Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 16. november 2010

Dato:d. 16. november 2010
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Jacob Harboe, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser2. Regnskab3. Kassekredit4. Fadder C1 i Kirsebærparken5. Kompensation for udført arbejde6. Afbestillingsgebyr7. Elbil8. Skilte9. Næste møde
Ad 1. Meddelelser

Der har i år været 13 udmeldinger og 12 indmeldelser indtil den 21. nov. 2010.

Der er blevet oprettet en satellit delebil i Kirsebærparken. Det er en blå C1.

Merete Andersen, som indtaster køresedler skal ud at rejse i 3 mdr. Vores tidligere kasserer Jan Olsen overtager indtastningen i de pågældende periode.

Alle bilerne har fået påsat vinterdæk og er klar til vinteren, men husk at køre forsigtigt i glat føre.

Vi har underskrevet en aftale med Andelsbilen omkring implementering af mulighed for booking af elbil i vores nuværende bookingsystem. Andelsbilen står bag vores bookingsystem.

Ad 2. Regnskab

Regnskabet viser et overskud for perioden 1.1.2010 til 31.10.2010. Ikke alle afskrivninger og betalte regninger var opdateret i regnskabet, da kassereren endnu ikke har fået fuld adgang til netbank i Sparekassen, og der er fortsat nogle tekniske problemer med at køre regnskabssystemet på ny PC med andet styresystem. Disse problemer forventes løst til næste bestyrelsesmøde. Sparekassen har trods gentagne henvendelser endnu ikke fået etableret netadgang for vores nye kasserer, hvilket er utilfredstillende. Indberetninger af regninger til medlemmerne via PBS er gennemført som hidtil, men er omstændeligt. Jan Peiter vil beskrive uhensigtmæssighederne herved med henblik på at vi muligvis kan få dette effektiviseret i bookingsystemet via ændring af bookingsystemets administrative funktioner. Jan sender beskrivelse til Steen, som går videre med det til bookinggruppen.

Ad 3. Kassekredit

Vi har fået mundtlig tilsagn om at kunne hæve vores kassekredit fra 750.000 kr. til 1.000.000 kr. for at kunne have likvide midler til at drive en forening med endnu flere biler herunder en elbil. Kassekreditten hæves i det tidlige forår 2011, hvor vi forventer at skulle købe/lease den 12. bil (elbl).

Ad 4. Fadder C1 i Kirsebærparken

Vi mangler stadigvæk en fadder til den nye satellitbil i Kirsebærparken (blå C1). Ideen med satellitbiler er at de står tæt på medlemmerne, men det er også ideen at der er en fadder blandt medlemmerne i det pågældende boligområde. Steen kontakter medlemmer i Kirsebærparken med henblik på at få en fadder til den blå C1.

Ad 5. Kompensation for udført arbejde

Det er efterhånden et meget stort administrativt og praktisk arbejde at køre en delebilforening med 125 medlemmer og 11 biler. Derfor er det også rimeligt med en vis kompensation for arbejde som skal udføres for at kunne stille billig delebilsservice til rådighed for medlemmerne. Derfor kompenserer vi faddere med vask af biler, og administrative funktioner med en PC. Det praktiske arbejde med at vedligeholde bilerne mv. er et stort arbejde. Vi foreslår at dette arbejde fremover bliver kompenseret med 50.000 kr. årligt, hvilket vi vil indberette til Skat, og der skal betales skat heraf, således at der bliver omkring 30.000 kr. tilbage. Vi mener at kompensationerne er lovlige og vi ønsker også lovlige kompensationsmodeller. De forskellige kompensationer vil blive forelagt på næste generalforsamling, således at medlemmerne samlet kan tage stilling til dem. Disse omkostninger forventes ikke på kort sigt at påvirke priserne for at køre i bilerne.

Ad 6. Afbestillingsgebyr

Steen udarbejder en opfordring til medlemmerne om booking og aflysning/sletning med omtanke, således at vi får en bedre udnyttelse af bilerne.

Ad 7. Elbil

Ole holder kontakt til Munksøgård bestyrelsen for at få parkeringspladser ved laden overfor de nuværende delebiler på Munksøgård. Vi forestiller os at etablere ladestander her, således at vores kommende elbil kan stå her, og andre som ønsker elbil også kunne have deres elbil stående her. Det vil samtidig give flere tiltrængte parkeringspladser på Munksøgård. Beslutning herom skal gennem Munksøgårds beslutningsproces.

Ad 8. Skilte

Jakob vil undersøge, hvad det koster at få lavet nogle mere permanente skilte med "Reserveret delebil" fx små sorte plader med hvid tekst.

Ad 9. Næste møde

Næste møde er hos Steen kl. 20:00 tirsdag den 14. december 2010.


Referat ændret sidst d. 22.11.2010 kl. 21:33

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM