Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 25. februar 2014

Dato:d. 25. februar 2014
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Jakob Harboe, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Første person, anden og tredje..
Dagsorden:1. Godkendelse af referat2. Meddelelser3. Nøglebriksystem4. Satellitbiler5. Generalforsamling6. Kommende møder
Ad 1. Godkendelse af referat

Referat fra mødet den 21-01-2014 blev godkendt.

Ad 2. Meddelelser

Steen havde holdt et velbesøgt foredrag i bofælleskabet Herfra til Evigheden i Himmelev. Foredraget vil blive lagt på hjemmesiden.

Steen deltager i bestyrelsesmøde den 27-02-2014 i Danske Delebiler, som afholdes på Munksøgård.

Varmegruppen på Munksøgård havde brugt vores støvsuger til støvsugning af kedel, hvilket havde gjort støvsugeren beskidt. Ole følger op på det, da støvsugeren selvfølgelig ikke skal bruges til det formål.

Jakob overtager opgaven med at finde ud af, hvordan vi kan fjernopvarme Zoe. Steen sender materiale til Jakob. 

Leasing på rød elbil udløber den 1. juli 2014, og den vil blive erstatet af en Zoe, så vi har to ens elbiler. Steen bestiller bilen og søger om tilskud på 20.000 kr. hos Copenhagen Electric. Dækkene skal leveres hos Andersen Biler, Københavnsvej 154, og vi får dem opbevaret hos Citroen ligesom alle øvrige sommer/vinterdæk.

Ad 3. Nøglebriksystem

Vi har nu en skriftlig underskrevet aftale om etablering af nøglebriksystem med Letsgo. Boksene til bilerne er bestilt og har en leveringstid på omkring 2 mdr. Steen kontrakter Letsgo for at få en køreplan for implementeringen.

Ad 4. Satellitbiler

Da nøglebriksystemet er under etablering og måske fundgerende om 3 mdr. er det tid til at indgå aftaler om satellitbiler i Trekroner Øst, som tidligere planlagt. Planen er at placere en C1 og C3 hos Jernaldermarken og Svanlin. Steen tager kontakt til dem. Jakob sørger for stolper og skruer til opsætning af skilte. 

Ad 5. Generalforsamling

Generalforsamling bliver tirsdag den 8. april kl. 20:00. Steen laver en indkaldelse. Jakob Harboe har meddelt at han forlader bestyrelsen gældende fra generalforsamlingen, da han er flyttet til Roskilde. Overvej derfor allerede nu om du har lyst til at sidde i bestyrelsen.

Ad 6. Kommende møder

Alle møder er tirsdage kl. 20:00: 25. marts (Jakob) søges flyttet til 1. april, 27. maj (Jan), og 24. juni (Steen).


Referat ændret sidst d. 01.03.2014 kl. 17:23

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM