Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 12. oktober 2010

Dato:d. 12. oktober 2010
Tilstede:Ole Winther, Jan Peiter, Jacob Harboe, Steen Solvang Jensen (ref)
Afbud:Ingen afbud.
Dagsorden:1. Meddelelser2. Månedsregnskab3. Parkeringsplads i Kirsebærparken4. Afbestillingsgebyr5. Elbil6. Næste møde
Ad 1. Meddelelser

Steen deltog i bestyrelsesmøde den 21. sept. 2010 i Danske Delebiler. Han fik på mødet til opgave at beskrive en vision for Danske Delebiler på baggrund af diskussioner på mødet. Visionen vil blive cirkuleret, når den er godkendt af bestyrelsen for Danske Delebiler.

Der er aftalt møde med vores bank Sparekassen Sjælland den 14. oktober 2010. Steen og Jan deltager. Der skal diskuteres, hvordan det går og hvilke fremtidsplaner vi har. Vi vil også ønske at få et tilbud på en større kassekredit, hvilket der er behov for, da vi hele tiden udvider bilparken.

Steen har bestilt nye bagrude streamere.

Foreningens medlemmer har fået tre fartbøder inden for en 14 dages periode. Fartbøder sendes til formanden, som videresender dem til rette person.

Ad 2. Månedsregnskab

Jan havde ikke fået månedsregnskabet helt færdigt. Jan skal have møde med vores tidligere kasserer omkring regnskabet den 13. oktober 2010, således at det fremover vil være muligt at udarbejde et månedsregnskab på samme måde som tidligere. 

Regningerne udsendes til medlemmerne som planlagt via PBS.

Ad 3. Parkeringsplads i Kirsebærparken

Der er opnået enighed om en skriftlig aftale omkring satellit delebil i Kirsebærparken. Steen sørger for at den bliver underskrevet.

Forsikringsselskabet er kontaktet og har godkendt opsætning af nøgleskab i betonvæg.

Ole indkøber forsikringsgodkendt nøgleskab samt postkasse til køresedler. Repræsentanter fra bestyrelsen fra Kirsebærparken vil være til stede, når detailplacering af nøgleskab mv. skal udpeges.

Jan forsøger at finde en fadder fra Kirsebærparken til satellit delebilen.

Ad 4. Afbestillingsgebyr

Steen havde udtrukket statistiske oplysninger fra bookingsystemet omkring de enkelte medlemmers reservationer, sletninger, og aflysninger. Data var trukket ud for 2007 og 2009. Antallet af reserverede timer er steget med 14%  fra 2007 til 2009, men antallet slettede timer er steget med 68% og antallet af aflyste timer er steget med 52%.

6 medlemmer havde flere slettede timer end reserverede i 2009. Herudover havde 29 medlemmer mere end 30% slettede timer i forhold til reserverede timer.

I 2009 var antallet af reserverede timer 39100 mens slettede timer var 12104 og aflyste timer 11262. Antallet af slettede og aflyste timer udgjorde derfor mere end halvdelen af de reserverede timer.

Der var enighed om at antallet af slettede og aflyste timer var for højt. Hvis der var færre slettede og aflyste timer ville det være til glæde for alle medlemmer, som ville få større chance for at få den bil de ønsker på det tidspunkt de ønsker det.

Problemet kan løses på to måder: enten via et afbestillingsbegyr eller ved at medlemmerne ændrer adfærd gennem information om problemet. Det blev besluttet at Ole skriver et udkast til retningslinier for god booking adfærd, og hvis dette ikke løser problemet vil vi overveje at genindføre afbestillingsgebyrer.

Ad 5. Elbil

Citroën har annonceret at de vil kunne levere elbilen C-zero til april 2011. Ole undersøger pris ved køb og ved leasing. Steen arbejder videre med tilpasning af bookingsystem til elbiler.

Ad 6. Næste møde

16. nov. hos Jan og 14. dec. hos Steen.


Referat ændret sidst d. 24.10.2010 kl. 21:02

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM