Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 14. december 2010

Dato:d. 14. december 2010
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Steen Solvang Jensen (ref)
Afbud:Jacob Harboe.
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab
3. Information om sletning og aflysninger
4. Skilte
5. Generalforsamling
6. Hjemmeside
7. Tagbøjler til Berlingo
8. Næste møder
Ad 1. Meddelelser

Vi har fået den første prototype på tilretning af bookingsystemet, således at det kan håndtere elbiler. Bildelen er implementeret, men der mangler endnu implementering i forhold til kalenderen. Tilretningen udføres af programørerne bag bookingsystemet.

Kim Rosenqvist fra Kirsebærparken er ny fadder til blå C1, som holder i Kirsebærparken.

Steen deltog i bestyrelsesmøde i Danske Delebiler den 25. november 2010 i Køge. Steen havde udarbejdet et forslag til vision for Danske Delebiler som blev vedtaget med mindre ændringer. Visionen kommer til at ligge på Danske Delebilers hjemmeside (www.danskedelebiler.dk). Udover erfaringsudveksling klubberne imellem præsenterede Delebilfonden det nye bookingsystem, som de er ved at udvikle. Det er nøgleløst i det medlemmerne åbner låsen til bildøren med sin mobiltelefon (tilsendt kode til pågældende resevation), og bilnøglen er i bilens handskerum. Der er også GPS i bilerne så man kan finde en bil som fx hugges eller ikke afleveres til tiden. Herudover får man en SMS forud for sin booking. Der er også mulighed for puljebooking, hvor man fx booker en lille bil, og systemet holder selv styr på, hvordan de små biler udnyttes mest effektivt i forhold til de reservationer, som foretages. Man booker således ikke en bestemt farve men tager blot en af de små biler som holder på parkeringspladsen. Det skulle kunne give omkring 15% bedre udnyttelse af bilerne i puljen.

Ad 2. Regnskab

Jan fremlagde regnskab for januar-november 2010. Foreløbigt viser det et overskud på 76.000 kr. men det kan endnu ændres for hele regnskabsåret.

Ad 3. Information om sletning og aflysninger

Steen havde udsendt et udkast til et informationsbrev til medlemmerne omkring begrænsning af sletninger og aflysninger. Der var mindre redaktionelle ændringer til udkastet, som Steen vil indarbejde og derefter rundsende til medlemmerne.

Ad 4. Skilte

Jacob havde fået et tilbud på 20 skilte i aluminium med teksten "Reserveret delebil" med sort tekst på hvid baggrund. Prisen er 5.276 kr. ekskl. moms. Vi besluttede at anskaffe disse, da de skilte vi har nu hurtigt falmer, går i stykker, og skal udskiftes jævnligt. Dette undgår vi med permanente skilte.

Ad 5. Generalforsamling

Generalforsamling er fastsat til tirsdag den 8. marts 2011. Vi vil bl.a. lave en samlet beskrivelse af kompensation for arbejde udført i foreningen. Det gælder bilhold, kassereropgave, formandsopgave, faddere, indtastning af køresedler.

Ad 6. Hjemmeside

Steen sørger for at der på hjemmesiden kommer et kort, som viser den geografiske afgrænsning der er for medlemskab (Trekroner/Himmelev) samt en oplysning om at man skal være 23 år ved indmeldelse (hvis man ikke bør sammen med andre medlemmer).

Ad 7. Tagbøjler til Berlingo

Berlingoen har tagrailings fastmonteret. Det bør være muligt at få tagbøjler som kan monteres herpå, således at man kan montere den løse tagboks, som bruges til citröen C3. Ole undersøger dette.

Ad 8. Næste møder

18/1-2011 (Ole), 15/2-2011 (Jan),  22/3-2011 (Steen), 26/4-2011 (Ole), 17/5 (jan), 21/6-2011 (Steen).

Alle møder er tirsdage kl. 20:00.

 


Referat ændret sidst d. 15.12.2010 kl. 21:20

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM