Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 26. april 2011

Dato:d. 26. april 2011
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Jacob Harboe, Steen Solvang Jensen (ref)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Delebilseminar
3. Regnskab
4. Kompensation til Ole Winther
5. Carboks til Berlingo
Ad 1. Meddelelser

ChooseEv, som skulle have leveret vores kommende elbil den 1. maj 2011, har den 26. april sendt Steen en email om at de kræver 50.000 kr. i depositum. Et depositum vil koste os ekstra omkring 12.000 kr. over 3 år, da vi ville skulle trække depostium over vores kassekredit. Desuden ville pengene være tabt, hvis ChooseEv gik konkurs. Dette er et nyt krav i forhold til det oprindelige kontraktudspil, som vi dog ikke havde underskrevet, fordi vi undergik kreditvurdering, og fordi farve og bilmodel skulle præciseres i kontrakten. Depositum blev kædet sammen med kreditvurderingen, hvilket undrede os, da vores økonomi er meget sund. Vi har efterfølgende erfaret at disse to ting ikke hænger direkte sammen, da det er normalt at kræve depositum ved leasing. ChoosEv havde desuden via deres samarbejdspartner haft en elinstallatør ude for at besigte forholdene, hvor vægladestander skulle sættes op på varmecentralen. Vi har efterfølgende protesteret overfor ChoosEv over at de kræver et depositum, som ikke var I deres oprindelige kontraktudkast, som vi havde accepteret. Enden på disse uoverensstemmelser blev at der ikke blev underskrevet nogen kontrakt og elbilen ikke blev leveret. Tab ikke modet vedr. elbil og læs næste referat, om hvordan det måske alligevel blev en happy ending.

Ad 2. Delebilseminar

Delebilfonden har arrangeret et heldagsseminar den 30. april 2011, som Steen og Jacob vil deltage i. Delebilfonden servicerer Københavns og Aarhus delebilklubber.

Ad 3. Regnskab

Jan arbejder fortsat på at afslutte årsregnskabet for 2010 mht. alle bilagene. Lars Levin vil herefter foretage revision af regnskabet.

Ad 4. Kompensation til Ole Winther

Som tidligere besluttet på bestyrelsesmøde og bekræftet på sidste generalforsamling er det aftalt at Ole Winther skal have en kompensation for det arbejde han udfører vedr. bilerne. Steen vil udarbejde en servicekontrakt herfor.

Ad 5. Carboks til Berlingo

Da den nye berlingo har mulighed for 7 sæder, er bagagerummet i denne situation optaget af sæder og personer, og der er derfor brug for en carboks til bagage. Ole vil undersøge mulighederne.


Referat ændret sidst d. 22.05.2011 kl. 15:39

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM