Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 21. juni 2011

Dato:d. 21. juni 2011
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Jacob Harboe, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Ingen afbud
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Elbil
4. Servicekontrakt
5. Sølvgrå C3
6. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Steen har indkøbt ny GPS som erstatning for den gamle, som var blevet ustabil.

 

Ad 2. Regnskab

Jan fremlagde regnskab, hvilket gøres hver anden måned. Regnskabet var overskueligt, men vi ville gerne fremover have en beregning af egenkapitalen ud fra de tal som fremgår af regnskabet. Jan vil lave dette fremover.

Ad 3. Elbil

Kontrakten om leasing af elbilen er underskrevet og elbilen bliver leveret den 1. juli, og Ole henter den. Der vil være demonstration af elbilen for medlemmerne både lørdag den 2. juli og søndag den 3. juli.

Steen opretter elbilen i bookingsystemet og skriver en vejledning i booking af elbil i bookingsystem, vejledning i kørsel i elbil og vejledning i opladning, som rundsendes til medlemmerne.

Steen kontakter Delebilfonden, som fornyligt har fået samme type elbil for at høre om deres erfaringer.

Steen opretter en bankgaranti på 50.000 kr. i Sparekassen til ChoosEV i forbindelse med leasingkontrakten. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive denne bankgaranti, og banken sender den til ChoosEV.

Ad 4. Servicekontrakt

Bestyrelsen har indgået en servicekontrakt med Ole Winther omkring køb/salg og service/vedligehold af delebilerne på 49.800 kr. på årsbasis. Yderlserne påbegyndes den 1. julli 2011 og løber frem til 30. juni 2012. Dette er en del af de kompensationer for arbejde i foreningen, som også blev præsenteret på sidste generalforsamling.

Ad 5. Sølvgrå C3

Steen sørger for at forsikringspolice, SOS-kort og registreringsattest bliver lagt i den nye sølvgrå C3, og den får en streamer i bagruden. Bilen erstatter den blå Punto, men vi beholder blå Punto frem til starten af august, således at vi faktisk har en ekstra bil i løbet af sommerferien.

Ad 6. Næste møder

Tirsdag den 16. august (Steen), torsdag den 27. september (Jan), tirsdag den 25. oktober (Ole), tirsdag den 22. november, tirsdag den 13. december (Steen)


Referat ændret sidst d. 08.08.2011 kl. 19:53

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM