Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 19. marts 2013

Dato:d. 19. marts 2013
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Jocob Harboe, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Generalforsamling
4. Elcykel
5. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Vi får en ekstra bil fra Citroën i Påsken, som vil fungere som hjemmebil. 

Bemærk at der er 4 parkeringspladser på Schmeltz Plads i Roskilde, som er forbeholdt elbiler.

Steen deltog i generalforsamling i Danske Delebiler den 20-03-2013. Danske Delebiler er interesseorganisation for delebilklubber i Danmark. (www.danskedelebiler.dk).

Jan har fået kode fra Skat, således at han kan indbetale moms, som tidligere blev indbetalt a conto.

Vi afventer endnu den nye elbil Fluenze, angiveligt forbi Better Place undersøger om vi kan få en væglader, hvor kabel er fastmonteret på samme måde som de nuværende vi har. Standard modellen er ellers at det er et løst kabel.

Vi havde oprindeligt forestillet os at vi kunne placere et nøgleskab på et affaldsskur ved Jernaldermarken, men dette er ikke muligt ud fra forsikringshensyn. Ole og Steen vil i løbet af Påsken undersøge andre placeringer ved Jernaldermarken.

Ad 2. Regnskab

Regnskab for 2012 er færdigt og Jan vil aflevere det til vores interne revisor Lars Levin. Der mangler endnu nogle småting i regnskab for 2011, som Jan vil gøre færdig i løbet af Påsken, og derefter aflevere begge regnskab til Lars. Regnskabene skulle derfor kunne revideres inden generalforsamlingen.

Jan vil undersøge muligheden for at få hjælp til udarbejdelse af selve regnskabet, således at han selv bibeholder bogholderrollen. Lone Samuelsson kan muligvis hjælpe med regnskabet mod betaling.

Ad 3. Generalforsamling

Generalforsamling er den 23. april. Steen indkalder og laver en beretning samt et forslag om garantibil.

Jan sørger for at regnskab rundsendes og udarbejder også et budget for 2013.

Ad 4. Elcykel

Elcyklen er nu afskrevet og er knap 5 år gammel. Elcyklen er fjernet fra kalenderen pr. 1. april 2013. Vi har besluttet ikke at købe en ny elcykel, da den havde få brugere. Der var kun 5 brugere, som havde booket den mere end 10 gange på de 5 år. Der er også underskud i cyklen, da den var haft en indtjening på 9.300 kr. men den kostede i sin tid 17.000 kr.

Det har været et fint lille eksperiment, som har været med til at øge opmærksomheden på potentialet i elcykler, og den må også formodes at have erstattet nogle bilture.

Elcykler er i mellemtiden faldet i pris og kan nu købes for hvad en god almindelig cykel koster. Det er derfor ikke længere oplagt, hvorfor delebilforeningen skulle stille elcykel til rådighed.

Den gamle elcykel er stillet til rådighed for Ole Winther, så han nemt kan servicere bilerne fra sit nye domicil på Bøgevej i Roskilde. 

Ad 5. Næste møder

Næste møde er den 21. maj hos Jacob, og den 18. juni hos Jan. Begge dage er tirsdage og kl. 20.00.


Referat ændret sidst d. 28.03.2013 kl. 15:14

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM