Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 19. november 2013

Dato:d. 19. november 2013
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jacob Harboe
Dagsorden:1. Meddelelser2. Intern revisor3. P-plads ved DSB station4. Hjemmebil5. Kompensation6. Nøglebriksystem7. Næste møde
Ad 1. Meddelelser

Der deltog 7-8 medlemmer i demonstration af den nye elbil Renault Zoe søndag den 17-11-2013, hvor Jacob viste bilen frem.

Danske Delebiler holder bestyrelsesmøde den 27. november som afsluttes med spisning/erfaringsmøde, hvor øvrige bestyrelsesmedlmmer fra klubberne kan deltage.

Steen er blevet kontaktet af bofællesskabet Herfra til Evigheden, som gerne ville om vi kunne holde et lille foredrag om Munksøgård Delebilforening. Det bliver i januar, hvor Steen deltager.

Ad 2. Intern revisor

Lars Levin-Jensen har hidtil været intern revisor, men laver nu vores regnskab. Han skal derfor ikke fortsætte som intern revisor. Steen vil finde en ny intern revisor inden årsregnskabet skal revideres til kommende generalforsamlling i foråret 2014.

Ad 3. P-plads ved DSB station

I forbindelse med samarbejdet omkring fremme af elbiler gennem Copenhagen Electric er vi blevet spurgt om vi er interesseret i en p-plads ved en DSB station. Det er vi ikke umiddelbart, da vores kørselsbehov ikke er til og fra station i delebil.

Ad 4. Hjemmebil

Vores nuværende hjemmebiler er Grå C1 og Rød elbil. Vi diskuterede om den nye hvide elbil også skulle være hjemmebil, men besluttede, at den ikke skulle være det, da den har længere rækkevidde, og mulighederne for hurtig ladning er i hurtig vækst. Hjemmebilerne er derfor fortsat Grå C1 og Rød elbil. Vi har vi også garantibil, som sikrer at man altid kan få en bil på ønsket tidspunkt.

Ad 5. Kompensation

På den kommende generalforsamlling i foråret 2014 vil vi tage spørgsmålet om kompensation for frivilligt arbejde op med henblik på at udnytte det maks beløb, som reglerne foreskriver.

Ad 6. Nøglebriksystem

LetsGo, som skal implementere vores kommende nøglebriksystem, havde sendt os nogle forslag til tilretninger af deres bookingsystem til vores ønsker. Det handler om, at vi ønsker at man i det nye bookingsystem skal kunne se, hvem der har booket en bil på samme måde, som vi kan i dag. Det kan man pt. ikke i LetsGo's system, da det er et mere kundebaseret system og ikke et foreningssystem, som vores. Der var to løsninger, hvoraf den første kostede 44.000 kr. som engangsbeløb, og den anden 17.000 kr. om året, som begge krævede, at vi ønsker pujlebookning. Ved puljebokking pakker bookingsystemet automatisk reservationerne på en smart måde, og man skal fx kun booke en C1, og får først umiddelbart før sin reservation at vide, hvilken konkret bil det er. Vi var dog enige om, at puljebooking ikke var så vigtigt for os, fordi medlemmerne god kan finde ud at booke bilerne, så bookingerne bliver pakket.

Steen melder tilbage, at vi ikke har brug for puljebookingen, så vi skal blot have en løsning, som let skulle kunne implementeres uden merudgift for os. Steen rykker samtidig for udkast til aftale samt kontaktoplysninger på autoinstallatør.

Ad 7. Næste møde

Næste møde er 17. december kl. 20.00 hos Steen. På dette møde fastlægges næste halve års møder.


Referat ændret sidst d. 14.12.2013 kl. 15:44

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM