Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 27. september 2011

Dato:d. 27. september 2011
Tilstede:Jan Peiter, Ole Winther, Jacob Harboe, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser2. Ny Citroën C33. Regnskab og regninger4. Endnu en demonstration af elbilen5. Nyt forsikringsselskab6. Benzinrabat7. En bil som kører på luft8. Regninger for vask af bil9. Bytte C1 med C3 i Absalons Have10. Næste møde
Ad 1. Meddelelser

Jacob har fået opsat et nyt skilt med "Delebil reserveret" i Kirsebærparken, efter at det eksisterende skilt var kørt i stykker under græsslåning.

Vi har underskrevet en såkaldt transporterklæring, som muliggør at ChoosEv (som vi har leased elbilen af) kan samarbejde med Jyske Finans i forbindelse med leasinger. Det har ingen praktisk betydning for os.

Status per 12. september 2011:
Aktive medlemmer:130
Passive medlemmer:12
Medlemmer i alt142
Indmeldelser til dato i 2011:13
Udmeldelser til dato i 2011:11
Difference til dato i 2011:2
 

Ole vil igennem Citroën få tagbøjer der passer til Berlingoen, således at det bliver muligt at have carboks på Berlingoen. Det bliver således muligt at benytte alle 7 sæder i Berlingoen og samtidig have baggage i carboksen.

Ad 2. Ny Citroën C3

Rød Punto vil blive skiftet ud med en Citroën C3. Ole har fået tilbudt en særlig finansieringsaftale, hvor man får bilen billigere mod at man finansierer den rentefrit over 8 år. Aftalen kan dog opsiges efter kort tid, hvilket koster et administrationsgebyr. Ole har mandat til at indgå den aftale som er mest økonomisk for foreningen. 

I forbindelse med at rød Punto bliver erstattet vil der blive indkøbt et ekstra sæt tagbøjler til C3 og eksisterende carboks til Punto vil blive monteret på de nye C3 tagbøjler.

Ad 3. Regnskab og regninger

Jan har de sidste par måneder haft problemer med PBS, idet det eksisterende PBS kort er gået istykker. Der er  for et stykke tid siden bestilt et nyt kort samt kortlæser, som Jan forventer at modtage i slutningen af september, således at rigtige PBS regninger kan udsendes næste gang i oktober. Det bliver nødvendigt at gennemgå tidligere regninger og efterregulere. Arbejdet hermed vil blive påbegyndt, når PBS kortet virker igen. Steen vil hjælpe med at beregne efterreguleringen for medlemmerne sammen med Jan.

Regnskab for 2010 mangler endnu at blive godkendt af intern revisor, som er Lars Levin-Jensen. Jan har gerne villet ordne regnskabet, således at det var let at revidere for Lars, men har pga. stort arbejdspres og vedvarende overarbejde på sit job ikke fået dette gjort. Det er nu aftalt med Jan og Lars, at Lars kikker på det som det er.

Regnskab for 2011 er sat i system, således at det bliver nemt at revidere næste år.

Ad 4. Endnu en demonstration af elbilen

Søndag den 9. oktober kl. 14-16 bliver der endnu en lejlighed til at få en prøvetur i elbilen. Så har du endnu ikke prøvet elbilen, så grib chancen. Der er mulighed for at købe kaffe og kage i cafeen fra kl. 15, og aftensol åbner kl. 16, hvis der skal gøres lidt indkøb af købsmandsvarer. På hjemmesiden ligger der beskrivelse af hvordan du booker elbilen samt hvordan man bruger den. Det er meget nemt.

Efter de første 2½ måneders kørsel har vi opgjort kørte km og strømforbrug. Forbruget har været 0,15 kWh/km svarende til knap 30 øre pr kilometer eller ca. halv pris af benzinudgiften til Citroen C1.

Omregnes elforbruget til CO2 udledning og sammenlignes med CO2 udledningen fra en Citroen C1 reducerer elbilen CO2 udledningen med 35%. Vi sammenligner her et faktisk forbrug i elbilen med en norm for Citroen C1, og erfaringsmæssigt forbruger bilerne mere end normerne. Derfor kan den faktiske CO2 besparelse være endnu større end de 35%.

Ad 5. Nyt forsikringsselskab

Ole har via Citroën fået et tilbud på ny forsikring for alle vores biler i forsikringsselskabet IF. Det er et godt tilbud med en samlet præmie, som er under halvdelen af hvad vi betaler i dag i Danske Forsikring. Danske Forsikring var det eneste selskab som i sin tid ville have os som kunde. Steen følger op på tilbudet, hvor selskabet skal have nogle supplerende oplysninger. 

Ad 6. Benzinrabat

Ole spurgte til muligheden for at få rabat på indkøb af benzin. Dette har tidligere været drøftet i Danske Delebiler, men det strandede på at klubberne havde meget forskellige aftaler og selskaber.

Ad 7. En bil som kører på luft

Ole er via Citroën blevet bekendt med at der eksisterer biler som kan køre på komprimeret luft. Det kræver strøm at komprimere luft, men efter det kan bilen køre på komprimeret luft, og forureninger dermed ikke. Bilerne kører bl.a. et sted i Frankrig som taxi, men producenterne bag har haft svært ved at få dem typegodkendt. De kan også have en hjælpemotor til at genere komprimeret luft, således at rækkeviden øges. Muligvis en bilteknologi som vi kommer til at høre mere om i fremtiden. Den kræver infrastruktur til komprimeret luft. Den er ikke kommerciel tilgængelig i Danmark. Man kan læse mere på www.mdi.lu 

Ad 8. Regninger for vask af bil

Har du vasket en af bilerne skriver du det tydeligt på køresedlen i forbindelse med tilhørende booking fx "Vask 125 kr" således at det bliver registreret, og du kan få en godtgørelse. Man kan også taste det ind i logbogen i bookingsystemet.

Ad 9. Bytte C1 med C3 i Absalons Have

Vi diskuterede om der ikke skulle være en C1 og en C3 i Absalons Have, da begge biltyper er meget brugt. Ole vil spørge Thomas om han vil bytte fader fra sølv C3 i Absalons Have til en C3. Vi bytter blot med en C1 fra Munksøgård.

Ad 10. Næste møde

Næste møde er tirsdag den 25. okt. kl. 20:00 hos Ole.


Referat ændret sidst d. 30.10.2011 kl. 17:20

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM