Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 23. oktober 2012

Dato:d. 23. oktober 2012
Tilstede:Ole Winther, Jakob Harboe, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat2. Meddelelser3. 12. bil4. Moms på forsikring5. Årsregnskab 20116. Evt7. Næste møde
Ad 1. Godkendelse af referat

Referatet fra forrige møde blev godkendt med bemærkning om at vedr. vejhjælp er de første 2 år dækket af Citroen Danmark og det 3 år er dækket via Citroen Roskilde.

Ad 2. Meddelelser

Vi er blevet kontaktet af nogle studerende fra RUC, som vil lave en undersøgelse af reduktionen i CO2 udledning ved delebiler. De har udarbejdet et spørgskema, som vil blive rundsendt til en række delebilklubber på Sjælland. Steen havde en række forslag til forbedring af spørgeskemaet, som er sendt til gruppen.

Der er blevet rettet en fejl i bookingsystemet vedr. elbiler, hvor rest km ikke blev opdateret i tilfælde af at en booking blev slettet.

Charleston vil blive skiftet ud med en ny C1.

Vinterdæk vil blive monteret på alle bilerne.

Der er opsat 3 ladestandere på Schmeltz plads, samt 3 standere på DSB´s parkeringsplads. (indkørsel fra Hestetorvet) for elbiler. Placering af pladserne på Schmeltz plads kan ses her  http://www.roskilde.dk/everest/tmp/120320130517/Ladestandere_Schmeltz_P.pdf. Der er derfor en ekstra fordel ved at handle ind i elbil fx lørdag formiddag, hvor det kan være svært at finde parkeringspladser på Schmeltz plads.

Jan har fået det ordnet sådan, at det nu er muligt at betale penge til medlemmerne via PBS, hvilket ikke har været muligt tidligere. Dette vil lette tilbagebetaling af penge til medlemmerne. Jan er endvidere i dialog med folkene bag vores bookingsystem, så moms kan trækkes ud af fakturerne og overføres elektronisk via PBS. Jan har også fået oprettet et MedarbejderID hos Skat, således at vi kan betale moms til Skat.

Jan vil lave en vejledning i proceduren for hvordan medlemmerne får tilbagebetalt udgifter, som de har lagt ud fx brændstof, vask mv.

Ad 3. 12. bil

Steen havde lavet en lille analyse af antal medlemmer, og hvordan medlemmerne fordeler sig på forskellige geografiske områder.

I løbet af 2012 er der netto kommet 22 nye medlemmer. Hermed er vi oppe på 148 aktive medlemmer eller 13,5 medlemmer pr. bil, hvilket er noget højere end vi normalt ligger (10-12 medlemmer pr. bil). Der er derfor basis for at anskaffe endnu en bil. På baggrund af placeringen af medlemmerne kunne der være basis for at placere en bil på Linkøbingvej/Lysalleen. Den nærmere placering skal overvejes nærmere.

Der er allerede 6 medlemmer ved bofælleskabet på Jernaldermarken, og der er ved at blive etableret endnu et bofællesskab Svalin i Trekroner Øst med indflytning marts - juni 2013. Steen har kontaktet Svalin vedr. interesse for delebil. Der vil givet være basis for 2 delebiler i dette område.

Ad 4. Moms på forsikring

Nogle delebilforeninger har fundet ud at det er muligt at fratrække moms på forsikringer. Det er dog stadigvæk meget nyt og der er ikke rigtig nogen god praksis endnu. Det stiller nogle krav til, hvordan vi udskriver regninger samt til vores regnskab. Vi vil potentielt kunne spare omkring 10.000 kr. om året, men det må ikke være en stor administrativ byrde. Vi vil derfor følge med i hvordan andre klubber griber det an.

Ad 5. Årsregnskab 2011

Jan har haft møde med Lars, intern revisor, omkring afslutning af årsregnskab for 2011. Der arbejdes stadigvæk på sagen. Det er dog vigtig at det snarest afsluttes.

Ad 6. Evt

Jakob vil sørge for at skaffe nogle foldere fra OK, som kan ligge i bilerne med kort over, hvor tankstationerne er. OK har også en app til smartphones.

Ad 7. Næste møde

Næste møde afholdes den 12. december hos Steen (der serveres gløgg), samt den 22. januar 2013 hos Ole.


Referat ændret sidst d. 08.11.2012 kl. 20:26

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM