Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 18. februar 2010

Dato:d. 18. februar 2010
Tilstede:Ole Winther, Jan Olsen, Jacob Harboe, Steen Solvang Jensen (ref).
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelses
2. Regnskab
3. Skader
4. Generalforsamling
5. Nøgleskab
6. Carboks
7. Næste møde
Ad 1. Meddelelses

Steen har rundsendt rentefordeling for 2009 til medlemmerne

Steen har været til møde hos Frivilligcenter Roskilde den 18. februar 2010, som gerne vil oprette en delebilservice, som udlejer 2 liftbusser til frivillige foreninger i Roskilde inden for sundhed og ældreforsorg.

Steen deltager i Danske Delebilers generalforsamling den 9.3.2010

Jan sørger for at Køge Delebil bliver oprettet som medlem, og sender nøgle til Julius Nielsen. Vi bliver også oprettet som medlem hos Køge Delebil.

Ad 2. Regnskab

Der forventes et mindre overskud for 2009. Der mangler stadigvæk at periodisere forsikringsudgifterne.

Ad 3. Skader
Blå Punto er blevet påkørt af anden mens den holdt stille i januar (Jan skal anmelde dette til forsikringsselskabet).
Blå Punto har også påkørt anden bil (får anmeldelse fra andet forsikringsselskab)
Sort C1 forrude har en revne, som vil blive repareret.
Grå Punto mindre skade på nummerplade foran samt skærm

Ole sørger for at bilerne bliver repareret.

Ad 4. Generalforsamling

Generalforsamling torsdag den 22. april 2010

Steen indkalder til generalforsamling.

Ad 5. Nøgleskab

Jacob køber nyt galvaniseret tyverisikret og forsikringsgodkendt nøgleskab (og sælger det andet). Cylinderen i det nøgleskab vi havde købt kunne ikke tilpasses til vores nøgler.

Ad 6. Carboks

Ole køber tagboks plus tagbøjer til Berlingo.

Ad 7. Næste møde

Torsdag den 11. marts 2010 hos Ole kl. 20:00. 


Referat ændret sidst d. 18.02.2010 kl. 21:43

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM