Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 2. april 2014

Dato:d. 2. april 2014
Tilstede:Ole Winther, Jacob Harboe, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser
3. Dyrefri delebil
4. Generalforsamling
5. Plan for nøglebriksystem
6. Hjemmebil
7. Garantibil
8. Zoe elbil
Ad 1. Godkendelse af referat

 Referat for forrige bestyrelsesmøde blev godkendt.

Ad 2. Meddelelser

Der har været et problem med benzinkortet til brun C3 som ikke virkede. Det kan også skyldes den stander det er blevet brugt i. Hvis problemet opstår et andet sted vil Ole skifte kortet.

Steen har deltaget i generalforsamling i Danske Delebiler den 2. april. Der blev bl.a. vedltaget en vedtægtsændring så Danske Delebiler også som sin formålsparagraf skal bidrage til til en miljømæssig bæredygtig udvikling inden for transportområdet, hvor delebilisme i forhold til individuel bilisme bidrager til et bedre miljø og mindre trængsel gennem mindre kørsel, færre biler, og mere miljøvendlige biler.

Det ene skilt ved Kirsebærparken er pløjet ned i forbindelse med kommunens græsslåning. Vi har ellers en aftale med kommunen om at det er ok at vi har disse skilte. Jacob vil sætte nyt skilt op og kontakter kommunen.

Vi har fået refunderet 1 kr. pr kWh forbrugt strøm fra CLEVER, hvor vi leaser ladere.

Ad 3. Dyrefri delebil

Der er et medlem som har foreslået at vi har en bil, som der aldrig har været dyr i af hensyn til allergi. Vi har derfor besluttet at den næste indkøbte C3 skal være helt dyrefri, således at man ikke må tage dyr med i denne bil. Det vil også blive markeret i kalenderen, så det tydeligt fremgår, når man vælger bil.

Ad 4. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes den 8. april. Indkaldelse og forslag om kompensation er udsendt, og regnskab/budget bliver snarest udsendt. Steen og Jan kontakter potentielle kandidater til bestyrelsen, da Jacob træder ud af bestyrelsen på generalforsamlingen. 

Ad 5. Plan for nøglebriksystem

LetsGo, hvor vi får det nye booking- og nøglebriksystem fra, har sendt en plan for implementeringen, som vil blive i april og maj 2014. Det indebærer opsætning af reservationssystem, installation af bokse i bilerne, oplæring af superbrugere, udsending af informationsmateriale og nøglebrikker, samt selve skift af system.

Bilerne vil bl.a. være booket noget tid for at installation af bokse kan lade sig gøre. Dette sker samtidig med at der også skiftes vinterdæk/sommerdæk. Der vil endvidere være en dag, hvor alle bilerne skal stå stille på deres stamplads for at bilerne kan konfigureres i systemet. Det bliver den 21. maj.  

Steen undersøger mulighed for og prisen på vagttelefon gennem LetsGo fx de første 6 mdr. til at svare på spørgsmål og understøtte overgangen. Steen bestiller også et lille huskekort.

Steen spørger LetsGo om vi kunne få en konkret pris på lås til delebilrum, som kunne åbnes med de nye nøglebrikker, så medlemmerne ikke skulle have særskilt nøgle hertil. 

Ekstra bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 29. april for at planlægge overgangen til det nye system. Mødet afholdes hos Steen kl 20.00. 

Der vil selvfølgelig også komme information ud til medlemmerne om, hvordan man bruger det nye system herunder demonstration af det. 

Ad 6. Hjemmebil

Et medlem har forespurgt om vi ikke kunne have endnu en hjemmebil, og som også var gældende uden for ferierne. Bestyrelsen synes at det er passende med 2 hjemmebiler, hvor af den ene er en elbil. Den anden elbil fungerer i praksis også som en slags hjemmebil, da den næsten udelukkende er booket for én dag ad gangen. Endvidere har vi også garantibil som backup.

Ad 7. Garantibil

Garantibil har været brugt 9 gange det forløbne år og kostet foreningen omkring 8.000 kr. hvoraf en udlejning udgør mere end halvdelen.

Jan redegjorde for at ordningen er lidt bøvlet rent administrativt, idet der ofte er to regninger for hver bookning pga. efterbetaling af kilometre. Det skyldes at man på forhånd skal tilkøbe km, men hvis kan bruger mere end dette skal man betale for det.

Steen vil kontakte One2Move og se om vi kunne få en nemmere ordning fx en fast pris på alle kilometre. Dette burde også være nemmere for One2Move, som ikke skal sende to regninger.

Ad 8. Zoe elbil

Jacob er ved at undersøge om vi kan lave fjernopvarmning af kabinen i Zoe via PC/smartphone. 

I forbindelse med erstatning af C-Zero med en Zoe vil Steen bestille elkabler til almindelige stikkontakter, da det nu er blevet en mulighed. 


Referat ændret sidst d. 09.04.2014 kl. 21:07

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM