Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 22. oktober 2013

Dato:d. 22. oktober 2013
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Jacob Harboe, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat2. Meddelelser3. Nøglebriksystem4. Kompensation for frivilligt arbejde5. Næste møder
Ad 1. Godkendelse af referat

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Ad 2. Meddelelser

Den nye elbil Renault Zoe forventes leveret den 1. november 2013. Aftale om opsætning af hurtiglader er indgået, montør har besigtiget varmecentralen, og laderen forventes opsat før den 1. november.

Vi har søgt Munksøgård Foreningen om en midlertidig parkeringsplads på den store parkeringsplads ved varmecentralen, da vi har brug for endnu en parkingsplads. Den 1. november får vi leveret endnu en elbil, som skal stå ved siden den nuværende elbil. Vi får derfor brug for endnu en parkeringsplads, da vi ikke står overfor at skulle sælge nogen af de andre biler.

Vi har endvidere en aftale om at sætte en delebil i Trekroner øst ved Jernaldermarken. De ønsker dog først at få denne bil, når vi overgår til nøglebrik system, som ikke kræver nøgleskab og postkasse. Det er besluttet at overgå til nøglebrik system, men det tager omkring 3 måneder at implementere i alle bilerne. Ideen er derfor at flytte bilen fra den midlertidige parkeringsplads lige så snart nøglebrik systemet er implementeret. Vi ønsker derfor en midlertidig parkeringsplads fra omkring 1. november og omkring 3 måneder frem.

Ad 3. Nøglebriksystem

Der er aftalt møde tirsdag den 29. oktober kl. 16.30 med LetsGo, som skal levere nøglebriksystem.

Ad 4. Kompensation for frivilligt arbejde
De nuværende regler er at frivilligt arbejde i form af formand, kasserer, indtastning af køresedler samt regnskab udløser en PC til 8.500 kr. hvert 3. år mod forevisning af regning på PC eller tilsvarende. Det svarer til ca. 2.850 kr. i runde tal pr. år. Bestyrelsesarbejde uden disse funktioner skal ikke betale kontingent (værdi 900 kr. om året ved A-medlemskab).Ifølge regler for godtgørelse til frivilligt ulønnet arbejde i foreninger kan der udbetales godtgørelse til telefonpenge og internet med op til 2.300 kr. og 1.400 kr. til administrative udgifter om året uden at man skal betale skat heraf eller dokumentere konkrete udgifter. Det svarer til op til 3.700 kr. om året eller 11.100 kr. over tre år, dvs. under det vi har udbetalt. Vi ligger derfor inden for disse rammer.

Vi besluttede at godtgørelse fremover kan udbetales hvert år. Der skulle så udbetales 2.850 kr. pr. år forud, hvilket vil svare til 8.550 kr. over 3 år.

Hvis man istedet ønsker at fortsætte på den gamle ordning er det også muligt, og det er dermed op til den enkelte at vælge ordning. 

Da det administrative arbejde er ret omfattende vil vi på den kommende generalforsamling til foråret 2014 stille forslag om justering af taksterne inden for rammerne af, hvad som kan gives for ulønnet arbejde.

Ad 5. Næste møder

Alle møder er tirsdage kl. 20.00. 19/11 (Ole) og 17/12 (Steen). 


Referat ændret sidst d. 23.10.2013 kl. 20:20

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM