Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 17. september 2014

Dato:d. 17. september 2014
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Thomas Eriksson, kenneth Sørensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser
3. Reperation af Zoe efter skade
4. Status for nyt bookingsystem
5. Vejhjælp efter 2 år
6. Nye biler
Ad 1. Godkendelse af referat

Referat for forrige møde blev godkendt.

Ad 2. Meddelelser

Medlem Eva Dickman får rød elbil til Elbilparade over Øresundsbroen den 21.9.2014 for at pronovere elbiler. Hun skriver lidt om det, som rundsendes til medlemmerne. 

Der synes at være et generelt problem med oprydning i bilerne, som ikke afleveres ryddelige uden affald mv. Ole skriver ud til medlemmerne. 

Steen skifter taglister på brun C3, således at man også på denne bil kan montere tagbøjler.

Bilerne får fremover monteret automatisk P-skive i takt med at bilerne får monteret vinterdæk. Ole skriver ud omkring dette. 

Ad 3. Reperation af Zoe efter skade

Nærmeste godkendte værksted er i Allerød. Det er Tryg forsikring via leasing i ALD. Kontrakten er ikke tydelig mht skader, men service er hos Renault i Roskilde. Steen kontaktede Tryg og fik lov til at udføre skade hos Renault i Roskilde.

Ad 4. Status for nyt bookingsystem

Vi har fået nøglebrikkerne og huskekort i slutningen af sidste uge, men ikke tids nok til at vi kan checke alt og uddele information mv. til medlemmerne. Planlagt skfitedag den 24.9.2014 er derfor udskydt. 

Ad 5. Vejhjælp efter 2 år

Vi har tidligere haft vejhjælp efter 2 år som del af vores if Forsikring, men denne aftale er opsagt uden at vi var orienteret om det. Ole prøver at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen. Hvis man har brug for vejhjælp skal man ringe det til telefonnr. som står på et mærkat på solskyggen. Er bilen ikke dækket fordi den er mere end 2 år kan man ringe til Dansk Vejhjælp eller Falck og foreningen betaler regningen.

Ad 6. Nye biler

Den 24.9 får vi en ekstra C1 (orange) samt en ny rød C3 som erstatning for sort C.


Referat ændret sidst d. 23.11.2014 kl. 16:14

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM