Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 16. september 2009

Dato:d. 16. september 2009
Tilstede:Ole, Jan, Jacob, Steen (ref)
Afbud:
Dagsorden:1. Meddelelser
2. Regnskab og medlemstal
3. Tids- og km pris pĂĄ Qubo
4. Tyveri af hvid Punto - kan vi forebygge bedre ?
5. Supplerende nøgleskab
6. Retningslinier for transport af kæledyr i bilerne
7. CO2 strategi
8. Ny C1
9. Kørselsvejledning til Qubo
10. Privat leasing
11. Nye mødedatoer
Ad 1. MeddelelserSteen orienterede om foreningens deltagelse i Trekroner center dag den 6/9-2009 med en delebil.Steen orienterede om deltagelse i bestyrelsesmøde i Danske Delebilsmøde den 16/9-2009. 
Ad 2. Regnskab og medlemstal
Regnskabet kommer senere.
 
Ad 3. Tids- og km pris på Qubo
Foreløbigt overslag på tids- og km priser for Qubo ser ud til at være som for Punto, hvilket vi bruger indtil vi får nye erfaringer. 
Ad 4. Tyveri af hvid Punto
Kan vi forebygge bedre ? Vi har allerede i kølvandet på tyveriet indskærpet at medlemmerne skal huske at låse bilerne. 
Ad 5. Supplerende nøgleskab
Vi besluttede at købe endnu et ekstra lille nøgleskab således at vi har 2 små nøgleskabe ved varmecentral. Dette for at undgå at man ved en fejl kommer til at åbne en bil når man håndterer nøglerne ved nøgleskabet. Det ene skab for et ”F” på for Fiat og det andet et ”C” for Citroen+elcykel.   
Ad 6. Retningslinier for transport af kæledyr i bilerne
Følgende formulering blev vedtaget, og vil blive indarbejdet i vedtægterne:Hunde og andre kæledyr skal transporteres i transportkasse eller på dækken eller tæppe i delebilerne. Der ligger et plastikdækken i delebilsrummet, som kan benyttes. Der må ikke efterlades hundehår mv. i delebilerne. Der er en støvsuger i delebilsrummet, hvis det er nødvendigt at fjerne hundehår. Disse hensyn skal tages dels af hensyn til den næste delebilsbruger, og dels for at minimere gener overfor medlemmer, som kunne være følsomme overfor hundehår mv.

Ad 7. CO2 strategi
Det blev besluttet at købe for 50.000 kr. vindmølle andele i Hvidovre Vindmøllelaug, som et trin på vejen til at gøre foreningen CO2 neutral. Steen kontakter Hvidovre Vindmøllelaug. Investeringen bør være udgiftsneutral foreningen og kan i bedste fald være en økonomisk fordel. Vi bør sigte på at kunne vedtage en CO2 strategi på næste generalforsamling. 
Ad 8 Ny C1 med spræl i farverne
Vi har fået mulighed for at få en speciel malet C1 ala 2CV farverne (nummer 4 ud af 5), som Ole vil købe. Det bliver som erstatning for Berlingoen, som står for udskiftning. Når gulstribet Punto skal udskiftes vil denne blive erstattet af en Fiat Doblo (samme størrelse som Berlingo og med 7 sæder). Den fremtidige bilpark med 10 biler ser således: 3 C1’er, 1 Fiat Doblo, 2 Qubo’er, 4 Puntoer. 
Ad 9 Kørselsvejledning til Qubo
Steen udarbejder kørselsvejledning for Qubo, hvor der er særlige hensyn, da det er en diesel og den har partikelfilter. 
Ad 10 Privat leasing
Ole vil få et tilbud på privat leasing fra Fiat, som er blevet mere attraktivt efter at reglerne er blevet lavet om for afskrivning af registeringsafgiften. 
Ad 11. Nye mødedatoer
Kommende bestyrelsesmøder påbegyndes kl. 20:00, og møderne holdes efter nedenstående plan.
tirsdag 26. oktober/Steen (bemærk ny dato i forhold til tidligere aftalt)
onsdag 18. november/Ole
onsdag 9. december/Steen

 


Referat ændret sidst d. 21.09.2009 kl. 22:04

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM