Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 26. september 2013

Dato:d. 26. september 2013
Tilstede:Jan Peiter, Ole Winther, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jacob Harboe
Dagsorden:1. Regnskab vedr depositum2. Regnskab3. Meddelelser4. Nøglebriksystem5. Satellitbiler6. Endnu en elbil7. Bedre information om opladning af elbil8. Medlem af Copenhagen Electric9. Evaluering af garantibil
Ad 1. Regnskab vedr depositum

Lars Levin deltog under dette punkt, da han laver regnskabet. Lars har problemer med korrekt at ajourføre depositum i regnskabet, fx hvis depositum tilbageføres via PBS.

Det blev derfor besluttet at al tilbagebetaling skal foregå via bankkonto. Det samme skal også gælde for udlæg for brændstof mv. Da vi ikke må opbevare kontonr. for registertilsynet, skal medlemmerne opgive kontonr. hver gang de skal have depositum og udlæg.

Ad 2. Regnskab

Regnskabet (frem til august 2013) blev kort omtalt, hvor Lars også var tilstede. Jan vil snarest indberette moms. Herefter forlod Lars mødet.

Ad 3. Meddelelser

Steen har deltaget i bestyrelsesmøde i Danske Delebiler. Der planlægges en delebilkonference i 2014 som del af Carshare Europe, og det vil ske i forbindelse med at København er europæisk miljøhovedstad i 2014.

Ad 4. Nøglebriksystem

Det blev besluttet at købe nøglebrik system, som gør at vi fremover ikke skal have nøgleskab og postkasse til køresedler. Det er omtalt i forrige referat. Vi tilkøber også en funktionalitet, så vi kan booke vores nuværende elbil på samme måde som i dag.

Vi ved endnu ikke hvor lang tid det vil tage at implementere det.

Nogle af trinene er:
- indgå en skriftlig aftale og holde møde med LetsGo om implementering
- omprogrammere deres system så det kan håndtere vores elbil
- overføre medlemmer, biler, prisstruktur til nyt bookingsystem
- få fat i installatør og indsætte bokse i alle vores biler
- uddele nøglebrik til medlemmerne
- medlemmer opretter sig i webshop for betaling
- informere medlemmerne

Ad 5. Satellitbiler

Jernaldermarken har fået oplyst at vi overvejer nøglebrik system og vi nu har besluttet at købe det. De skal derfor tage stilling til om de vil vente med at få en delebil til nøglebrik systemet er klar eller de vil opsætte postkasse og sikret nøgleskab, og få en delebil tidligere.

Da der er meget pres på bilerne besluttede vi at forsøge at opsætte en delebil i Glashusene. Steen undersøger mulighederne for hurtigt at få en parkeringsplads i Glashusene.

Delebilen i Glashusene skal benytte postkasse og nøgleskab i Åhusene/Absalons Have indtil vi får et nøglebrik system (se punkt 6).

Ad 6. Endnu en elbil

Det blev besluttet at lease endnu en elbil, som er en Renault Zoe Zen, se https://dl.dropboxusercontent.com/u/42040544/Zoe%20brochure.pdf. Dette sker på baggrund af fremsendt tilbud. Bilen er lidt større end vores nuværende elbil, har 5 pladser, større bagagerum, længere rækkevidde, og kan forvarmes/køles via app/internet, så batteristrøm hertil spares. Elbilen vil spare omkring 60% CO2 i forhold til tilsvarende bil.

Der opsættes en hurtig ladestander, som kan oplade batteriet op til 80% kapacitet på omkring 1 time. Vi kunne derfor ligge en time ind mellem hver booking, således at der altid kunne garanteres omkring 100-140 km pr booking. Det nye bookingsystem muliggør dette.

Steen indgår de endelig aftaler om elbilen og ladestander, og orienterer bestyrelsen om tidsplanen for elbilen.

Økonomi beregninger viser at der kan forventes et tilsvarende underskud, som i den nuværende elbil ved en årskrsel på omkring 20.000 km. Ved 30.000 km vil der ikke være underskud, men det kan være vanskeligt at få den til at køre så meget.

Ad 7. Bedre information om opladning af elbil

Vi oplever desværre en gang i mellem at et medlem ikke får sat ladestikket helt i bund, så elbilen ikke er ladt op til næste dag. Som meldt ud adskillige gange skal stikket helt i bund, og bilen giver herefter en susende lyd i nogle få sekunder. Alle nye medlemmer instrueres heri og alle som har deltaget i demonstration af elbilen, og også blevet oplyst om dette. Herudover har det været skrevet ud i emails samt optrådt i flere referater.

Vi øger nu informationen endnu mere. Ole sætter en label på dækslet, og Steen indarbejder ovenstående i vejledninger på hjemmesiden.

I lyset af denne øget information vil vi også betragte det som mangelfuld aflevering af bilen, hvis stikket ikke er sat rigtigt i, og det vil som anden mangelfuld aflevering udløse en bøde på 100 kr. Bøden kommer til at gælde fra den 1. nov. 2013.

Ad 8. Medlem af Copenhagen Electric

Vi er tilbud medlemsskab af Copenhagen Electric, som støtter elbiler bl.a. med 20.000 kr. til en ny el. Vi tilmelder os.

Ad 9. Evaluering af garantibil

Garantibils ordningen har været brugt 6 gange siden vi indførte den før sommerferien i år, så der har været et behov for den.

Man kan købe billigere ekstra km på forhånd. Medlemmer skal købe km på forhånd, hvis det er hensigtsmæssigt, således at den samlede tur bliver billigst mulig. I et tilfælde er antallet af km været meget undervurderet, hvilket har betydet at foreningen har skulle betale mere end nødvendigt. Dette skal helst undgås i fremtiden.

Indtil videre lader vi ordningen kører videre, som den er, da det er en god ordning og nem at forstå.

I en evt. senere genforhandling kunne vi evt. få vores nuværende 5% rabat byttet ud med, at der ikke skulle betales ekstra for overkørte km.

Næste møder

Alle møder er tirsdage kl. 20.00. 22/10 (Steen), 19/11 (Ole), 17/12 (Steen). 


Referat ændret sidst d. 29.09.2013 kl. 20:53

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM