Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 14. februar 2011

Dato:d. 14. februar 2011
Tilstede:Steen Solvang Jensen (ref), Jan Peiter
Afbud:Ole Winther, Jacob Harboe
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Momsindberetning
4. Tilbud på elbil
5. Satellitbil i Knolden
6. Støvsuger
7. Generalforsamling
8. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Folkene bag vores bookingsystem har indkaldt til møde den 3. marts 2011 kl. 19:30, hvor de vil demonstrere en ny enhed, som kan monteres i bilerne, således at bilen kan åbnes nøgleløst (med smartcard) og km kan registreres automatisk. Nøglen til bilen vil være i bilens handskerum. Systemet gør, at man ikke kan tage den forkerte bil, og man skal ikke aflevere køresedler. Systemet vil derfor også betyde mindre administration. Alle bestyrelsesmedlemmer som har mulighed for at deltage vil deltage i mødet.

Delebilfonden har organiseret et seminar om udvikling af delebilisme. Seminaret afholdes den 30. april 2011 i Roskilde. Alle bestyrelsesmedlemmer som har mulighed for at deltage vil deltage i seminaret.  

Steen vil få et tilbud på forsikring via Codan.

Ad 2. Regnskab

Jan fremlagde regnskabet for 2010. Der er endnu få uafklarede forhold, som dog ikke forventes at påvirke resultatet væsentlig. Regnskabet viser et overskud fpr 2010. Jan vil gennemgå regnskabet med den tidligere kasserer (Jan Olsen), og herefter aflevere det til vores interne revisor (Lars Levin), således at det kan fremlægges på generalforsamlingen i godkendt stand. Kassereren har endnu ikke fået fuld adgang til PBS, men dette ventes meget snart at falde på plads.

Ad 3. Momsindberetning

Steen har fremskaffet en "tastselv" kode til indberetning af moms, hvilket Jan har fået. Kassereren står for indberetning af moms.

Steen står som kontaktperson i virksomhedsregisteret (CVR), og får derfor regninger fra Skat for grøn ejerafgift. Det blev aftalt at Steen opretter kassereren som kontaktperson således at regninger med grøn ejerafgift kommer direkte til kassereren.

Ad 4. Tilbud på elbil

Vi har fået et 3 års leasing tilbud på en Peugeot Ion samt køb af en ladestander fra ChoosEv. Peugeot Ion er bygget over samme platform som Citroën C-Zero men er lidt anderledes i designet (lidt ligesom Citroën Berlingo og Peugeot Partner). Den kan leveres til 1. juli 2011. Vi har en række spørgsmål til tilbuddet som Steen vil afklare.

Steen havde regnet på tilbuddet og sammenlignet det med omkostningerne ved en Punto Grande. Det vil blive omkring 13.500 kr. dyrere ved årskørsel på 20.000, hvis man forudsætter samme tids- og km pris som for en Grande. Dette er en rimelig merpris at betale for en langt mere miljørigtig bil, og for at være nogle af de første til at bidrage til omstilling af bilparken til mere miljøvenlige biler og drivmiddel. Det bliver givet billigere om nogle år.

Måske er en elbil i foreningen langt om længe inden for rækkevide.

Ad 5. Satellitbil i Knolden

Et medlem fra Knolden har forespurgt om mulighed for satellit delebil i Knolden. Der er 3 medlemmer i Knolden og der bor 4 medlemmer forholdsvis tæt på. Normalt skal der være omkring 10-12 medlemmer pr bil. Erfaringerne fra andre delebilklubber som har etableret satellitbiler er, at det er svært at få økonomien til at hænge sammen, hvis der kun er en bil i et område, og der er langt til de øvrige delebiler. Der skal derfor sandsynligvis en større satsning til fx i form af 2 delebiler i Knolden og aktiv markedsføring i området for at komme op på 20-24 medlemmer. Det kræver også en aftale om parkeringsplads samt 2 bilvaskere. Vi ser tiden lidt an på dette. Hvis vi får et nøgleløst system vil det blive nemmere at etablere satellitbiler, da vi ikke skal have nøgleskab og postkasse til køresedler, og administrationen bliver lettere.

Ad 6. Støvsuger

Støvsugeren der står i delebilrummet er gået i stykker. Det blev besluttet at købe en ny. Lisbeth, som står for delebilrummet, køber en ny, som dels kan bruges til rengøring i delebilrummet og i bilerne.

Ad 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er mandag den 7. marts 2011. Steen sørger for indkaldelse. Steen laver en samlet beskrivelse af kompensation for arbejde udført i foreningen, som vil blive stillet som forslag. Det gælder bilhold, kassereropgave, formandsopgave, faddere, og indtastning af køresedler.

Ad 8. Næste møder

28/3-2011 (Steen), 25/4-2011 (Ole), 16/5 (Jan), 20/6-2011 (Steen).

Alle møder er mandage kl. 20:00.


Referat ændret sidst d. 16.02.2011 kl. 21:03

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM