Delebilklub - bestyrelse

Skriv et referat
Læs referater
Ret referater
Indstil programmet
Udskriv referat

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i delebilklubben d. 11. februar 2009

Dato:d. 11. februar 2009
Tilstede:Steen, Jacob, Ole, Jan
Afbud:
Dagsorden:1. Godkendelse af referat.
2. Opfølgning på opgaver.
3. Opdatering af email.
4. Regnskab/Budget.
5. Tilbud fra Sparekassen Sjælland og afledte vedtægtsændringer.
6. Elbil.
7. GPS.
8. Generalforsamling.
9. Eventuelt.
Ad 1. Godkendelse af referat.

Referat af bestyrelsesmøde d. 19/1 2009 godkendt.

Ad 2. Opfølgning på opgaver.

Tagbøjle til Punto Grande er indkøbt.

Fordeling af renteudgifter er udsendt til medlemmerne.

Liste over bilvaskere er udsendt til medlemmerne.

Brev til folketingspolitikere om momsspørgsmål.

Mangler:

Mødereferater på hjemmesiden.

Pladen skal ud af nøgleskabet, så der bliver plads til større kroge.

CO2 temaet tages op senere.

Styr på registreringsattester – skal være i bilerne. Der skal samtidig bestilles rød og grøn attest fra forsikringen.

Ad 3. Opdatering af email.

Der kommer mails retur fra enkelte medlemmer. Vi sender en testmail ud og kontakter de medlemmer, hvor mails kommer retur.

 

Ad 4. Regnskab/Budget.

 

 

Årsregnskab 2008 giver et underskud på 31.000 kr. Vi har lavet et budgetforslag. Der er ønske om at få en oversigt over kørte km. for de enkelte biler. Det bliver tilføjet månedsregnskaberne.

Ad 5. Tilbud fra Sparekassen Sjælland og afledte vedtægtsændringer.

Vi har modtaget et tilbud fra Sparekassen Sjælland. De stiller nogle få krav til vore vedtægter. Disse krav vil vi godt imødekomme. Vi siger dermed ja til tilbuddet. Sparekassen vil godt have en opdateret medlemsliste hvert kvartal. Denne liste laver vi som en del af regnskabet.

Ad 6. Elbil.

Der er 3 projekter i gang – Think-bilen, DONG’s projekt og et kinesisk projekt. Vi satser på at kontakte alle 3 for at få materiale og vise vores interesse. Vi kontakter Danske Delebiler for at få dem til at vise flaget. Det bookingsystem, der er ved at blive udviklet af Københavns og Århus, skal kunne håndtere elbiler (f.eks. tid til opladning). Jan kontakter Danske Delebiler. Steen tager kontakt til de forskellige projekter.

Ad 7. GPS.

Vi indkøber en GPS som et forsøg. Den skal oprettes i bookingsystemet. Der skal laves et regelsæt for den. Vi beslutter, hvad det skal koste at bruge den, når vi kender udgifterne til den.

Ad 8. Generalforsamling.

Generalforsamling d. 18/3. Steen laver en beretning. Han har lavet forslag til vedtægtsændringer. Regnskab og budget er klar. Regnskabet skal revideres.

 

Ad 9. Eventuelt.

 

De to biler uden for Munksøgård er de mindst bookede. Vi kunne lave et fremstød i bebyggelserne nord for os. Ole snakker med Thomas og Jan Peiter om dette.

 


Referat ændret sidst d. 16.02.2009 kl. 22:35

akaReferat ver. 1.13 for php 4.10

 

Code © EAKTION.COM