Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 27. marts 2012

Dato:d. 27. marts 2012
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Jacob Harboe, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser2. Årsregnskab3. Generalforsamling den 17. april4. Endnu en satellitbil5. Endnu en elbil6. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Steen har deltaget i bestyrelsesmøde i Danske Delebiler den 15-03-2012. Mødet handlede bl.a. om evaluering af delebilkonferencen og opfølgning herpå. Københavns Delebiler og Aarhus Delebiler vil markedsføre sig under navnet LetsGo.

Steen deltager i Danske Delebilers generalforsamling den 29-03-2012.

Ad 2. Årsregnskab

Jan er næsten helt færdig med årsregnskabet for 2011. Der forventes et overskud på driften. Regnskabet afleveres til Lars Levin for intern revision i løbet af weekenden dvs. senest den 1. april.

Da Jan har haft vanskeligheder med at afse den fornødne tid til kasserer gerningen vil vi fremover overveje om denne opgave kan fordeles på flere personer. Jan kommer med nogle ideer hertil til næste møde.

Ad 3. Generalforsamling den 17. april

Steen indkalder til generalforsamlingen senest 14 dage før.

Bestyrelsen foreslår, at den hidtidige geografiske medlemsskab af delebilforeningen ændres fra det nuværende Trekroner/Himmelev til hele Roskilde by. Det skyldes, at Hertz ikke længere er repræsenteret i Roskilde, og at vi får enkelte henvendelser fra folk som gerne vil være medlemmer, som bor uden for den nuværende afgrænsning. Dette forslag rundsendes senest 8 dage før generalforsamlingen, og kræver en vedtægtsændring.

Ad 4. Endnu en satellitbil

Vi overvejer om næste satellitbil skal placeres i Knolden. Der er flere medlemmer i Knolden og der er også enkelte medlemmer i Himmelev området. Der skal være omkring 10-12 medlemmer som grundlag for en bil, men der vil selvfølgelig også komme flere medlemmer, hvis der er en bil tæt på. De andre delebilforeninger har dog ikke så gode erfaringer med at placere delebiler alene langt fra andre delebiler. Med en placering i Knolden vil vi ikke være så langt fra de øvrige delebiler, og alle biler vil stadigvæk være inden for alles rækkevidde med en kort tur på cykel. Satellitbilen bliver først placeret, når vi får det nye nøgleløse system, som ikke kræver etablering af nøgleskab og postkasse.

Ad 5. Endnu en elbil

Bestyrelsen har været på demonstrationsbesøg hos Better Place, og siden fået et tilbud på leasing af en Renault Fluenze. Det er en større elbil med plads til 5 personer, en del baggage, og som har udskifteligt batteri, som kan skiftes på batteriskiftestationer, hvilket øger rækkeviden. Leasingprisen er 7.800 kr. pr. måned som en total pris med alt inklusiv. Det giver dog en omkostning på 4,70 kr./km (ved 20.000 km årligt). Hvis den ikke skulle være dyrere at køre i end Berlingoen ville der derfor være et indirekte tilskud til den. Da den vil være betydelig mere miljøvenlig end en tilsvarende fossilbil kunne det godt begrundes. Steen vil lave nogle beregninger over underskuddet på denne bil under forskellige forudsætninger, og sammenligne det med underskuddet i C-Zeroen. Han vil endvidere få et tilbud på en Nissan Leaf, som blev udpeget til årets bil i Europa sidste år. Man kan bl.a. opvarme kabinen på forhånd via smartphone eller internet, hvorved man ikke unødigt bruger batteriets kapacitet til opvarmning. Bilen er større end vores nuværende elbil, har længere rækkevidde, men ikke udskifteligt batteri, som Renault Fluenze.

Når det bliver lidt varmere i vejret vil Steen ændre antal km på C-Zeroen fra de nuværende 80 km til 100 km, og kun tillade opladning om natten af miljøhensyn.

Ad 6. Næste møder

17. april (efter generalforsamling kl. 20:00 i Halmhuset), 22. maj hos Ole, og 12. juni hos Steen.


Referat ændret sidst d. 31.03.2012 kl. 16:24

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM