Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 21. marts 2011

Dato:d. 21. marts 2011
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (ref)
Afbud:Jacob Harboe
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Nøgleløst automatiseret bookingsystem
3. Tilbud på elbil
4. Regnskab 2010 samt løbende regnskab
5. Kompensation af Ole Winther
6. Hjemmeside
7. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Tine Buch er fremover den person som står for regngøring af delebilrummet. Tak til Tine for at påtage sig opgaven.

Steen deltager i Danske Delebilers generalforsamling den 24.3.2011. Steen er med i bestyrelsen for Danske Delebiler, som er en interesseorganisation for delebilklubber i Danmark. Sidste år udarbejdede Danske Delebiler bl.a. en folder om delebiler, som Steen omdelte. Denne kan bl.a. bruges i forbindelse med reklame for delebiler. Vi giver 200 kr. om året per bil i kontingent til Danske Delebiler.

Ad 2. Nøgleløst automatiseret bookingsystem

Andelsbilen, som står bag vores bookingsystem, ønsker at videreudvikle dette til et mere automatiseret nøgleløst bookingsystem. De har bedt de delebilklubber som benytter bookingsystemet om at bidrage til videreudviklingen. For vores forening svarer det til omkring 13.200 kr., hvilket vi godkendte at bruge inkl. en større ramme om nødvendigt. Der vil også være større løbende udgifter ved dette system, men der er en række fordele for medlemmerne og for administrationen af hele systemet.

Medlemmerne vil få en lille plastiknøgle "tag", som man kontaktløst kan åbne bilerne med ved at føre dette tag hen over et sted på forruden. Man får herved adgang til bilnøglen, som er i hanskerummet i bilen. Der bliver derfor på sigt ikke brug for nøgleskabe, og der bliver dermed nemmere at etablere fx satellitdelebiler. Der er en lille enhed i bilen med GPS og SIM kort, som gør det muligt automatisk at registrere start- og slutkm, så man skal ikke mere udfylde køresedler (og der er ikke nogen som skal taste køresedler ind). Man kan også kun åbne den bil som man har booket inden for det tidsrum, som man har booket den. Forviklinger omkring medlemmer som tager den forkerte bil eller på forkerte tidspunkter undgås dermed. Der vil være mulighed for at spore en bil, hvis den bliver hugget. Systemet forventes udviklet over sommeren med demonstrationstest i en af vores biler til oktober 2011. En mere detaljeret beskrivelse af systemet er vedlagt. Hvis demonstrationen går godt forventer at gå over til denne løsning med start i de nyeste biler.

Ad 3. Tilbud på elbil

Vi har fået et leasing tilbud på en elbil fra ChoosEv, en Citroën C-Zero. Vi besluttede at sige ja til dette tilbud med forventet levering 1. maj 2011. Steen forhandler kontrakten helt på plads, og søger Munksøgård Foreningen om tilladelse til opsætning af lademodul på østgavlen af varmecentralen. Hvis vi tager de samme tids- og km priser som en Fiat Punto vil der være et underskud i bilen på omkring 13.500 kr. om året. CO2 udledningen fra elbilen er kun omkring det halve af en tilsvarende fossilbil, og elbiler er derfor et vigtigt skridt mod at nedsætte CO2 udledningen fra trafikken. CO2 indholdet i strøm vil endvidere mindre og mindre med tiden i takt med overgang til mere vedvarende energi.

Vi regner med at holde en eftermiddag med "åben bil", hvor alle medlemmer, som har lyst, kan komme og høre om elbilen og få en lille prøvetur. Måske kan vi lokke Dagbladet eller en af gratisaviserne til at komme og skrive en historie om det.

Ad 4. Regnskab 2010 samt løbende regnskab

Kassereren vil aflevere regnskabet for 2010 til revision hos Lars senest den 1. april, således at vi kan have et revideret regnskab senest i slutningen af april, som det blev aftalt på generalforsamlingen den 7. marts.

Vi besluttede at regnskab til bestyrelsesmøderne fremover kun skulle dække indtægter og udgifter, og kun skulle foreligge til hvert andet bestyrelsesmøde for at begrænse den tid, der bruges på dette.

Ad 5. Kompensation af Ole Winther

På generalforsamlingen blev det besluttet at Ole skulle have 50.000 kr. om året i kompensation for at holde bilerne. Det skal betales skat heraf. Vi har endnu ikke helt fundet den rigtige model for betalingen men regner med at det kunne blive en kontrakt med Ole omkring levering af en serviceydelse, som for Ole så villle være B-indkomst. Jan undersøger denne konstruktion til næste møde.

Ad 6. Hjemmeside

Steen sørger for at referat af generalforsamling bliver lagt ud på hjemmesiden.

Ad 7. Næste møder

Kommende møder er tilbage på tirsdage. Tirsdag 26.4 (Ole), tirsdag den 17. maj (Jan), tirsdag den 21. juni (Steen). Alle møder kl. 20:00.


Referat ændret sidst d. 28.03.2011 kl. 22:29

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM