Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 9. juli 2014

Dato:d. 9. juli 2014
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Kenneth Sørensen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Thomas Eriksson
Dagsorden:1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser
3. Regnskab
4. Nøglebriksystem
5. Vejhjælp
6. Elbil
7. Opgavefordeling
8. Næste møder
Ad 1. Godkendelse af referat

Referat for forrige møde den 28. maj 2014 blev godkendt. 

Ad 2. Meddelelser

Orientering fra vores forsikringsselskab (if) om at det røde kort (viser at man har kaskoforsikring), som bruges ved udlandskørsel er praktisk at have med men er ikke lovpligtigt i Europa. Det grønne kort (viser man har ansvarsforsikring) er heller ikke lovpligtigt, da nummerpladen i Europa viser, at man har ansvarsforsikring. Disse to kort er i bilerne, men har det med at forsvinde.

Ad 3. Regnskab

Jan havde afleveret bilag til Lars, som vil udarbejde halvårsregnskab. Det rundsendes når det er færdigt. 

Ad 4. Nøglebriksystem

Steen havde rykket LetsGo for en tidsplan for færdiggørelse af tilpasninger til nyt bookingsystem og igangsætning af nøglebriksystem. Det har været forsinket hos LetsGo pga. manskabsproblemer. Bestyrelsen skal til brugerkursus i det nye system hos LetsGo den 13. august 2014.

Skiftedag for bilerne, hvor de skal stå på deres stamplads for at blive igangsat i det nye system forventer vi bliver den 3. september 2014, og alle biler vil være blokeret den dag.

Ole sørger for at Zoe får box isat, da det er den eneste bil som mangler, da boxen skulle tilpasses til denne bil.

Indikatorbrikken i forruden på bilerne bør sættes bedre fast fx med lidt silikone.

Steen opbevarer magnetbrikker til bilnøglen, som skal sættes i bilerne umiddelbart før skiftedag den 3. september. 

Ad 5. Vejhjælp

Vores vejhjælp var ikke blevet overført i forbindelse med ejerskifte på Citroen, og derfor har vi i en periode ikke haft vejhjælp. Ole har fulgt op på dette men endnu ikke afsluttet pga. ferie på Citroen af de medarbejdere, som har med det at gøre. Ole følger op på det. Vi vil også skrive på hjemmesiden, hvad vejhjælp præcis indeholder. Vi vil muligvis overveje at få vejhjælp sm del af forsikringen, hvilket kunne give større dækning uden at det koster lige så meget som Falck.

Ad 6. Elbil

Steen havde indgået en skriftlig aftale omkring levering af ny Zoe elbil den 1. juli 2014, men en uge før med Renault at de ved en fejl var kommet til at sælge den til anden side. Vi har nu bestilt en ny sort Zoe, som først kan leveres omkring 1. november 2014. Indtil da har vi forlænget rød elbil og tilhørende lader til den 1. november. Steen har skaffet forsikring gennem if til den nye elbil.

Den nye lader til den kommende Zoe er sat op, og er samme hurtig lader som den anden vi har.  

Ad 7. Opgavefordeling

Thomas skal overtage administration af forsikring og papirene i bilerne. Steen aftaler et møde med Thomas, hvor erfaringer og papirer kan overføres.

Kenneth vil skrive et udkast til information i det nye bookingsystem samt udkast til introduktionsbrev til medlemmerne vedr. overgang til det nye bookingsystem/nøglebriksystem. 

Ad 8. Næste møder

Møder er onsdage kl. 20.00-22.00.

Efter brugerkursus hos LetsGo den 13. august afholdes bestyrelsesmøde efterfølgende. 

Den 17. september hos Ole. Bemærk at dette var aftalt til den 24.9, men Jan kan ikke denne dag pga. udlandsrejse.

Den 15. oktober hos Thomas.

Den 19. november hos Kenneth (NB i Osted).

Den 17. december hos Steen (gløgg mv.). 

 


Referat ændret sidst d. 10.07.2014 kl. 21:58

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM