Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 18. januar 2011

Dato:d. 18. januar 2011
Tilstede:Jan Peiter, Jacob Harboe, Steen Solvang Jensen (ref)
Afbud:Ole Winther
Dagsorden:1. Meddelelser2. Regnskab3. Elbil, ladestander mv4. Skilte5. Salg af brugte delebiler6. Bookingadfærd7. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Vi har fra et medlem fået en forespørgsel på mulighed for at få placeret en satellit delebil på Knolden. Steen vil undersøge hvor mange medlemmer der bor på Knolden og i nærheden, for at se om der kunne være grundlag herfor. En delebil på Knolden kunne også få flere medlemmer i dette område. Andre klubber har ikke de bedste erfaringer med at placere delebiler i områder, hvor det er den eneste bil. 

Ad 2. Regnskab

Regnskab for 2010 endnu ikke helt færdigt. Jan udarbejder det til næste møde.

Ad 3. Elbil, ladestander mv

Steen har testet tilpasning af bookingsystemet til håndtering af elbil. Det er grundlæggende godt, men enkelte skønhedsfejl, som endnu skal rettes. 

Vi har fået en opfordring fra Det Grønne Hus i Køge om at deltage i afprøvning af ladestander til elbil gennem firmaet ChooseEv. Steen undersøger det nærmere.

Vi har endnu ikke fået en dato for hvornår vi kan få en Citröen C-Zero elbil.

Ad 4. Skilte

Vi har fået leveret 20 skilte i aluminium med teksten "Reserveret delebil" med sort tekst på hvid baggrund. Jacob finder de rigtige skruer til skiltene. Steen kan hjælpe med at sætte dem op.

Ad 5. Salg af brugte delebiler

Vi har fået en henvendelse fra et medlem omkring køb af en brugte delebiler, når disse skiftes. Dette kan godt lade sig gøre men skal ske til samme pris som vi kan få for den hos forhandleren således at foreningen ikke lider økonomisk skade herved.

Ad 6. Bookingadfærd

Bestyrelsen skriv omkring bookingadfærd, sletninger mv. gav anledning til en del debat via emails. Steen vil samle op på dette og lave et samlet svar hertil.

Ad 7. Næste møder

15/2-2011 (Jan),  22/3-2011 (Steen), 26/4-2011 (Ole), 17/5 (jan), 21/6-2011 (Steen).


Referat ændret sidst d. 27.01.2011 kl. 19:56

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM