Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 15. juni 2010

Dato:d. 15. juni 2010
Tilstede:Ole Winther, Jan Olsen, Jan Peiter, Jacob Harboe, Merete Andersen, Steen Solvang Jensen (ref)
Afbud:
Dagsorden:1. Afleveringsforretning vedr. køresedler
2. Afleveringsforretning vedr. kasserer
3. Meddelelser
4. Årsregnskab
5. Referat for generalforsamling
6. Parkeringsplads til 11. bil
7. Elbil
8. Falck
9. Serviceaftale med citroen
10. Hjemmeside
11. Næste møde
Ad 1. Afleveringsforretning vedr. køresedler

Merete Andersen overtager opgaven med indtastning af køresedler for alle bilerne som står ved varmecentralen på Munksøgård. Jan gav en kort introduktion i hvordan indtastning foregår. Merete får stillet en PC til rådighed for dette arbejde, som hun selv kan købe, og få refunderet. Foreningen medfinansierer maks. 8.000 kr. og den afskrives over 3 år. PCen vil fremgå af regnskabet under aktiver. Merete kommer med på distributionslisten for bestyrelsen, således at hun får de informationer som bestyrelsen får. Steen sørger for at hun kommer på distributionslisten. Jan afleverer ekstra nøgle til postkassen til Ole.

Ad 2. Afleveringsforretning vedr. kasserer

Jan Peiter er ny kasserer. Den tidligere kasserer Jan Olsen vil give Jan Peiter en introduktion. Jan Peiter får stillet en PC til rådighed for dette arbejde, som han selv kan købe, og få refunderet. Foreningen medfinansierer maks. 8.000 kr. og den afskrives over 3 år. PCen vil fremgå af regnskabet under aktiver. Steen sørger for at der bliver oprettet procura til Jan Peiter. Steen laver en oversigt over hvilke arbejdsopgaver vi forventer at kassereren udfører.

Jan Olsen afleverer ekstra nøgler, registreringsattester, forsikringspolicer, tidligere udfyldte indmeldelsesblanketter, ekstra Falckkort og benzinkort til Steen. Steen står fremover for ind- og udmeldelelser af medlemmer.

Ad 3. Meddelelser

Ny 11. bil, som er en citroen C3 bliver leveret i løbet af ugen og kan bookes fra den 17. juni. Steen opretter den i bookingsystemet. Jan sørger for benzinkort og Ole for de andre ting som skal være i bilen.

Steen har været til møde i Danske Delebiler og Andelsbilen den 17. juni omkring forbedringer af bookingsystemet. Vi skal bl.a. have lavet nogle ændringer i bookingsystemet, således at det kan håndtere elbiler. Vi må imødese at det kommer til at koste penge at lave disse forbedringer. Flere medlemmer havde på opfordring kommet med input til forbedring af bookingsystemet, som bliver overbragt til bookinggruppen.

Steen har bestilt dielselnøgler til Berlingo og Qubo, som kan forhindre at man tanker med benzin på en diesel bil. Dieselnøglen er endnu ikke kommet til Citroen C3.

Steen bestiller flere streamers med foreningens navn til opsætning i bagruden.

Ad 4. Årsregnskab

Årsregnskab blev godkendt med den bemærkning at budgettet for 2011 skulle vise et overskud på nul kr. Jan afleverer årsregnskabet for sidste godkendelse hos den interne revisor Lars Levin-Jensen.

Ad 5. Referat for generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen blev underskrevet og Steen sørger for at det bliver lagt på hjemmesiden.

Ad 6. Parkeringsplads til 11. bil

Der oprettes en midlertidig reserveret parkeringsplads til en delebil på hjørnet af den store parkeringsplads tættest på de andre biler. Jacob opsætter skilt. Vi forsøger at få en parkeringsplads på enten Joensuuvej, Linkøbingvej eller Tønsbergvej som en satellitbil. Steen kontakter de pågældende ejerforeninger.

Ad 7. Elbil

Vi forestiller os at en kommende elbil kan stå på en ny parkeringsplads foran laden. Der skal i den forbindelse etableres en ladestander. Det er tanken at også andre elbiler privat ejet af folk på Munksøgård også kan benytte denne ladestander. Der kan etableres omkring 5 pladser foran laden. Ole vil gå videre med dette i forhold til fællesmøde og bestyrelsen.

Ad 8. Falck

Vi skal have ajourført vores Falck abonnement, hvilket Steen sørger for med input fra Jan Olsen. Vi har gratis vejhjælp de første 2 år både ved Fiat og Citroen, men skal så have Falck abonnement for det sidste år vi har bilerne. I vores nye serviceaftale med Citroen får vi vejhjælp i hele bilernes levetid, når vi benytter Citroen værksted, hvilket vi alligevel gør. Da vi kun fremover planlægger at have Citroen vil vi således automatisk have vejhjælp inklusiv.

Ad 9. Serviceaftale med citroen

Ole har indgået en serviceaftale med Citroen, som giver os betydelig rabat på service og en række andre fordele bl.a. vejhjælp i bilernes levetid.

Ad 10. Hjemmeside

Steen sørger for at få opdateret hjemmesiden. Bl.a. skal der stå Oles telefonnr. ved skader og indmeldelsesblanket skal navn rettes fra Jan Olsen til Steen Solvang Jensen

Ad 11. Næste møde

Næste møde er tirsdag den 17. august hos Jan Peiter, Tønsbergvej 122 kl. 20:00.


Referat ændret sidst d. 12.07.2010 kl. 14:52

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM