Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 11. september 2012

Dato:d. 11. september 2012
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Jacob Harboe, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat fra forrige møde2. Meddelelser3. Regnskab4. Moms på forsikring5. Servicekontrakt6. Nye bilkøb7. Endnu en elbil8. Vejhjælp9. Næste møder
Ad 1. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referat fra den 22.5.2012 blev godkendt.

Ad 2. Meddelelser

Der har været en markant stigning i medlemsskab i 2012 i forhold til de seneste år, hvor det har været mere eller mindre konstant. I år har vi indtil nu haft 19 indmeldelser og kun 3 udmeldelser. Vi er nu oppe på omkring 135 medlemmer. Der er måske snart basis for endnu en bil.

Steen havde på opfordring af Danske Delebiler indsendt en ansøgning til politiet om dispensation for at skulle se kørekort og underskrive en lejekontrakt ved hver udlejning, som formeldt er et krav. Som delebilforening har vi fået dispensation herfor. Dispensationen skal ligge i bilerne og forevises på forlangende til politiet. Steen vil lægge dem i bilerne sammen med øvrige papirer.

Steen er blevet kontaktet af Kim Raben fra SF i Roskilde med henblik på, hvad Roskilde Kommune kunne gøre for at fremme delebiler. Vi havde selvfølgelig ønsker omkring parkeringspladser, elstandere og medlemsskab. Steen følger op på status herfor.

Steen er ved med hjælp fra Paolo at sanere vores hjemmeside, så den kun indeholder opdateret information.

Steen deltog i bestyrelsesmøde i Danske Delebiler den 5. september.

  • Et vigtigt punkt var præsentation af en ny hjemmeside for Danske Delebiler.
  • Endvidere blev det oplyst, at Københavns Delebiler havde anskaffet 2 Renault Fluenze dvs. Better Place elbiler med udskifteligt batteri. De foreløbige erfaringer er gode.
  • Københavns Delebilklub har afsluttet deres test at deres nøgleløse system med success og vil nu overgå til at indstallere dette system i deres biler. Farum Delebil arbejder på et lignende system, men deres system er endnu under test. Vi satser forsat på systemet fra Farum Delebil.
Ad 3. Regnskab

Jan fremlagde regnskab for august 2012. Regnskabet er nu indrettet, så vi får et årsregnskab for hver måned, hvilket også betyder, at når vi afslutter december vil vi havde et årsregnskab for 2012. Det er et stort fremskridt, at vi løbende har et overblik over økonomien og at årsregnskabet så at sige er færdigt ved årets afslutning, så det er klar til generalforsamlingen, som afholdes inden udgangen af april.

Jan mangler endnu at få diskuteret de sidste detaljer med intern revisor Lars Levin-Jensen omkring afslutning af årsregnskab 2011. Jan kontakter Lars omkring denne afslutning.

Jan iværksætter muligheden for at få automatisk betalinger via PBS. Det vil resultere i et mindre ekstra gebyr pr. faktura, men gøre det administrative arbejde lettere for Jan.

Ad 4. Moms på forsikring

En delebilklub er overgået til at opkræve forsikring som en særskilt opkrævning i lighed med kontingent, og da der ikke er moms på forsikringer sparer man derfor momsen på denne måde. Vi ville kunne spare mere en 10.000 kr. om året ved denne fremgangsmåde. Steen vil fremskaffe mere dokumentation for lovligheden i denne fremgangsmåde.

Ad 5. Servicekontrakt

Ole Winther flytter fra Munksøgård til foråret 2013, og vil derefter bo i den vestlige del af Roskilde. Han vil fortsat gerne forestå service mv. på bilerne, og vi vil gerne, at Ole fortsætter sit gode arbejde med dette, så vi har fortsat høje forventninger hertil.

Ad 6. Nye bilkøb

Flere biler står overfor snart at skulle skiftes ud. Det drejer sig om Qubo, som bliver til en Picasso C3 med anhængertræk, Charleston bliver til en anden C1, og rød C3 bliver til endnu en C3 med anhængertræk. Vi køber fortsat modeller med små motorer, da de er billigere. Den nyværende røde C3 har en større motor end de andre, og dermed også mere trækkraft til overhalinger, bjergkørsel mv. Den har dog samme energiforbrug, som modellen med lidt mindre motor. I det omfang der er gode tilbud på lidt større motorer med samme energiforbrug kan Ole købe disse.

Ad 7. Endnu en elbil

Vi er fortsat interesseret i at komme videre med elektrificering af vores delebiler, da det er det mest miljøvenlige. Steen vil undersøge muligheder og leasingpriser på Renault Fluenze (udskifteligt batteri) og også Nissan Leaf (årets bil i 2011).

Ad 8. Vejhjælp

Ved køb af Citroën biler får vi automatisk også vejhjælp med for 2 år og det 3. år er vi dækket via Citroen Roskilde. Dvs. at alle Citroën biler har Citroën Assistance som vejhjælp. Telefonnr. hertil sidder i solskyggen og sammen med de øvrige papirer i handskerummet. Det er kun Fiat Qubo, som har Falck vejhjælp, men den skiftes snart ud. Ole afmelder Falck abonnement.

Ad 9. Næste møder

Alle møder er tirsdage kl. 20.00. Den 23. okt. hos Ole, den 20. november hos Jan og den 12. december hos Steen (der serveres gløgg), samt den 22. januar 2013 hos Ole.


Referat ændret sidst d. 08.11.2012 kl. 20:29

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM