Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 28. maj 2014

Dato:d. 28. maj 2014
Tilstede:Jan Peiter, Thomas Eriksson, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Ole Winther, Kenneth Sørensen
Dagsorden:1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser
3. Vejhjælp
4. Ny elbil
5. Fordeling af opgaver
6. Næste møde
Ad 1. Godkendelse af referat

Referat fra forrrige møde den 19. april 2014 blev godkendt. 

Ad 2. Meddelelser

LetsGo som står for at tilrette og sætte nyt bookingsystem op til det nye nøglebriksystem har problemer med at levere tilretningerne til tiden, da en medarbejder har sagt op, som arbejdede på projektet. En ny person er inddraget men det tager tid. Vi afventer derfor en ny dato for, hvornår bilerne igen skal stå stille i en hel dag, og det nye bookingsystem skal tages i brug umiddelbart derefter.

Vi har bestilt et lille huskekort som forklarer brug af det nye system, som alle medlemmer vil få udleveret. Vi havde også fået et tilbud på en telefonvagtordning, men fat denne for dyr, og vil selv stå for det. Vi skal udarbejde deninformation vi skal have stående i det nye bookingsystem, hvilket Steen vil komme med et bud på.

De installerede brikker i vinduet på bilerne er sat på med sugekopper, men falder flere steder af ruden. De bør sættes bedre fast fx med lidt silikone. 

Ad 3. Vejhjælp

Andersen Biler (Citroën) har tilsyneladende opsagt vores vejhjælp efter den periode på 2 år, hvor bilerne er dækket af Citroëns vejhjælp. Ole følger op på dette. Vi bør også undersøge, hvad vejhjælpen præcis dækker, og om der er behov for supplerende dækning.

Ad 4. Ny elbil

Steen havde rundsendt en sammenligning af specifikationer og økonomi i en Nissan Leaf og en Renault Zoe på baggrund af konkrete leasing tilbud. Vi valgte endnu en Zoe, da vi så har 2 ens elbiler, den har lidt længere rækkevidde, lader hurtigere og med låst ladestik i forhold til Leaf. Zoe er dog også væsentlig dyrere, da vi havde fået et særligt godt tilbud på Nissan leaf.

Steen sørger for levering af elbil, installation af endnu en 22 kW semi-hurtig lader (samme som vi har) samt godkendelse fra Munksøgård Foreningen vedr. opsætning af endnu en lader. 

Ad 5. Fordeling af opgaver

Vi vil gerne inddrage de nye bestyrelsesmedlemmer i det konkrete bestyrelsesarbejde. Thomas fik som opgave at sørge for at alle bilerne har de nødvendige papirer (registreringsattest, dispensation for lejekontrakt, rød/grøn forsikringskort, samt vejledning i elbilerne). Endvidere vil han administrere vores forsikringer (have styr på policerne, adgang til oversigt på hjemmeside). 

Ad 6. Næste møde

Onsdag den 25. juni hos Thomas kl. 20.00. Her aftales også kommende møder i efteråret.


Referat ændret sidst d. 03.06.2014 kl. 22:11

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM