Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 28. maj 2013

Dato:d. 28. maj 2013
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jakob Harboe
Dagsorden:1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser
3. Better Place konkurs
4. Satellitbil i Trekroner øst
5. Garantibil
6. Opdeling af kasserer funktionen
7. Nedsættelse af priserne
8. Evt.
Ad 1. Godkendelse af referat

Referat fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt.

Ad 2. Meddelelser

Referat fra generalforsamlingen er rundsendt og lagt på hjemmesiden. 

Der er indkøbt ny GPS 1 til erstatning af stjålen GPS 1.

Der er blevet lagt et sæt ekstra sæder til Berlingoen i delebilrummet. Det er ikke bestyrelsen. Hvem har placeret  sæderne i delebilrummet?

Bestyrelsen vil besøge LetsGo i København onsdag den 5. juni for at se på nøgleløst system.

Vi har nu adgang til en oversigt over vores OK brændstofskort og forbruget på dem på OK's hjemmeside via specielt login. Vi kan også betille nye kort og afmelde gamle kort.

Ad 3. Better Place konkurs

Better Place erklærede sig konkurs den 26. maj 2013. Vi havde bestilt en elbil med udskifteligt batteri til levering (Renault Fluence) samt opsætning af væglader. Dette bliver nu ikke til noget. Vi vil undersøge andre muligheder for at få endnu en elbil. Det skal være en som kan lidt mere end den nuværende dvs. længere rækkevidde og også helst foropvarmning af kabinen, så der ikke skal bruges batteristrøm på det.

Ad 4. Satellitbil i Trekroner øst

Vi har tidligere indgået en aftale med bofællesskabet ved Jernaldermarken om placering af delebil på parkeringsplads hos dem. Der skulle findes en løsning på opsætning af nøgleskab og postkasse. Vi havde foreslået opsætning heraf på deres fælleshus, men det ønskede bofællesskabet ikke pga. bekymring omkring husets klimamembran mv. De vil snarest komme med en anden løsning, som opfylder forsikringsselskabet krav til opsætning af nøgleskab.

Ad 5. Garantibil

På generalforsamlingen blev det besluttet at indføre en garantibilsordning, således at medlemmer altid kan leje en bil, hvis der ikke er en delebil. Foreningen betaler forskellen mellem udlejningspris og delebilpris. Steen vil tage kontakt til One2Move i Roskilde med henblik på at få en aftale med dem, så ordningen kan etableres.

Ad 6. Opdeling af kasserer funktionen

Det har været en udfordring for vores kasserer Jan Peiter at udarbejde selve årsregnskabet, og få det afstemt efter alle regnskabsmæssige principper. Vi har derfor besluttet, at Lars Levin-Jensen fremover udarbejder selve årsregnskabet dvs. bliver bogholder, hvilket han har foreslået. Endvidere udarbejder han hvert kvartal et regnskab til bestyrelsen, således at det er muligt at følge med i foreningens økonomi. I lighed med andre som løser større administrative opgaver vil han få en PC for dette (hvert 3. år).

Da Lars Levin-Jensen pt er vores interne revisor skal vi inden næste revision af årsregnskabet have fundet en anden intern revisor. Hvis der er nogen som har interesse og forudsætninger herfor må de meget gerne henvende sig til formanden.

Jan Peiter vil fortsat være kasserer og stå for at betale foreningens regninger, udarbejde og opkræve betalinger fra medlemmerne via PBS hver måned, stå for udlægsrefusion mv.

Jan vil aftale med Lars, hvordan det konkret skal foregå.

Ad 7. Nedsættelse af priserne

Regnskabet for 2012 viste en overskud på omkring 136.000 kr. og en egenkapital på 632.000 kr. (Egenkapital er det vi ville have tilbage, hvis vi solgte bilerne og indfriede al gæld). Da vi ikke har grund til at øge egenkapitalen yderligere vil vi sætte priserne yderligere ned. Steen laver en analyse af priserne for de forskellige biltyper med henblik på en prisnedsættelse. Eksempelvis vil en nedsættelse af km-priserne på 25 øre pr. km koste foreningen omkring 70.000-80.000 kr. om året.

Ad 8. Evt.

De sidste 2 biler er forsikringsmæssigt indplaceret på trin 14, mens øvrige er indplaceret på trin 17. Steen undersøger, hvorfor de sidste 2 biler er indplaceret på det dyrere trin 14.

Vi har 4 dæk til en gammel Punto stående i delebilrummet og fylde. Steen finder en, som vil sælge dem.

Der er muligt at benytte vores OK brændstofskort til bilvask på OK stationer med bilvask. Enkelte medlemmer benytter dette, og det er også en mulighed for andre faddere og medlemmer.

Steen sætter elbilens rækkevidde op til 100 km, som bør kunne fungere her i sommervarmen.

Bestyrelsen har aftalt at mødes søndag den 9. juni kl. 14.00 i delebilrummet for at rydde op i reolen, glemmekasse mv. Endvidere vil vi opsætte krage til tagbøjler. Jan indkøber hyldeknægte og Ole gibs rawplugs.

Næste møde

Hos Ole på Bøgevej 9, stuen tirsdag den 18. juni kl. 20.00.


Referat ændret sidst d. 03.06.2013 kl. 20:59

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM