Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 8. januar 2013

Dato:d. 8. januar 2013
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Jacob Harboe, Steen Solvang Jensen (referent).
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser2. Årsregnskab3. Satellitbiler4. OK benzin oversigt5. 3. Carbox6. Automatisk regninger via PBS7. SMS besked til alle8. Ideer til 20139. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Rød C1 vil snart blive udskiftet med en ny bil.

Steen deltog i bestyrelsesmøde i Danske Delebiler den 12-12-2012. Det handlede mest om erfaringsudveksling klubberne imellem.

En RUC studerende har nogle ideer om at starte endnu en delebilklub i Trekroner. Den skal primært henvende sig til studerende og frivillige i bestyrelser mv. De har en ældre minibus i tankerne. De ringede for at høre om vores erfaringer. Måske kan der blive en eller anden form for samarbejde.

Der er aflæst strømforbrug på laderne for 2012 for afregning med Munksøgård Foreningen. Det gennemsnitlige strømforbrug pr. kørt km i elbilen er omkring 0,16 kWh. Det svarer til ca. 35 øre pr. km. Det svarer til, at elbilen kan køre omkring 33 km på som en liter benzin koster.

Der kan være forskellige elstik på trailere og på biler, så de ikke passer sammen. Vores biler med anhængertræk har et adaptorstik liggende i hanskerummet, så det skulle være muligt koble til trailere med stik, der ikke umiddelbart passer med bilens stik. 

Vi kunne godt tænke os lidt bedre rengøring i delebilrummet. Rengøring i rummet bør godtgøres på samme måde som vask af en bil dvs. 125 kr. pr. gang. Steen følger op på det.

Ad 2. Årsregnskab

Jan er meget langt med årsregnskabet for 2012, idet han kun mangler at afstemme balancen for den sidste måned i regnskabet. Regnskabet for 2012 viser et overskud. Regnskabet skal kontrolleres af vores interne revisor Lars Levin inden den kommende generalforsamling i april, og i denne forbindelse skal regnskab for 2011 også afsluttes helt.

Ad 3. Satellitbiler

Steen har forespurgt bestyrelsen i Kirsebærparken om vi kunne stille endnu en delebil op ved siden af den nuværende delebil i Kirsebærparken. Svar afventes. 

Både bofælleskabet ved Jernaldermarken og et kommende bofælleskab Svalin næsten ved siden af er interesseret i at have delebiler stående tæt på. Der har været diskussioner om de kunne stå på Skadmosegård, som ejes af kommunen, men vi er interesseret i at de står på bofælleskabernes parkeringspladser. Steen følger op på dette.

Vi skal have en parkeringsplads før vi kan anskaffe den 12. bil.

Ad 4. OK benzin oversigt

Steen vil få fat i et login til OK's hjemmeside så vi kan få en oversigt over hvor meget brændstof de enkelte biler forbruger.

Ad 5. 3. Carbox

Et medlem har foreslået om vi skulle have en tredje carboks, da vedkommende havde været ude for at de to øvrige var lejet ud. I betragtning af at carboksene kun er lejet ud få gange om året og der vanskeligt at plads endnu en i delebilrummet, synes bestyrelsen ikke at vi skal anskaffe endnu en carboks.

Ad 6. Automatisk regninger via PBS

Steen har været i kontrakt med Albertslund Delebilklub, som har samme bookingsystem som os, og de har automatisk overførsel af månedsregninger via PBS. Vi gør dette manuelt således at en regning skal oprettes for hvert medlem enkeltevis, hvilket er tidskrævende. Jan vil følge op på det.

Ad 7. SMS besked til alle

Det er muligt at få en SMS besked en time før ens booking med information om hvilken bil man har booket fra hvornår og til hvornår. Alle bør tilmelde sig denne service for at huske at tage den rigtige bil på rigtigt tidspunkt. Under menupunktet "Medlemmer-Vedligehold medlemsdata" tikker man en lille boks af ud for "Tilmeld SMS". Vi vil overveje at gøre dette for alle medlemmer, som ikke allerede har gjort det. Et medlem som ike ønsker disse SMS beskeder kan så gå ind at framelde det.

Ad 8. Ideer til 2013

Vi diskuterede de områder vi gerne ville arbejde med i 2013 og de mål vi gerne ville nå. Der er ikke taget endelig beslutning om disse mål.

Udvidelse af medlemsområde til hele Roskilde by. 

Vi vil gerne have et nøgleløst system. Folkene bag vores bookingsystem har igennem snart 2 år arbejdet med dette og det kører også i testversion på nogle få biler, men de kan ikke rigtigt få det til at virke pålideligt hele tiden. Vi er først interesseeret i systemet når det virker pålideligt. Lets Go i København (Københavns delebiler) har installeret et tilsvarende system i en del af deres biler, og det fungerer efter sigende. Hvis det første system ikke får et gennembrud vil vi overveje det andet system, som så også ville kræve at vi overgik til et andet bookingsystem.

Vi vil gerne at det var muligt indmelde sig i delebilforeningen via en webformular, hvilket vil gøre indmeldelse administrativt nemmere.

Bedre oprydning og rengøring i delebilrummet.

Udarbejdelse af en ordning med garantibil, således at medlemmer har ret til at leje en udlejningsbil i perioder hvor alle delebiler er udlejet. Foreningen betaler så forskellen mellem udlejningspris og delebilpris. Medlemmet ville selv skulle leje bilen i et selskab vi har en aftale med, og forskellen refundes af foreningen. Det er typisk et problem, at vi har for få biler i weekender og ferier, og det ville være en god service at være garanteret en bil til delebilpris. Alternativet er at vi leaser ekstra biler i disse perioder, men det er adminsitrativt bøvlet, koster ekstra og det kræver også parkeringspladser, som vi ikke har.

Ad 9. Næste møder

Tirsdag den 29. januar kl. 20.00 hos Jan, tirsdag den 26. februar kl. 20.00 has Ole, tirsdag den 19. marts hos Steen.


Referat ændret sidst d. 17.01.2013 kl. 20:31

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM