Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 25. oktober 2009

Dato:d. 25. oktober 2009
Tilstede:Ole, Jan, Jacob, Steen (ref)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser2. Mandat til deltagelse i ansøgning om forsøgsordning med elbiler3. Elbil4. Opsamling på tidligere opgaver5. Regnskab6. Tagboks til Qubo7. Næster møder
Ad 1. Meddelelser

Ole orienterede om at den tidligere Hvide Punto Grande, som blev stjålet, var efterladt med kølerslangen overskåret over med en kniv eller lignende. KRAK kort var stjålet, men kan ikke dækkes af forsikringen (vi har ikke en indboforsikring).

Den nye C1 Charleston var leveret og sat ind i bookingsystem. Steen sætter streamer på samt opretter nummerpladenummer i bookingsystemet.

Der har været forskellige tilbagemeldinger på at det fortsat er nødvendigt at have en stor bil ala Berlingoen eller tilsvarende, da Quboen ikke kan erstatte dette. Steen laver et udkast til info-meddelelse til medlemmerne, som beskriver, hvordan vi ser den fremtidige bilpark inkl. en elbil.

Ole vil følge op på mulighed for privat leasing af biler i form af konkret tilbud, men også om vi som forening må gøre brug af privatleasing.

Ad 2. Mandat til deltagelse i ansøgning om forsøgsordning med elbiler

Steen deltager i møde den 28/10/09 med Danske Delebiler og Better Place omkring en mulig ansøgning om deltagelse i forsøgsordning med elbiler under Energistyrelsens pulje. Man kan kun få tilskud til ekstraudgifter og man må påregne en del tid til evaluering. Steen fik mandat til at vi vil gå positivt ind i et sådant forsøg, men bestyrelsen skal selvfølgelig godkende et konkret projektforslag.

Ad 3. Elbil

Steen prøvede at opsummere markedet for elbiler. De store bilproducenter er først klar med salg af elbiler i slutningen af 2010 (fx Mitsubishi), mens andre først kommer i 2011-2012 (fx Renault). Vi skal derfor vente i lang for at få en af disse elbiler. ThinkCity elbilen som er fra en ny lille norsk producent kan ikke længere købes, da producenten er gået i betalingsstandsning. Der har også været en del problemer med denne elbil i de danske forsøgsordninger, hvor den har indgået. Vi ville oprindeligt satse på denne, men pga. ovenstående problemer gør vi ikke dette længere. Derudover er der konverterings elbiler, som er lavet ud fra en traditionel bil som udstyres med en elmotor og batteri. Dette gøres af selvstændige producenter, som er uafhængige af moderbilproducenten. Eksempler herpå er Citroen C1 EV, som markedsføres af firmaet Sixt eller en Fiat Qubo elbil fra Micro-Vett. Hvis man vil være blandt de første der får en elbil, skal man derfor satse på disse konverteringselbiler. En af fordelene ved disse er at hele bilen undtagen elmotor og batteri er baseret på en almindelig bil, hvorved man reducerer antallet af fejl. Service er også nemmere. Her er Citroen C1 EV et godt bud, som kan leases til en overkommelig pris, hvori bl.a. også indgår etablering af ladestander. Hvis der ikke kommer en konkret ansøgning samt tilsagn ud af forsøgsordningen med elbiler, vil vi selv satse på at lease en elbil som fx Citroen C1 EV.

Ad 4. Opsamling på tidligere opgaver

Jan sørger for at få købt et ekstra nøgleskab.

Det kunne ikke lade sig gøre at købe vindmølleandele, som vi besluttede på sidste møde, da vi ikke må dette, da vi er en forening. Steen vil forsøge at finde ud af hvorfor samt om der er nogle kreative lovlige muligheder uden om dette.

Steen sørger for at det bliver muligt at downloade en indmeldelelsesblanket fra hjemmesiden.

Steen har fået lagt retningslinier for transport af kæledyr ind på hjemmesiden.

Ad 5. Regnskab

Jan havde lavet regnskab 01.01.09-31.09.09, som viser et samlet mindre tilfredsstillende overskud. Jan sender dette sammen med en opdateret medlemsliste til Sparekassen.

Ad 6. Tagboks til Qubo

Et medlem har forespurgt om mulighed for at få tagboks til Qubo. Dette er vi positive overfor, da både Puntoerne og Quboer bør have mulighed for tagboks. Ole forespørger FIAT om Quboen har trækkraft nok til at have tagboks på.

Ad 7. Næster møder

Som tidligere aftalt:

onsdag den 18. november/Ole

onsdag den 9. december/Steen


Referat ændret sidst d. 25.10.2009 kl. 17:04

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM