Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 21. januar 2014

Dato:d. 21. januar 2014
Tilstede:Jan Peiter, Ole Winther, Jakob Harboe, Steen Solvang Jensen (referent) samt Lars Levin-Jensen
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Årsregnskab 2013
3. Status nøglebriksystem
4. Diskusion af fremtidig udvikling
5. Generalforsamling
6. Næster møder
Ad 1. Meddelelser

Steen deltog i møde i Danske Delebiler den 27-11-2013, hvor det bl.a. blev besluttet at ændre vedtægterne pga. nye delebilkoncepter. Steen skal hjælpe med udarbejdelse af nye vedtægter. Næste møde er den 20. feb. 2014.

Hvid Zoe elbil burde i princippet kunne fjernopvarmes via hjemmeside/smartphone, hvilket vil kunne spare batteristrøm til opvarmning. Ud fra de beskrivelser der foreligger kan vi ikke få det til at virke, og det vil kræve en tur til forhandleren for at få råd og vejledning. Steen vil stå for dette.

Ad 2. Årsregnskab 2013

Lars Levin-Jensen var inviteret med til denne del af mødet omhandlende årsregnskab for 2013, som han har udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Jan Peiter. Det er meget positivt at årsregnskabet allerede foreligger på nuværende tidspunkt. Det mangler kun endelig afstemning af skyldig depositum, som kræver at Steen laver fintælling af antal medlemmer pr. 31-12-2013.

Regnskabet viser et større overskud, som skyldes at vi haft ekstraordinært tilbageført moms, og at vi ikke havde den forventede større udgift til nøglebriksystem i 2013, men at denne udgift vil falde i 2014 i stedet for. 

Lone Samuelsson har indvilliget i at være intern revisor, og Lars vil sørge for at det bliver revideret. Bestyrelse og intern revisor skal underskrive det endelige regnskab. 

Ad 3. Status nøglebriksystem

Både Steen og Ole har rykket Letsgo ad flere omgange for at få mere skred i implementering af nøglebriksystem. Vi mangler at få en kontrakt på plads, som beskriver de betingelser og tilretninger af bookingsystemet, som vi ønsker. Herefter kan der bestilles bokse til bilerne. Steen rykker dem igen. Ole har haft kontakt til autoinstallatør, og Citroen værkstedet mener de godt at installere boksene.  

Ad 4. Diskusion af fremtidig udvikling

I 2014 vil vi få implementeret det nye nøglebriksystem, som administrativt vil lette noget af bestyrelsens arbejde.

Vi har tidligere haft diskussion/forslag om udvidelse af det geografiske område, som delebilforeningen dækker til hele Roskilde. Antallet af biler og medlemmer skal dog ikke være meget større end det er nu før det vil kræve en anden organisering af aktiviteterne, da arbejdsomfanget nu er på grænsen af, hvad bestyrelsen kan klare. En mulighed er at inddrage flere i arbejdet, som det er sket med Lars Levin, som nu laver årsregnskabet. For det praktiske arbejde med bilerne kunne vi evt. have en koordinator, som tog sig af køb, salg og værkstedsaftaler, og faddere som tog sig af service, dækskift og skader for deres bil, og så bilvaskere, som vi har idag. En anden mulighed ville være at splitte foreningen op i to, hvor den ene forening kun dækkede Munksøgård, og den øvrige del af foreningen overdrages til fx LetsGo, som har kapaciteten til at drive store delebilklubber.  

Ad 5. Generalforsamling

Generalforsamling bliver tirsdag den 8. april kl. 20:00. Steen laver en indkaldelse. Jakob Harboe har meddelt at han forlader bestyrelsen gældende fra generalforsamlingen, da han er flyttet til Roskilde. Overvej derfor allerede nu om du har lyst til at sidde i bestyrelsen.

Ad 6. Næster møder

Alle møder er tirsdage kl. 20:00. 25. feb. (Ole), 25. marts (Jakob), 27. maj (Jan), og 24. juni (Steen).


Referat ændret sidst d. 26.01.2014 kl. 21:20

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM