Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 17. maj 2011

Dato:d. 17. maj 2011
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Jacob Harboe, Steen Solvang Jensen (ref)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Elbil
3. Regnskab
4. Ny C3
5. Opfølgning på opgaver fra sidste referat
6. Forsikring
7. Næste møde
Ad 1. Meddelelser

Steen havde deltaget i bestyrelsesmøde den 27. april i Danske Delebiler, hvor et vigtigt punkt var diskussion af en konference om delebiler i 2011, som Danske Delebiler ønsker at arrangere for at påvirke politikkerne. Mødet foregik hos MoveAbout, som er en kommerciel delebilklub, som kun udlejer elbiler. Steen måtte melde afbud til bestyrelsesmøde i Danske Delebiler den 11. maj pga. overarbejde.

Der var konstateret 3 "huller" i bookingerne, hvor der ikke var afleveret køresedler, men hvor bilen havde kørt. Det ene problem blev afklaret på mødet og de øvrige er sandsynligvis i forbindelse med at nogle medlemmer tager den forkerte bil, og derfor afleverer køresedler for den forkerte bil. Ole og Jan prøver at rede trådene ud.

Ad 2. Elbil

ChoosEv havde meddelt at de godt kunne acceptere en bankgaranti på 50.000 kr. i stedet for et depositum. Dette tilbud var kommet i stand efter at Steen i email havde udtrykt vores forundring over at vi blev stillet over for et nyt krav om depositum, og efter at Citroën i Roskilde havde kontaktet ChoosEv på Ole's opfordring. En bankgaranti vil koste omkring 5.000 kr. over 3 år (mod 12.000 kr. for depositum), og være en mindre risiko for os i forhold til et depositum.

Steen havde snakket med ChoosEv og arrangeret et møde den 19. maj, hvor formålet var at diskutere forløbet igennem og finde en løsning på levering af en elbil. Dette møde er nu afholdt og enden på det hele blev at vi får leveret en elbil omkring 1. juli, og at vi skal stille en bankgaranti på 50.000 kr., og som kompensation for vores 5.000 kr. udgift herved får vi et lademodul med 2 udgange (til ladning af 2 elbiler samtidigt) mod kun en udgang i det oprindelige tilbud. Lademodulet har endvidere mere intelligens indbygget, således at vi kan trække statistik ud af det og styre ladningen. ChoosEv skal sende en ny kontrakt med disse betingelser beskrevet. Der er derfor god grund til at tro at vi langt om længe får den elbil.

Elbilen vil blive hjemmebil og erstatte Blå Punto.

Vi planlægger at afholde en demonstration af elbilen, når den kommer, så alle har mulighed for se og prøve den.

Ad 3. Regnskab

Pr. 1. maj blev der trukket 216.486 kr. på kassekreditten, som er på 750.000 kr. Til næste møde udarbejder Jan en økonomisk oversigt (gøres hver anden måned).

Afslutningen af regnskab for 2010 bevæger sig langtsomt fremad.

Ad 4. Ny C3

Sort Punto i Absalons Have erstattes den 19. maj af en ny sølvgrå Citroën C3.

Ad 5. Opfølgning på opgaver fra sidste referat

Vedr. carboks til Berlingo er Citroën ved at undersøge, hvordan vi kan gøre det.

Steen mangler at udarbejde udkast til servicekontrakt for kompentation til Ole Winther for arbejde vedr. bilerne.

Ad 6. Forsikring

Forsikringspolicer sendes til Jan Peiter. Steen fik de seneste tilsendte og vil forsøge at lave en oversigt over hvad vi betaler for de enkelte biler. Forsikringsnr. for de enkelte biler fremgår af bookingsystemet under de enkelte biler.

Ad 7. Næste møde

Sidste møde inden sommerferien er tirsdag den 21. juni kl. 20:00 hos Steen. Møder i efteråret aftales på dette møde.


Referat ændret sidst d. 22.05.2011 kl. 16:50

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM