Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 29. januar 2013

Dato:d. 29. januar 2013
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jacob Harboe
Dagsorden:1. Meddelelser2. Satellitbil i Kirsebærparken3. Satellitbil i Trekroner øst4. Endnu en elbil5. Garantibil6. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

I tilfælde af at medlemmer ikke betaler deres parkeringsbøder får foreningen en rykker, da vi står som ejer af bilen. I disse tilfælde trækkes bøde og rykkergebyr via PBS med de månedelige regninger og medlemmet orienteres herom. Vi opfordrer derfor medlemmer til at betale parkeringsbøder rettidigt via det girokort som parkeringsvagten sætter i ruden.

Vi fået adgang til vores brændstofsforbrug via hjemmeside hos OK. Jan Peiter sender oversigt over OK kort nr. til Steen, som vil beregne det gennemsnitlige brændstofsforbrug for de forskellige biler.

Tine Buch fortsætter med rengøring af delebilrum.

Nogle RUC studerende har lavet en undersøgelse af delebilklubber i Hovedstadsområdet, hvor medlemmer fra Munksøgård Delebilforening kunne svare på spørgsmål via nettet. Hvis man ønsker at se undersøgelsens resultater er man velkommen til henvende sig til ssj@munksoegaard.dk.

Foreningen betaler kontingent i Danske Delebiler, som er interesseorganisation for delebilklubber i Danmark. Man betaler antal biler. Vi har meldt ind at vi havde 11 biler ved årsskiftet, 146 aktive medlemmer og 18 passive medlemmer (slutningen af januar).

Regnskab for 2012 og regnskab for 2011 vil komme forbi intern revisor inden generalforsamling, som forventes i slutningen af april.

Ad 2. Satellitbil i Kirsebærparken

Bestyrelsen for Kirsebærparkens grundejerforening har underskrevet en aftale med os omkring opstilling af endnu en delebil på parkeringspladsen i Kirsebærparken. Bilen kommer til at stå ved siden af den nuværende bil - lige nord for denne.

Ole køber en ny Citroen C3 hertil. Det bliver dermed den 12 delebil i foreningen.

Ole sørger endvidere for et større nøgleskab/endnu et lille nøgleskab, da det eksisterende nøglesab kun kan indeholde en nøgle. Jacob sørger for at opsætte et skilt med "Reserveret delebil".

Steen sørger for at informere Kirsebærparkens bestyrelse, når vi er klar til opsætning af nøgleskab og skilt. Ole og Jacob melder tilbage til Steen, når de er klar.

Ad 3. Satellitbil i Trekroner øst

Steen har haft korrespondance og møde med repræsentanter for bofælleskabet Langhusene og det kommende bofælleskab Svalin i Trekroner øst. De er begge interesserede i satellitdelebiler. Der har været diskussion om deres placering enten på Skadmosegård (tilhører kommunen) eller på parkeringspladserne ved bofælleskaberne. Munksøgård Delebilforening har ønsket at de står på bofælleskabernes parkeringspladser tæt på kommende medlemmer, og som et udtryk for medansvar og medejerskab.

Der er mundtlig tilsagn fra Langhusene om at der kan stå en delebil på deres parkeringsplads, og det er aftalt at de får en Citroen C3. Der er endnu ikke indgået en skriftlig aftale, men det er sat iværk.

Svalin starter indflytning i april og de sidste flytter ind i august 2013. De vil også gerne have en delebil. Svalins bestyrelse vil tage det op på bestyrelsesmøde i februar.

Ad 4. Endnu en elbil

Steen fremlagde forventet økonomi i en Renault Fluence med udskifteligt batteri på baggrund af et leasingtilbud. Leasingtilbudet er på 20000 km årligt (3 års leasing), som vi forventer at elbilen mindst kan køre årligt. Vores nuværende elbil vil køre omkring 18500 km om året, hvis sidste 6 mdr. kørsel fortsætter. Det er heldigvis en stigning i kørslen for den nuværende elbil. Da Renault Fluence har længere rækkevidde end den nuværende elbil og den har udskifteligt batteri, som kan skiftes på en række batteriskiftestationer i hele Danmark, forventer vi at den har højere årskørsel. Det er således muligt at køre til Odense, Aarhus, Skagen mv. i denne bil med passende batteriskift undervejs. Et batteriskift tager omkring 5 min.

Der vil dog være et underskud i denne elbil af samme størrelse som for den nuværende elbil (ved 20000 km) i størrelsesordenen 22.000 kr./årligt. Underskuddet bliver mindre ved større årskørsel. Indirekte giver fossilbilerne således et tilskud til elbilen, da elbilerne er langt mere klima- og miljøvenlig end fossilbilerne.

I disse forudsætninger har vi forudsat at elbilen koster det samme som en C3 Picasso at køre i, da den størrelsesmæssigt matcher denne. Renault Fluence har plads til 5 personer, og har et pænt stort bagagerum, men har sedan udformning.

Der har været forskellige holdinger til om vi skulle have denne type elbil, men det blev besluttet at prøve. Steen kontakter Munksøgård Foreningen med henblik på at få en aftale om at kunne tilslutte endnu en elbil til elsystemet i varmecentralen, og bestiller bilen når denne elaftalen er på plads.

Ad 5. Garantibil

Vi har tidligere diskuteret fordelene ved en ordning med garantibil, således at medlemmer har ret til at leje en udlejningsbil i perioder, hvor alle delebiler er udlejet. Foreningen betaler så forskellen mellem udlejningspris og delebilpris. Medlemmet ville selv skulle leje bilen i et selskab vi har en aftale med, og forskellen refundes af foreningen. Det er typisk et problem, at vi har for få biler i weekender og ferier, og det ville være en god service at være garanteret en bil til delebilpris. Alternativet er at vi leaser ekstra biler i disse perioder, men det er adminsitrativt bøvlet, koster ekstra og det kræver også parkeringspladser, som vi ikke har.

Steen vil udarbejde et konkret forslag til en ordning om garantibil.

Ad 6. Næste møder

Tirsdag den 26. februar kl. 20.00 has Ole, og tirsdag den 19. marts hos Steen.


Referat ændret sidst d. 04.02.2013 kl. 20:37

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM