Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 25. oktober 2011

Dato:d. 25. oktober 2011
Tilstede:Jan Peiter, Ole Winther, Jacob Harboe, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. PBS opkrævninger og efterregulering af regninger
2. Regnskab
3. Elbil i glatføre
4. Forsikringstilbud fra IF
5. Benzinkort og Falck
6. C1 til Absalons Have
7. Registreringsattester
8. Tagbøjler og ny tagboks
9. Opdatering af hjemmeside
Ad 1. PBS opkrævninger og efterregulering af regninger

Regningen for delebilkørsel i september kan nu findes i bookingsystemet, og mange har endvidere fået refunderet udgifter indtastet i logbogen i bookingsystemet, og disse fremgår også af september regningen.  

PBS kort og kortlæser er blevet erstattet af nye, og fungerer også nu, men selve PBS opkrævningen kom for sent, således at den PBS opkrævning som er udsendt til betaling den 1. november desværre endnu engang er den samme som tidligere måned. Det er således juni opkrævningen, som tidligere er gentaget for juli og august, som endnu engang er gentaget for september.

I forbindelse med regning for den kommende delebilkørsel i oktober vil det dog være muligt at udsende den rigtige PBS opkrævning pga den det nye PBS kort og kortlæser.

Som tidligere meddelt vil der over den kommende tid blive foretaget en efterregulering, således at opkrævningerne for juli, august og september stemmer med den faktiske kørsel. Det vil desværre være en ret tidskrævende proces at skulle gå samtlige medlemmers opkrævninger og regninger igennem, og vi beder om forståelse for at dette kommer til at tage noget tid at foretage denne efterregulering. Vi er med på at det er en frustrerende situation for alle parter.

Ad 2. Regnskab

Jan overdrager regnskabet for 2010 til vores interne revisor Lars Levin-Jensen, som vil gennemgå det ud fra det foreliggende materiale.

Ad 3. Elbil i glatføre

Ole har været til glatføretest med elbilen den 27. okt., da et medlem tidligere havde haft nogle problemer med elbilen til en glatføretest. Elbilen klarede dog frisag og bestod glatføre testen. Ole vil orientere herom i særskilt email.

Ad 4. Forsikringstilbud fra IF

Vi har fået et godt tilbud på forsikring fra IF, og Steen har været i dialog med IF omkring nødvendige oplysninger om vores biler, kørsel mv., som IF skulle have. Steen sørger for at bestyrelsen underskriver det endelige tilbud.

Ad 5. Benzinkort og Falck

Ole overtager ansvaret for OK benzinkort og Falckkort og har dermed også den direkte kontakt til OK og Falck i forbindelse med opsigelse af Falck abonnement på solgte biler, nye benzinkort mv.

Ad 6. C1 til Absalons Have

Fra medlemmer i Absalons Have har der været ønske om at få en Citroën C1. C1 Charleston bliver derfor flyttet fra Munksøgård til Absalons Have og Sølv C3 bliver i samme omgang flyttet fra Absalons Have og til Munksøgård. Steen sørger for at det bliver rettet i kalenderen, og Steen og Ole aftaler, hvornår bilerne flyttes. Steen sørger for aftale med fadderne.

Ad 7. Registreringsattester

Registreringsattester for nye biler sendes til Jan, da vores CVR nr. er registreres i Jans navn. Dette er af hensyn til momsbetaling. Jan afleverer nye registreringsattester til Steen, som tager en kopi og lægger originalen i tilhørende bil.

Ad 8. Tagbøjler og ny tagboks

Ole har købt tagbøjler til Berlingoen og endnu en tagboks. Der er endvidere indkøbt et ekstra sæt tagbøjler til Citroën C3. Steen opretter dem i bookingsystemet, og skriver en lille vejledning til Berlingoen. Tagbøjler og tagboks til Punto er afsat, da vi ikke længere af nogle Puntoer.

Ad 9. Opdatering af hjemmeside

Hjemmesiden er ikke på alle punkter up-to-date. Steen gennemgår den og får den rettet via Paolo.


Referat ændret sidst d. 30.10.2011 kl. 21:28

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM