Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 25. juni 2013

Dato:d. 25. juni 2013
Tilstede:Jan Peiter, Ole Winther, Jacob Harboe, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser
3. Garantibil
4. Satellitbil i Jernaldermarken
5. Endnu en elbil
6. Halvårsregnskab
7. Kommende møder
Ad 1. Godkendelse af referat

Referat for forrige møde blev godkendt.

Ad 2. Meddelelser

Ole Winther har fået ny emailadresse som er olewinthero@gmail.com. Steen sørger for at det bliver rettet på hjemmesiden.

Steen, Jacob og Jan holder ferie i juli, men Ole kan kontaktes vedr. skader/problemer med bilerne hele juli, men holder fri i det meste af august.

Ad 3. Garantibil

Vi har indgået en aftale med biludlejningsfirmaet one2move, som gør at medlemmer af Munksøgård Delebilforening får 5% rabat på billeje og ikke skal betale depositum ved billeje. Garantibilordningen giver medlemmer ret til at leje en udlejningsbil hos one2move i Roskilde, hvor foreningen refunderer forskellen mellem udlejningspris og delebilpris. Læs mere om ordningen på hjemmesiden under "Udlejningsbil".

Ad 4. Satellitbil i Jernaldermarken

Bofælleskabet Jernaldermarken vil komme med et nyt forslag til opsætning af nøgleskab og postkasse. Ideen er, at der skal holde en delebil (Citroën C3) på deres parkeringsplads.

Det er endvidere ideen, at der skal holde en delebil på parkeringspladsen ved bofælleskabet Svalin, som ligger overfor Jernaldermarken. Aftalerne herom er ikke på plads endnu.

Medlemmer fra Knolden og Jernstøberiet har endvidere udtrykt ønske om en delebil, hvilket også er en mulighed på sigt. Da det er ret besværligt at finde egnede steder for opsætning af nøgleskab, som er sikkerhedsmæssigt forsvarligt vil vi helst vente med yderligere opsætning af nye delebiler til vi forhåbentligt får et automatiseret nøglebriksystem, som ikke kræver nøgleskab/postkasse.

Ad 5. Endnu en elbil

Vi undersøger muligheden for at få endnu en elbil. Det skal være en med længere rækkevidde end den nuværende, med mulighed for foropvarmning af kabine (sparer batteristrøm), og gerne med mere bagageplads. Det kunne fx være den nye Renault Zoe. Steen undersøger nærmere omkring køb/leasing.

Ad 6. Halvårsregnskab

Lars Levin-Jensen står nu for opgaven med at udarbejde regnskab, og afleverer snarest halvårsregnskab for 2013.

Lars vil endvidere checke om vi har fået fradrag for moms på nye biler for regnskabsårene 2008-2010.

Ad 7. Kommende møder

Alle møder er tirsdage kl. 20.00. Den 20/8 (Jacob), 17/9 (Jan), 22/10 (Steen), 19/11 (Ole), 17/12 (Steen). 


Referat ændret sidst d. 26.07.2013 kl. 10:19

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM