Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 26. februar 2013

Dato:d. 26. februar 2013
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Jakob Harboe, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Garantibil
4. Generalforsamling
5. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Steen havde deltaget i bestyrelsesmøde i Danske Delebiler den 20. feb. 2013 i København. Et nyt firma kommer i løbet af 2013 med et bybilskoncept, hvor 150 elbiler skal stå i København (men ikke på faste pladser) og skal kunne benyttes inden for København, og booking foregår via Smartphone. Da de klassificeres som delebiler har de ret til at parkere på de parkeringspladser, som er reserveret delebiler. Det er et problem for LetsGo (Københavns Delebiler), som er afhængige af en fast stamplads på samme måde, som vi er. Der skal derfor findes en løsning på dette problem.

Vi har underskrevet aftale om levering af en Fluenze elbil. Steen sørger for aftale omkring montering af ladestander.

Ole sørger for indkøb af postkasse og nøgleskab i forbindelse med opsætning af en delebil ved Lnaghusene i Trekroner Øst. Jakob sørger for skilt.

Berlingoen står snart overfor udskriftning. Vi får igen en bil med mulighed for montering af to ekstra sæder, så det bliver en 7 sæders, som nu. Denne model var ellers på vej ud af markedet.

GPS 1 er afgået ved døden, og Steen sørger for at købe en ny.

Ad 2. Regnskab

Jan præsenterede regnskab for 2012. Der mangler kun en afstemning af regnskabet for december 2012. Regnskabet viser et lille overskud. Regnskabet både for 2011 og 2012 afleveres snart til intern revision, således at det kan være klartil generalforsamlingen.

Jan har svært ved at finde tid til at lave selve regnskabet, men kan godt afse tid til de løbende betalinger af regninger, opkrævning hos medlemmere via PBS mv. Vi besluttede derfor, at Jan kunne undersøge, hvor det ville koste at få lavet selve regnskabet fx således at bestyrelsen havde dette hver anden måned for at kunne følge med i økonomien. 

Ad 3. Garantibil

Steen fremlagde et konkret forslag til en ordning med garentibil. Idden er at alle medlemmer i Munksøgård Delebilforening har ret til at leje en udlejningsbil i perioder, hvor de ikke kan få en ønsket delebil, fordi den allerede er udlejet. Retten gælder hele året. Foreningen refunderer prisforskellen mellem udlejningspris og delebilpris. Medlemmet sørger selv for leje af udlejningsbilen, samt afhentning og aflevering. Medlemmet skal selvfølgelig opfylde og efterleve de betingelser som udlejningsfirmaet stiller. Det konkrete forslag vil blive stillet til generalforsamlingen.

Ad 4. Generalforsamling

Generalforsamling vil blive afholdt tirsdag den 23. april kl. 20.00. Steen udsender indkaldelse. Bestyrelsen vil stille forslag om garantibilsordning.

Sidste års forslag om at udvide det geografiske område, hvorfra man kan blive medlem fra Himmelev/Trekroner til hele Roskilde by vil ikke blive genfremsat til den kommende generalforsamling. Da det var en vedtægtsændring skulle det på en ekstraordinær generalforsamling eller genfremsættes på en ordinær generalforsamling. For at kunne håndtere en større forening med flere biler har vi brug for et nøgleløst system til at lette administrationen. Folkene bag vores bookingsystem arbejder med dette, men har ikke fået det til at fungere stabilt, og de har været meget forsinket. Vi vil derfor først overveje udvidelse af det geografiske område, når vi har dette nøgleløse system.

LetsGo (Københavns Delebiler) har allerede et andet fungerende nøgleløst system, og vi vil undersøge om dette kunne være en mulighed. Steen vil arrangere en demonstration af dette system hos LetsGo.

Ad 5. Næste møder

Tirsdag den xx. marts (Steen), tirsdag den 21. maj (Jacob), og tirsdag en 18. juni (Jan).


Referat ændret sidst d. 02.03.2013 kl. 17:23

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM