Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 7. januar 2010

Dato:d. 7. januar 2010
Tilstede:Ole Winther, Jan Olsen, Steen Solvang Jensen (referent)
Afbud:Jacob Harboe
Dagsorden:1. Regnskab2. Antal medlemmer3. Køb af vindmølleandele4. Autostole5. Nøgleskab6. Ny Berlingo og ny C17. Elbil8. Tagboks og bøjler fra gammel Punto9. Næste møde
Ad 1. Regnskab

Jan fremlagde foreløbigt regnskab for 2009. Regnskabet mangler endnu opdatering vedr. afskrivninger for okt., nov, og dec. , skyldig moms, samt den nøjagtige pris for en enkelt bil under anlægsaktiviteter. Med disse opdateringer forventes regnskabet for 2009 at komme ud med et lille overskud. Jan færdiggør regnskabet, således at det foreligger til næste møde.

Ad 2. Antal medlemmer

Der er pt. omkring 132 medlemmer (både aktive og passive). Medlemstallet stiger fortsat.

Ad 3. Køb af vindmølleandele

Vi fik først afslag på at kunne købe vindmølleandele i Hvidovre Vindmøllelaug, da vi var en forening. Vi spurgte efterfølgende Energistyrelsen om vi som forening havde lov til at købe vindmølleandele, og det havde vi ifg. Energistyrelsen. Hvidovre Vindmøllelaug har derfor accepteret at vi kan købe vindmølleandele. Vi har efterfølgende forespurgt Skat vedr. skatteforholdene omkring vindmølleandele, hvor vi skal betale skat af overskuddet (ligesom privatpersoner skal). På denne baggrund besluttede vi at købe for 50.000 kr. vindmølleandele for at bidrage til vores langsigtede mål om at blive en CO2 neutral delebilforening. Steen kontakter Hvidovre Vindmøllelaug.

Ad 4. Autostole

Et medlem har påpeget det uheldige i at andre medlemmer kan tage en anden persons autostol, og ejermanden til autostolen kan derfor ikke være sikker på at have sin autostol til rådighed, når vedkommende skal bruge den. Medlemmet har foreslået at alle autostole oprettes i bookingsystemet. Dette er dog ikke hensigtmæssigt, da det bliver uoverskueligt i kalenderen i bookingsystemet. Medlemmet har endvidere foreslået at kan kunne have en særskilt hylde til autostole som alle kunne låne. Dette er en god ide. Steen kontakter vedkommende vedr. indretning af en sådan hylde samt information herom.

Ad 5. Nøgleskab

Tro det eller ej. Vi har købt et nyt større nøgleskab, så det skal være slut med besværligheder med at hænge nøgler op i nøgleskabet. Steen spørger Jacob om han vil sørge for at få cylinderen tilrettet til vores nøgler. Steen og Jan hænger det herefter op.

Ad 6. Ny Berlingo og ny C1

Den nye Berlingo kommer således at den kan bookes fra lørdag den 9. jan. 2010. Ole henter bilen og gør den klar. Ole har fået 28.000 kr. i rabat på Berlingoen, hvilket er flot. Steen opretter den i bookingsystemet, og beregner hvad den skal koste at leje.

Ole har også bestilt en ny C1 som erstatning for den gamle grå C1, som snart står overfor udskiftning.

Ad 7. Elbil

Vi satser fortsat på at købe/lease en elbil fra Citroen i slutningen af 2010, hvor de forventes på markedet. Ole holder løbende kontakt til Citroen.

Steen sørger for at bookingsystemet gøres klar til elbiler. Han kontakter folkene bag bookingsystemet for at finde ud af, hvad det koster, samt evt. udgiftsdeling med andre delebilforeninger.

Ad 8. Tagboks og bøjler fra gammel Punto

Den gulstribede gamle Punto er solgt til en god pris på 50.000 kr., hvilket er mere end vi havde forventet at få for den. Vi har derfor ikke længere brug for den sorte tagboks samt ekstra tagbøjler til den gamle Punto. og vi vil forære dem væk. Steen sørger for dette. 

Ad 9. Næste møde

Næste møde var oprindeligt planlagt til den 11/2 men flyttes til den 18/2 (hos Steen).


Referat ændret sidst d. 07.01.2010 kl. 22:09

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM