Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 16. maj 2010

Dato:d. 16. maj 2010
Tilstede:Steen Solvang Jensen (ref), Ole Winther, Jan Olsen
Afbud:Jacob Harboe, Jan Peiter
Dagsorden:1. Meddelelser2. Nøgleskab3. Årsregnskab4. Generalforsamlingsreferat5. Afleveringsforretning for regnskab6. Arbejdsopgaver til ny kasserer7. Afleveringsforretning for indtastning af køresedler8. Qubo forkert prissat9. Tagboks til Berlingo10. 11. bil11. GPS nr. 212. Skader13. Næste møde
Ad 1. Meddelelser

Der er bestilt og leveret en kasse nye køresedler.

Steen forsøger at få købt nogle dieselnøgler, som kan forhindre at man tanker benzin på en dieselbil.

Ad 2. Nøgleskab

Der er opsat nyt større nøgleskab ved varmecentralen. Det andet nøgleskab, som vi havde købt, og som ikke kunne tilpasses vores nøgler er blevet solgt til et medlem for 2.000 kr.

Ad 3. Årsregnskab

Jan er næsten færdig med at rette de forslag til rettelser i årsregnskab for 2009, som den interne revisor fremlagde på generalforsamlingen. Årsregnskabet laves endeligt færdigt samt godkendes af intern revison inden næste bestyrelsesmøde.

Ad 4. Generalforsamlingsreferat

Jan sender referat til Steen, som tilføjer beretning og gør referatet af generalforsamlingen helt færdigt, og får det underskrevet.

Ad 5. Afleveringsforretning for regnskab

Der skal aftales et tidspunkt for afleveringsforretning af regnskab. Jan aftaler et møde med vores nye kasserer an Peiter.

Ad 6. Arbejdsopgaver til ny kasserer

Det skal aftales med den nye kasserer hvilke arbejdsopgaver vi forventer at han skal stå for i forhold til månedligt regnskab, årsregnskab, PBS opkrævninger mv.

Ad 7. Afleveringsforretning for indtastning af køresedler

Merete Andersen overtager indtastning af køresedler for bilerne på Munksøgård. Jan sætter hende ind i hvordan dette gøres.

Ad 8. Qubo forkert prissat

Quboen er desværre blevet oprettet forkert i bookingsystemet, idet der er opsætning som ikke var sat rigtigt. Det har givet anledning til en usystematisk fejl i beregning af prisen for nogle ture, således at nogle ture er blevet for dyre, og der er derfor blevet opkrævet for meget i nogle tilfælde. Det berører omkring 10-15% af alle bookninger. Fejlen er rettet i midten af maj, og turer herefter bliver beregnet korrekt. Steen vil lave en oversigt over hvem som er blevet berørt heraf, og disse medlemmer vil blive refunderet ved kommende månedsbetaling. Der vil blive sendt information rundt til medlemmerne omkring dette.

Ad 9. Tagboks

Der vil blive indkøbt en ny tagboks til den kommende nye Citroen C3 (11. bil).

Ad 10. 11. bil

Den kommende nye 11. bil bliver en diesel Citroen C3 med trækkrog.

Ad 11. GPS nr. 2

Steen indkøber en GPS nr. 2

Ad 12. Skader

Quboen er desværre blevet tanket med benzin. Den må kun tankes med diesel. Heldigvis startede medlemmet ikke motoren, hvilket ville have foreårsaget en større skade. Falck bugserede den til værksted, hvor tanken blev tømt.

Der har også været en parkeringsskade på Berlingoen, som er blevet udbedret.

Begge skader har givet anledning til at medlemmerne har skullet betale selrisiko.

Ad 13. Næste møde

Afholdes hos Ole kl. 20:00 tirsdag den 15. juni


Referat ændret sidst d. 09.06.2010 kl. 21:39

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM