Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 11. marts 2010

Dato:d. 11. marts 2010
Tilstede:Jan Olsen, Ole Winther, Steen Solvang Jensen (ref.)
Afbud:Jacob Harboe
Dagsorden:1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser
3. Regnskab
4. Skader
5. Nøgleskab
6. Carboks
7. Citroën C3 istedet for Punto
8. Justering af tids- og kmpriser
9. Falck
10. Næste møde
Ad 1. Godkendelse af referat

Referat for forrige møde blev godkendt.

Referatet var sendt ud til alle medlemmer med henvisning til det link på hjemmesiden, hvor adgang til referater ligger. Personer uden for Munksøgårds netværk kan desværre ikke åbne dette link til referaterne. Munksøgårds IT-gruppe vil forsøge at gøre det muligt for personer uden for Munksøgårds netværk at få adgang til referaterne på hjemmesiden.

Ad 2. Meddelelser

Sølv C1 udskiftes med en rød C1 mandag den 15. marts 2010.

Steen deltog i bestyrelsesmøde og generalforsamling i Danske Delebiler tirsdag den 9. marts 2010. Han blev genvalgt til bestyrelsen. Man kan læse mere om Danske Delebiler på www.danskedelebiler.dk

Vi har modtaget andelsbevis for de 10 vindmølleandele, som foreningen har købt i Hvidovre Vindmøllelaug. Det er et blandt flere tiltag for at gøre foreningens kørsel CO2 neutralt på sigt. Steen skriver en lille info-email til medlemmerne om dette.

Ad 3. Regnskab

Endeligt regnskab for 2009 vil blive udarbejdet til den kommende generalforsamling. Regnskabet forventes at vise et lille overskud.

Ad 4. Skader

Berlingoen er blevet påkørt under kørsel, hvilket har medført en mindre skabe. Bilen kan fortsat benyttes. Modparten har skylden. Jan vil sørge for at lave anmeldelse til forsikringsselskabet.

Ad 5. Nøgleskab

Nyt nøgleskab bliver leveret om omkring 14 dage. Der bliver isat ny cylinder, som passer til vores nøgler. Det første nøgleskab som vi havde købt kunne desværre til tilpasses vores nøgler, så det vil blive forsøgt solgt over nettet. 

Ad 6. Carboks

Ole køber carboks til Berlingo i forbindelse med skift af C1 sølv til ny rød C1.

Ad 7. Citroën C3 istedet for Punto

Der har været forholdsvis mange småproblemer med Puntoerne, som giver anledning til mange værkstedsbesøg. Fiat værkstedet har ikke fungeret særligt godt, og der har været mange udskiftninger i personalet, hvilket har gjort det surt at have med værkstedet at gøre.

 Vi har derfor besluttet fremover at udskifte Puntoerne med Citroën C3, som er en bil der modsvarer Punto i både størrelse og pris. Der vil blive skiftet til C3 i takt med at Puntoerne skal udskiftes. Læs mere om C3 på www.citroen.dk. Citroën har et bredt og differentieret biludbud, så det vil være muligt kun at have en leverendør af biler. Vi får gode rabatter på bilerne ved køb samt rabat på værkstedsregninger, og værkstedet fungerer godt.

Citroën forventes at introducere en elbil til efteråret 2010, som er en lile bybil, som vi forventer at købe eller lease.

Ad 8. Justering af tids- og kmpriser

Steen havde lavet en analyse af indtægter og udgifter i 2009 for de forskellige biltyper vi har i foreningen. Indtægterne er beregnet ved at opsummere indtægterne ved samtlige bookinger i 2009. Udgifterne er beregnet direkte for de poster hvor det kan lade sig gøre fx brændstof, grøn ejerafgift, værditab, men andre poster er fordelt ud fra årsregnskabet for 2009. Alle indtægter og udgifter er beregnet pr. km, hvor det er forudsat at bilerne køre omkring 26.000 km om året.

 Se udgifter og indtægter for de forskellige biltyper nedenfor.

Som det fremgår vil de nuværende priser generelt sikre et lille overskud med de forudsætninger, som er stillet op. Det ses endvidere at indtægterne er mindst på Quboen, hvorfor det blev besluttet at sætte km-priserne for Quboen op med 25 øre dvs. fra 1,75 til 2,00 kr./km. Herved vil forholdet mellem indtægter og udgifter svare til C1 og Berlingoen. Steen implementerer den nye km-pris for Quboen i bookingsystemet. 

Alle andre priser forbliver uændrede.

Ekskl. momsBenzinBenzinDieselDiesel
Citroen C1Fiat GrandeQuboBerlingo
Anskafffelse (kr.)120000140000178000240000
Gensalg efter 3 år (kr.)400005500088000140000
Værditab (kr.)800008500090000100000
Værditab pr. år (kr./år)26667283333000033333
Grøn ejerafgift (kr.)520152019603220
km pr. liter (km/l)21.716.915.217.9
Brændstofudgift11828151871465712406
Udgifter pr. km
Service og reparation0.260.260.260.26
Benzin/diesel0.450.580.560.48
Forsikring0.460.460.460.46
Falckabonnement0.020.020.020.02
Grøn ejerafgift0.020.060.080.12
Småanskaffelser0.010.010.010.01
Administrationsudgifter0.060.060.060.06
Afskrivninger i alt1.031.091.151.28
Renteudgifter0.100.110.140.19
Udgifter i alt ex. moms2.402.652.742.88
Moms (beregnet til 13,4%)0.320.350.360.38
Udgifter inkl. moms2.723.003.113.27
Indtægter inkl. moms2.963.163.163.53
Resultat med moms0.240.160.060.26
Indtægter/udgifter (indeks)1.091.051.021.08

Ad 9. Falck

Jan vil checke op på regninger for Falckabonnement, da abonnement ikke automatisk ophører, når en bil sælges.

Ad 10. Næste møde

Aftales over email.


Referat ændret sidst d. 14.03.2010 kl. 13:04

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM