal fastlægges en skiftedag, når vi får aftale omkring betaling med NETS, og vi selv har testet at man kan tilknytte betalingskort i bookingsystemet. 

Introduktionsemail til medlemmerne omkring login og tilknytning af betalingskort (Steen). 

Minivejledning omkring brug af bookingsystem (Steen)

Datoer for og udlevering af nøglebrikker og huskekort (Steen og Jan).

Fremtidige reservationer i det gamle bookingsystem overføres til nyt bookingsystem (Steen via LetsGo).

Der laves et nyt link til nyt bookingsystem på vores hjemmeside (Steen via Paolo)

Opsige gamle bookingsystem og få kopi af data (Steen via Farum Delebil) 

Nedtage nøgleskabe og postkasser. Nøgleskab ved Munksøgård bibeholdes, da nøgler til tagbøjer og tagbokse fortsat vil være i dette skab.

Ad 5. Fremtidsplaner

Integration af flere elbiler/plug-in hybrid biler.

Erstatte Picasso med en Berlingo, således at vi fremover vil have 2 Berlingoer, som er lidt mere fleksibelt end Picasso. Det skal være en version, hvor 2 ekstra sæder kan indsættes som i vores eksisterende Berlingo.

Diskussion af om vi skal prøve at have den nye Citroen Cactus, som er en større bil end C3. Den er også væsentlig dyrere i dieselversionen end C3. Vi har også en overordnet politik om ikke at have alt for mange forskellige modeller, som medlemmerne skal lære at kende.

Diskussion om vi skulle have en lille en-person elbil (Renault Twizy), som er relativ billig. Den har dog også begrænset anvendelse med kun et sæde, og kan ikke erstatte en anden bil, men vil stadigvæk optage en parkeringsplads.

Undersøge muligheden for at få et nyt forsikringsselskab inkl. vejhjælp.

Udvikle indmeldelse af nye medlemmer via hjemmeside sammen med LetsGo, som allerede har denne funktion.

Beskrive alle arbejdsopgaver i foreningen og diskuttere fordeling heraf.

Diskutere hvor mange biler og medlemmer vi kan håndtere, og foreningens geografiske udstrækning. 

Ad 6. Næste møder

21. januar 2015 hos Kenneth, 25. februar hos Thomas, 18. marts hos Ole, 22. april hos Jan, 20. maj hos Steen.

Alle møder er onsdage kl. 20.00. 


Referat ændret sidst d. 23.11.2014 kl. 18:09

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM